Univerzita Pardubice vyráží na Gaudeamus 2009

20.10.

Univerzita Pardubice vyráží na Gaudeamus 2009

Univerzita Pardubice vyráží na Gaudeamus 2009

Univerzita Pardubice se ve dnech 20. až 23. října účastní Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2009, který probíhá již 16. rokem na brněnském výstavišti. Zástupci sedmi fakult pardubické univerzity poskytnou na stánku číslo 11 - tentokráte nově v pavilonu V - podrobné informace o možnostech studia a přijímacích zkouškách pro příští akademický rok 2010/2011, a to formou přednášek, osobními konzultacemi i písemnými materiály. Nabídku vzdělávání na veletrhu představí 205, coč je o 53 více než v roce 2008, českých i zahraničních univerzit, vysokých, vyšších odborných a jazykových škol, agentur zajišťujících vzdělávání v zahraničí, institucí zabývajících se přípravou na přijímací zkoušky a poradenstvím. Na veletrhu bude zastoupeno více jak 250 fakult nabízejících přes 3.500 studijních oborů. Vystavovatelé budou ze 12 zemí a zahraničních škol zde bude zastoupeno celkem 54. Veletrh je určen zejména pro studenty III. a IV. ročníků středních škol, studenty vyšších odborných a vysokých škol, studenty bakalářských studijních programů, jakožto i všem dalším zájemcům o celoživotní vzdělávání. Při loňském ročníku prošlo branami veletrhu Gaudeamus téměř 31 tisíc návštěvníků, což je nejvíce za celou historii. Je zřejmé, že pro rozhodování o možnostech dalšího pomaturitního vzdělání a dalšího studia je zejména u středoškolské mládeže veletrh Gaudeamus v Brně tradičním a cenným zdrojem informací.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

2.11.

Nový děkan se ujal funkce

Ve čtvrtek 1. listopadu se ujal funkce nový děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Vzdělání celý článek
23.9.

Univerzita Pardubice zahajuje 67. akademický rok

Opět lepší bydlení na kolejích Tak jako každý rok i letos zajišťovala Správa kolejí a menzy v Pardubicích během letních měsíců vylepšení některých pavilonů kolejí. Velkou rekonstrukcí prošel pavilon E, kde byly kompletně opraveny všechny koupelny a vyměněn nábytek.

Vzdělání celý článek
15.4.

Týden teorie a praxe v ekonomice

Tématy prezentací a společných diskusí budou zejména problematika malého a středního podnikání.

Vzdělání celý článek
23.2.

Silničáři ve škole

Ve čtvrtek 22. února 2007 se na lodi Arnošt z Pardubic setkali pracovníci Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Vzdělání celý článek
25.4.

Z Vysokého Mýta odjížděli nadšení (budoucí) autolakýrníci a karosáři

V manuálních soutěžích na jednotlivých stanovištích prokázali největší zručnost žáci Základní školy Pardubice-Svítkov. Ve vědomostní soutěži uplatnili své nově nabyté znalosti žáci Základní školy Chrudim, Školní náměstí. Na vítěze čekali tradičně ovocné dorty.

Vzdělání celý článek
13.5.

Univerzita se zúčastní veletrhu „Svět knihy"

Univerzita Pardubice se zúčastní mezinárodního knižního veletrhu „Svět knihy - Praha 2009“

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting