Univerzita Pardubice se zapojila do prestižního Fulbrightova programu

20.2.

Univerzita Pardubice se zapojila do prestižního Fulbrightova programu

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice získala podporu z prestižního programu Fulbright Specialist Program, který propojuje americké experty s kolegy z dalších zemí. Spolupráce mezi českými a americkými institucemi zlepší kvalitu vzdělávání a výzkum v oboru ošetřovatelství a mezinárodní spolupráci.

„Velice si ceníme podpory Fulbrightovy komise. S Georgetown University jsme již našli některé průsečíky ve vědecko-výzkumných tématech a diskutujeme další možnosti,“ říká doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických studií.

Díky projektu Spolupráce pro podporu doktorského studia ve zdravotnictví (Collaboration to support doctoral studies focusing on health) na Univerzitu Pardubice přijede uznávaná expertka na ošetřovatelství z Georgetown University ve Washingtonu, D. C. Kelley M. Anderson, PhD. Tato specialistka bude během dubna na fakultě dva týdny předávat své zkušenosti, diskutovat o tématech projektu a dalších možnostech společného výzkumu. „Paní docentka vystoupí na naší mezinárodní konferenci Kvalita a její perspektivy, která je letos detailněji zaměřena na výkon profesí všeobecných sester, porodních asistentek a dalších nelékařských odborníků, stejně jako celosvětová kampaň Nursing now. Já osobně se těším na její příspěvek o postavení sester v rámci zdravotnického systému USA,“ dodává děkanka Fakulty zdravotnických studií.

Projektu se na Fakultě zdravotnických studií věnuje Petra Mandysová, proděkanka pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy. „Věřím, že naše spolupráce bude obohacující pro obě zúčastněné univerzity a povede k novým možnostem výzkumu v ošetřovatelství a dalších zdravotnických oborech v duchu moderních trendů. Výsledky tohoto výzkumu by pak měly vést ke zkvalitnění poskytované péče,“ uvádí doc. Petra Mandysová, Ph.D., MSN.

Komise J. Williama Fulbrighta vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými od roku 1991. Fulbright Specialist Program spojuje vysoce kvalifikované americké akademiky a odborníky s hostitelskými institucemi v zahraničí, aby se podělili o své odborné znalosti, posílili institucionální vazby, zdokonalovali své dovednosti a získali mezinárodní zkušenosti.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

4.1.

Vylosovaní účastníci převezmou dárky

Vylosovaní účastníci Týdne vzdělávání dospělých převezmou dárky

Vzdělání celý článek
12.6.

Kulatý stůl napověděl, jak zkvalitnit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji

„Ukázalo se, že žákům – pokud nemají příbuzné na venkově – chybí dostatečná informovanost o tom, jak vypadá současné zemědělství a jakou plní funkci. Většinou si je představují jako práci na poli. Některé odpovědi byly nesmírně kuriózní. Jedna žákyně odpověděla: ´Nevybrala jsem si ho proto, že mě zeměpis nebaví.“ A další uvedla: ´Nemám zájem o zemědělskou školu, ale kdybych se dostala na střední školu, tak bych chtěla jít na veterinu.´ Myslím, že v případě ostatních městských škol bude situace podobná. Určitě bychom v této souvislosti uvítali větší osvětu,“ popsala výsledky ankety ředitelka Jana Smetanová.

Vzdělání celý článek
11.10.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se představuje na veletrhu AKADÉMIA na Slovensku

„Fakulta chemicko-technologická se slovenského veletrhu Akadémia účastní tradičně – letos již pošestnácté. Její zástupci budou poskytovat všem zájemcům podrobné informace o možnostech studia na fakultě a přijímacích zkouškách pro příští akademický rok 2018/2019. Zájemci získají i další informace o univerzitě, zázemí, životě v kampusu i v Pardubicích,“ doplnila Iva Ulbrichová.

Vzdělání celý článek
8.6.

Na Univerzitě Pardubice začaly přijímačky

V pondělí 4. června 2007 začaly na Univerzitě Pardubice (UPa) první série přijímacích zkoušek.

Vzdělání celý článek
28.1.

Chrudim zásadně nesouhlasí s krajskou reformou školství

Vedení města Chrudim zásadně nesouhlasí s připravovanou reformou školství, kterou potají připravuje Pardubický kraj.

Vzdělání celý článek
31.3.

V roce 1994 byla Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích přejmenována na Univerzitu Pardubice

V listopadu 1953 se status školy změnil a nařízením vlády vznikla „Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích“ známá 40 let pod zkratkou VŠChT, v jejímž čele stál rektor.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting