Univerzita Pardubice zahajuje letní semestr. Čeští i zahraniční studenti se vrátili do univerzitního kampusu

20.2.

Univerzita Pardubice zahajuje letní semestr. Čeští i zahraniční studenti se vrátili do univerzitního kampusu

V pondělí 20. února vstupuje Univerzita Pardubice do druhé poloviny tohoto akademického roku – pro téměř 8 tisíc vysokoškoláků ZAČÍNÁ LETNÍ SEMESTR. Do poslucháren a laboratoří se opět vrací studenti, aby načerpali nové vědomosti, dopsali diplomové práce, postoupili blíž úspěšnému ukončení studia a získání vytouženého titulu. Kromě nich pardubický kampus zaplní i studenti ze zahraničí, kteří do Pardubic přijeli na zkušenou. Tentokrát například z Turecka, Španělska, Portugalska, Srbska a dalších zemí.

Studentům všech sedmi fakult Univerzity Pardubice začíná výuka v pondělí 20. února. Chodit na přednášky, cvičení, lekce a kurzy a poctivě plnit studijní povinnosti budou po následující tři měsíce do 21. května, kdy letní semestr oficiálně skončí. Po něm ve zkouškovém období prokáží, co všechno se za akademický rok naučili. Obhajobou závěrečných bakalářských či diplomových prací, složením závěrečných zkoušek a při slavnostních promocích univerzitu pak opustí na 2 tisíce úspěšných absolventů.

Kromě českých studentů je možné i v letním semestru tohoto roku potkat v univerzitním kampusu téměř pět stovek zahraničních studentů z 65 zemí světa. Studují na všech sedmi fakultách Univerzity Pardubice, a to buď v celých studijních programech a oborech, tedy více let, nebo přijíždějí na univerzitu jen na jeden či dva semestry. Na letošní letní semestr jich na některou ze sedmi fakult univerzity dorazila stovka. V Pardubicích jsou již od minulého týdne, kdy se s kampusem i městem seznámili prostřednictvím tzv. orientačního týdne (orientation week).

Od pondělí do pátku se o zahraniční pardubické nováčky starali naši vysokoškoláci ze studentského spolku ESN Pardubice. Tradičně pro ně během prvního týdne pobytu připravili nejrůznější aktivity. Provedli je po kampusu, vysvětlili jim informace vztahující se ke studiu a systému výuky u nás. Také jim ukázali město včetně památek a důležitých míst pro studentský život. Kromě toho se studenti také seznamovali s češtinou. Absolvovali úvodní hodinu pro cizince,“ vyjmenovává první aktivity letního semestru zahraničních studentů v Pardubicích Mgr. Jana Voltrová z Centra mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice a dodává: „Další společenské a poznávací aktivity čekají na Erasmus studenty v průběhu celého letního semestru. Připravujeme pro ně nejen výlety po Pardubicku a okolí, ale i sportování nebo například i návštěvu hokejové arény a hokejového utkání.“

Studiem i poznáváním České republiky a její kultury stráví letní semestr v pardubickém kampusu stovka zahraničních studentů. Přijeli z 27 zemí, tradičně z Turecka (25) a Španělska (14), ale také například ze Srbska, Chorvatska, Řecka, Portugalska nebo Ukrajiny. Ke studiu si nejčastěji vybrali Fakultu ekonomicko-správní (36) nebo Fakultu filozofickou (21), více než desítka „erasmových“ studentů studuje i na dopravní fakultě, fakultě elektrotechniky a informatiky či chemicko-technologické.

Že je Univerzita Pardubice pro zahraniční studenty atraktivní a přijíždí jich stále více, dokládají i jejich pochvalné komentáře:

Chtěl jsem vidět Prahu a můj Erasmus koordinátor mi doporučil Univerzitu Pardubice, že Pardubice jsou příjemné a uvolněné město. Zapsal jsem se na Fakultu ekonomicko-správní a program byl dobrý. Mohl jsem si dokonce vybrat, které kurzy chci absolvovat, zatímco v mé škole jsou jen dvě možnosti. Tak jsem si během zimního semestru dopřál více IT kurzů,“ zhodnotil při odjezdu svůj studijní pobyt student Calin Mihai z Rumunska.

Hledala jsem vysoké školy, které nabízí kurzy ve stejných jazycích jako moje univerzita, tedy v angličtině, španělštině, francouzštině a němčině. A první univerzita, která přijala moji žádost, byla Univerzita Pardubice – Fakulta filozofická. Byla to pro mě dobrá volba. Česká republika je ve středu Evropy a také náklady na život jsou tu nižší. Kurzy se mi líbily, protože výukové metody jsou odlišné od těch našich. I když jsem byla ve třídě jediná Erasmus studentka, myslím, že jsem se naučila víc než ve Španělsku. Hlavním důvodem bylo, že jsem žila v blízkosti fakulty. Ve Španělsku jedu na univerzitu 40 minut autem, takže když mám jen jeden kurz, nejedu tam. Tady jsem opravdu neměla důvod nejít do třídy. Byli tam úžasní učitelé,“ pochvalovala si studentka May Lobo Benavides ze Španělska.

Sbírat zkušenosti v zahraničí ale mohou i pardubičtí vysokoškoláci. Univerzita každým rokem rozšiřuje nabídku bilaterálních smluv s nejrůznějšími univerzitami v Evropě i mimo ni. K dnešnímu dni jich má uzavřených 326, díky nimž mohou studenti vycestovat na stovky míst.

V tuto chvíli přijímáme žádosti našich studentů na mezinárodní mobility realizované v programu ERASMUS+ v následujícím akademickém roce. Uzávěrku máme v polovině března. A pokud by snad ještě některý z našich studentů váhal, může se přijít informovat ve středu 1. března na náš tradiční VELETRH STUDENTSKÝCH MOBILIT – ERASMUS DAY. Studenti, kteří již na studijním pobytu v zahraničí byli, všem zájemcům ochotně poradí a předají informace potřebné k výjezdu, o své zkušenosti z pobytu v zahraničí se rádi podělí,“ dodává Jana Voltrová z Centra mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

1.2.

Učitelé z odborných škol se budou vzdělávat

Učitelé z odborných škol se budou vzdělávat.

Vzdělání celý článek
16.1.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy.

Vzdělání celý článek
22.5.

V pondělí 25. května v odpoledních hodinách bude Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice volit kandidáta na funkci děkana pro další čtyřleté období.

Akademický rok začíná na vysoké škole až na přelomu září a října t. r., přistoupila fakulta k výběru vhodného kandidáta na funkci děkana již nyní, před ukončením letního semestru.

Vzdělání celý článek
23.3.

K zápisům do základních škol se letos půjde v dubnu

Co se kapacity základních škol týče, pardubické školy mají naplněnost přes devadesát procent a v následujících letech počítají s dalším nárůstem žáků. Nejsilnější ročníky ze školek totiž přechází do základních škol. Radnice očekává převis tradičně pouze na ZŠ Svítkov, Studánka, Staňkova a Polabiny I.

Vzdělání celý článek
18.5.

Výuka dopravní výchovy přímo s odborníky

Na besedě jsme se zaměřili především na chodce a cyklisty a na jejich hlavní povinnosti v silničním provozu.

Vzdělání celý článek
23.4.

Máme co nabídnout!

Zapojeni byli také studenti zahraničních škol, kteří se díky tomuto projektu dozví, co může Česká Republika nabídnout Evropě.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting