Univerzita Pardubice zahajuje 67. akademický rok

26.9.

Univerzita Pardubice zahajuje 67. akademický rok

V pondělí 26. září zahajuje všech sedm fakult Univerzity Pardubice oficiálně nový akademický rok, na pardubické vysoké škole v pořadí již 67.


Na sedm fakult Univerzity Pardubice se do 65 studijních programů se 120 studijními obory - v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu - doposud zapsalo téměř 8,5 tisíce vysokoškoláků, z nichž necelých 80 % jich bude studovat letos tzv. prezenční formou studia.


Na studium v 1. ročníku bakalářských studijních programů je zapsáno v této chvíli přes 2,5 tisíce nových vysokoškoláků.
To jsou počty studentů obdobné jako v minulém akademickém roce.


(Počet studujících na vysoké škole ovšem není pro tento akademický rok ještě konečný – koncem září a počátkem října ještě probíhají na některých fakultách zápisy do vyšších ročníků studia magisterského a doktorského a do kombinovaného studia a oficiální vysokoškolské statistiky se uzavírají až k 31. říjnu.)


V tomto týdnu se s vysokoškolským prostředím a studiem již seznamují studenti prvního ročníku bakalářského studia na Fakultě chemicko-technologické, kde probíhá intenzivní kurz chemie a matematiky.


Možnost zopakovat matematiku ze střední školy, případně doplnit vzniklé mezery měli i studenti Fakulty elektrotechniky a informatiky, a to v přípravném kurzu v závěru týdne, ve dnech 20. až 23. září.


Sérii úvodních kurzů studentů 1. ročníků uzavírá v pátek 23. září v Aule Arnošta z Pardubic Fakulta ekonomicko-správní. Informační a poradenské centrum pro studenty 1. ročníku bakalářského studia připravilo úvodní setkání, během něhož „nováčci“ dostanou své indexy a průkazy studenta a dozvědí se řadu informací důležitých i zajímavých nejen pro studijní, ale i studentský život.


Oficiální výuka pak všem vysokoškolákům začíná v Pardubicích v pondělí 26. září.
Univerzitní kampus v Pardubicích - Polabinách je uvítá letos již v komfortním prostředí – jak co se týká dostatečných míst a vybavení poslucháren a laboratoří, tak sportovišť, tak s dostatkem klidových zón a větším počtem parkovacích míst.


Opět lepší bydlení na kolejích
Tak jako každý rok i letos zajišťovala Správa kolejí a menzy v Pardubicích během letních měsíců vylepšení některých pavilonů kolejí. Velkou rekonstrukcí prošel pavilon E, kde byly kompletně opraveny všechny koupelny a vyměněn nábytek.


S další velkou rekonstrukcí se začalo na pavilonu C kolejí, který byl pro havarijní stav celý uzavřen, a jehož přestavba zabere celý nadcházející akademický rok. Namísto vícelůžkových pokojů se společným sociálním zařízením a kuchyňkami společnými pro celé patro vzniknou v celém pavilonu nové dvoulůžkové apartmány s většími pokoji a vlastním sociálním zařízením. Z původních 169 pokojů s kapacitou 350 lůžek vznikne 101 apartmánů s ubytovací kapacitou 192 lůžek. V 1. patře pavilonu bude k dispozici navíc zasedací místnost s vlastním sociálním zařízením a z původních televizních místností vzniknou studovny. Celková rekonstrukce tak zajistí výrazné zlepšení komfortu ubytování pardubických vysokoškoláků a zároveň odstraní všechny havarijní prvky. Rekonstrukce vyjde správu kolejí na necelých 40 mil. Kč a měla by být dokončena do června 2017.


Přestože je letošní kapacita kolejí o ony tři stovky lůžek pavilonu C menší, nakonec se podařilo téměř všechny zájemce o koleje uspokojit a kapacita kolejí je v této chvíli obsazena. Pomáhá tomu jistě i nabídka bydlení v soukromí po městě Pardubicích, které studenti zejména vyšších ročníků stále více využívají. Co se týče ceny ubytování, které se v posledních pár letech neměnilo, zvýšení ceny kolejného o 1 Kč na den, resp. o 5 Kč (u ubytování s vlastním sociálním zařízením) kapsu vysokoškoláků letos rozhodně nezatíží.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

11.6.

Pardubice jsou znepokojeny situací na Gymnáziu Dašická

Jitka Svobodová řídí Gymnázium Dašická od roku 2005, kdy je převzala po dlouholetém úspěšném řediteli Josefu Kubátovi.

Vzdělání celý článek
17.8.

Fakulta restaurování bude mít nového děkana

Akademický senát Fakulty restaurování zvolil nového kandidáta na funkci děkana. Stal se jím Karol Bayer.

Vzdělání celý článek
13.1.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice vzdělává budoucí maminky v předporodních kurzech

„Jeden kurz zahrnuje čtyři lekce, které kromě teoretických a užitečných informací nabídnou také hodně praktických ukázek. Maminky si budou moci vyzkoušet především manipulaci s novorozencem, z níž mohou mít zpočátku obavy.

Vzdělání celý článek
6.3.

Do vysokoškolských poslucháren Univerzity Pardubice míří i senioři.

„I když Univerzita Pardubice patří se 17 000 vyučovacími hodinami mezi – dá se říct – menší univerzity 3. věku v České republice, má v oblasti vzdělávání seniorů na Pardubicku své platné místo. Každý rok rozšíří obzory stovkám seniorů, kteří se znovu a znovu do našich kurzů vracejí,“ dodává docent Švanda z pardubické dopravní fakulty, která cyklus Univerzity třetího věku pro seniory již několik let zajišťuje.

Vzdělání celý článek
3.6.

Univerzita Pardubice pořádá mezinárodní seminář zaměřený mezinárodní spolupráci v oblasti studentských mobilit „International Staff Week 2015“

V průběhu pětidenního mezinárodního semináře ISW2015, který se tento týden koná na Univerzitě Pardubice, budou diskutovat a sdílet zkušenosti z této oblasti dvě desítky vysokoškolských pracovníků z 8 zahraničních univerzit a 5 různých zemí včetně tuzemských vysokých škol, kteří mají na své univerzitě na starosti problematiku zahraničních mobilit.

Vzdělání celý článek
2.11.

Péče o talentované žáky má pro společnost obrovský význam

V programu podpory talentovaných žáků 2011 bylo celkem přijato a projednáno 20 žádostí od 17 žadatelů.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting