Univerzita Pardubice získá 20 milionů na uvedení vědy do praxe

15.10.

Univerzita Pardubice získá 20 milionů na uvedení vědy do praxe

Téměř dvacet miliónů korun získají vědci z Univerzity Pardubice, aby ověřili, že jejich výzkum bude fungovat i v praxi. O peníze z Technologické agentury ČR se projekt, který připravilo univerzitní Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ), ucházel ve veřejné soutěži a z 32 podaných návrhů byl vyhodnocen jako druhý nejlepší.

Je to už podruhé, kdy univerzita získala dvacetimilionovou podporu. Minule peníze pomohly 15 projektům ze 4 fakult. Univerzita díky financím uzavřela přes 50 smluv, včetně licenčních nebo převodu práv k využití vynálezů a přihlásila více než 10 i mezinárodních patentů a zapsala 4 užitné vzory.

„Realizace projektu v rámci programu GAMA našemu týmu přinesla především možnost vyzkoušet si komercionalizaci vědeckého objevu. V rámci řešení projektu jsme provedli optimalizaci výroby našeho unikátního fotoredox katalyzátoru v (polo)provozním měřítku a rovněž si osvojili způsob jeho patentové ochrany. Dalším novým a důležitým krokem bylo licencování prodeje katalyzátoru externím prodejcům s možností zachování jeho syntézy na naší univerzitě,“ uvedl prof. Filip Bureš z Oddělení organických materiálů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Projekt Rozvoj systému podpory projektů proof-of-concept na Univerzitě Pardubice uspěl v první veřejné soutěži Technologické agentury ČR a Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, který se soustředí na podporu ověření komerční uplatnitelnosti a dopracování výsledků aplikačně orientovaných výzkumných projektů. Projekty proof-of-concept se zaměřují na řešení aktuálních problémů a potřeb v daném odvětví a s přihlédnutím k potřebám trhu. „Náš tým se dlouhodobě věnuje syntéze meziproduktů pro vývoj technologie výroby veterinárních prostaglandinů. Věděli jsme, že změna legislativy bude mít klíčový vliv na další vývoj v této oblasti a výrobci budou nuceni se zabývat náhradou legislativně nepřijatelného rozpouštědla. Projekt nám pomohl odborné znalosti v dané oblasti dále rozvinout a optimalizaci výroby meziproduktu Corey alkohol-A (-) úspěšně realizovat v praxi ve spolupráci s komerčním partnerem,“ uvedl doc. Aleš Imramovský z Fakulty chemicko-technologické.

Řešitelé aktuálních projektů mají možnost spolupracovat s Centrem transferu technologií a znalostí (CTTZ), včetně expertů v oblasti biomedicínského výzkumu celosvětové sítě SPARK Stanford Global, ve které je Univerzita Pardubice členem od ledna 2019.  

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

27.9.

Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 českých vysokých škol se koná letos na Univerzitě Pardubice. Rektor Univerzity Pardubice udělí dva čestné doktoráty.

V Pardubicích se setká téměř padesátka představitelů českých vysokoškolských institucí - rektorů veřejných, státních i soukromých vysokých škol, aby společně s akademickou obcí Univerzity Pardubice zahájili nový akademický rok.

Vzdělání celý článek
15.1.

Východočeské školy mohou získat peníze z ekologického programu

Školy z Královéhradeckého a Pardubického kraje mohou získat peníze z ekologického programu

Vzdělání celý článek
23.9.

Univerzita Pardubice opět „vyráží“ na vědecko-technické turné na gymnázia v regionu

Možnost vyzkoušet si nejrůznější experimenty a pracovní postupy, seznámit se se speciálními modely, pozorovat akademické pracovníky i vysokoškoláky při jejich práci nebo s nimi diskutovat o dráze výzkumníka.

Vzdělání celý článek
17.9.

Fakulta elektrotechniky a informatiky přivítala pedagogy ze středních škol

Na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice přivítal 12. září děkan Zdeněk Němec zástupce středních škol z Pardubického kraje. Setkání spolu s děkanem organizoval radní pro školství Bohumil Bernášek.

Vzdělání celý článek
23.6.

Na Univerzitě Pardubice začínají letošní slavnostní absolventské akademické obřady – bakalářské sponze a magisterské promoce.

Studentskou cenu rektora I. stupně obdrží absolventka Ing. Petra Šilarová ve studijním oboru Hodnocení a analýza potravin za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Využití mikroextrakce tuhou fází pro analýzu aromaprofilu bylinných čajů“.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting