Univerzita si připomíná události listopadu 1989

10.11.

Univerzita si připomíná události listopadu 1989


Univerzita Pardubice – jako jediná instituce v Pardubicích – připravila pro akademickou obec i veřejnost speciální program, jímž tradičně slaví státní svátek České republiky a připomíná historické události 17. listopadu, které mají své vazby na vysokoškolskou půdu.


Program ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii univerzita pořádá pravidelně od roku 1997.
Rektor vyhlásil na pátek 13. listopadu pro vysokoškoláky rektorské volno.
Letošní slavnostní program je na Univerzitě Pardubice zároveň vyvrcholením připomínání 65 let od založení vysokého školství v Pardubicích v roce 1950.


Hlavní program probíhá v pátek 13. listopadu a ve středu 18. listopadu proběhne vyhlášení výsledků 57. ročníku sportovních soutěží o Standartu rektora a nejlepších sportovců univerzity v akademickém roce 2014/2015.

...................................................................................................................................................................................................................
program Univerzity Pardubice


ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii
PÁTEK 13. listopadu 2015 * rektorský den
od 9:00 hodin - tělovýchovný areál univerzity


sportovní den
11:00 hodin – výukový areál Polabiny, Studentská 95
otevření nového výukového areálu


zpřístupnění LAVIČKY VÁCLAVA HAVLA
ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla
a s laskavým svolením Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
realizace ateliér Bořka Šípka


doprovodný program Fakulty filozofické
14:00 hodin - Aula Arnošta z Pardubic  
slavnostní akademický obřad


promoce doktorů (nových Ph.D.) a představení nových docentů a profesorů univerzity
ocenění osobností za významné tvůrčí počiny
17:00 hodin - Galerie Univerzity Pardubice - Univerzitní knihovna
vernisáž výstavy – Jitka Chrištofová – Kresby a grafiky
18:30 hodin - u pamětní desky před Univerzitní knihovnou
vzpomínkový akt na události 17. listopadu (1939 * 1989)
19:00 hodin - Aula Arnošta z Pardubic


slavnostní koncert Komorní filharmonie Pardubice
Petr Iljič Čajkovskij – Andante cantabile
Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert pro klarinet a orchestr A dur
Franz Schubert – Symfonie č. 3 D dur
Anna Paulová - klarinet
Tomáš Židek - dirigent


PÁTEK 13. listopadu 2015 * rektorský den


SPORTOVNÍ DEN
Bohatý program univerzity začíná od 9:00 hodin dopoledne sportovním dnem.
V tělovýchovném zařízení univerzity v Kunětické ulici budou probíhat v rámci sportovního dne soutěže ve florbalu, sálové kopané, volejbalu, badmintonu, basketbalu a závod na veslařském trenažéru a indoor-cycling. V areálu vodních sportů a tenisu na břehu Labe se uskuteční přespolní běh.

GALERIE OSOBNOSTÍ na Fakultě chemicko-technologické k 65. výročí založení chemické vysokoškolské výuky v Pardubicích
Fakulta chemicko-technologická otevře v 10 hodin ve vestibulu svého moderního areálu v Polabinách galerii významných osobností – akademiků, kteří se významným způsobem zasloužili o vznik a rozvoj vědeckých škol a chemicko-technologických oborů pěstovaných na pardubické vysoké škole od počátků 50. let minulého století.

OTEVŘENÍ NOVÉHO VÝUKOVÉHO AREÁLU UNIVERZITY PARDUBICE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ LAVIČKY VÁCLAVA HAVLA


V 11 hodin univerzita slavnostně otevírá nový výukový areál v jižní části kampusu univerzity v Polabinách, v jehož atriu se nachází pamětní místo na prvního polistopadového prezidenta - Lavička Václava Havla.


V srdci univerzitního kampusu na Stavařově byl v rámci projektu „VAP Výukový areál Polabiny“, financovaného za přispění Evropských strukturálních fondů (reg. č. CZ.1.05/4.1.00/11.0252), zmodernizován zastaralý a již nevyužívaný objekt Dopravní fakulty Jana Pernera. Moderní nové posluchárny, které na jeho místě vznikly za uplynulých 13 měsíců, nyní slouží pro výuku zejména tří fakult univerzity – Fakulty filozofické, Fakulty ekonomicko-správní a Dopravní fakulty Jana Pernera.


V prvním nadzemním podlaží jsou studentům k dispozici dvě velké posluchárny, čtyři menší posluchárny, pět jazykových laboratoří a tři počítačové laboratoře. Všechny výukové prostory se mohou pochlubit nadstandardní výbavou prezentační techniky s individuálním provedením pro různě zaměřené laboratoře a jejich multifunkční využití.


Výjimečně zdařilým je řešení vnitrobloku - atria mezi nově vzniklými posluchárnami, rektorátem a budovami dopravní fakulty s prvky zeleně a letní terasou nového občerstvení. Atrium je navíc doplněno symbolem dialogu a porozumění – v jeho středu je ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a s laskavým svolením Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 zpřístupněna Lavička Václava Havla, realizovaná podle návrhu profesora Bořka Šípka. Celý koncept atria tak zvyšuje atraktivitu i užitnou hodnotu celé jižní části areálu univerzitního kampusu.


Dopolední otevření areálu moderuje Jolana Voldánová, v programu vystoupí Vysokoškolský umělecký soubor a hudební skupina Vypsaná Fixa a texty z Havlových děl přečte známý herec Alois Švehlík.

VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA HAVLA - Promítání česko-polského filmu NÁŠ VAŠEK – O MOCI BEZMOCNÝCH
Ve 13 hodin se v posluchárně E2 nového výukového areálu, v blízkosti Lavičky Václava Havla, uskuteční promítání koprodukčního česko-polského filmu NÁŠ VAŠEK – O MOCI BEZMOCNÝCH, a to za účasti samotné režisérky Krystyny Krauze. Filmová projekce je přístupná všem zájemcům i veřejnosti.


AKADEMICKÝ OBŘAD
V 14:00 hodin se koná slavnostní akademický obřad v Aule Arnošta z Pardubic, při němž bude promováno pětapadesát nových doktorů šesti fakult univerzity - 31 absolventů doktorských studijních programů Fakulty chemicko-technologické, 9 doktorů Dopravní fakulty Jana Pernera, 6 doktorů Fakulty ekonomicko-správní, 5 doktorů Fakulty filozofické, 3 doktoři Fakulty zdravotnických studií a 1 doktor Fakulty elektrotechniky a informatiky, kteří získají titul Ph.D. a dovrší tak nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání.


Akademické obci a všem přítomným hostům bude též představeno 9 nových docentů univerzity a dva profesoři a 1 profesorka, kteří byli jmenovaní během uplynulého roku.


Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. přednese při této příležitosti slavnostní projev, udělí jednu Medaili za zásluhu o Univerzitu Pardubice a několik ocenění za mimořádnou tvůrčí činnost.

VÝSTAVA V GALERII UNIVERZITY PARDUBICE
V 17:00 hodin se v galerii univerzity umístěné ve vestibulu Univerzitní knihovny koná vernisáž již 90. výstavy – JITKA CHRIŠTOFOVÁ - KRESBY A GRAFIKY.


Jitka Chrištofová vystudovala Akademii výtvarných umění (ateliér grafiky II. Vladimíra Kokolii). Autorka je stále věrná svému grafickému školení, a tak nesmírně pečlivě a pomalu propracovává plochu papíru, aniž by používala stylu s rychlým efektem. Její kresby zachycují prosté krajinné výseky – náhodné scény, ve kterých je obsaženo autorčino vnímání přírody. Za svoji tvorbu získala několik ocenění. Výstava kreseb a grafik Jitky Chrištofové potrvá v Galerii Univerzity Pardubice až do 18. ledna 2016.


VZPOMÍNKOVÝ AKT NA 17. LISTOPAD
V 18:30 hodin, v podvečer před slavnostním koncertem, proběhne před Univerzitní knihovnou vzpomínkový akt ke Dni boje za svobodu a demokracii.


Předseda studentské rady a rektor univerzity při této příležitosti krátce promluví a položí k pamětní desce u vstupu do univerzitního areálu květiny. Vzpomínkový akt doprovodí tradičně zpěvem Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice.


KONCERT KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE
Bohatý program univerzity ke státnímu svátku vyvrcholí slavnostním večerním koncertem Komorní filharmonie Pardubice, který se uskuteční od 19:00 hodin v Aule Arnošta z Pardubic.


V rámci slavnostního koncertu zazní Andante cantabile od P. I. Čajkovského, dále koncert pro klarinet a orchestr A dur od W. A. Mozarta v podání klarinetistky Anny Paulové a Symfonie č. 3 D dur od F. Schuberta. Koncert diriguje Tomáš Židek.


Akademická obec a veřejnost je na slavnostní program Univerzity Pardubice ke Dni boje za svobodu a demokracii srdečně zvána.


Vstupenky na slavnostní koncert je možné zakoupit v univerzitní aule a v informačním středisku na náměstí Republiky v Pardubicích, na ostatní akce univerzity 13. listopadu je vstup volný, slavnostní otevření VAP v 11 hodin na pozvánku.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

20.12.

Dětem s oční vadou bude pomáhat zařízení vyvinuté studenty Univerzity Pardubice

Navíc hospitalizaci některé děti předškolního věku nesnášejí dobře. Tak se tedy zrodil nápad využít možností dnešních informačních technologií a stará elektromechanická zařízení, která používají léčebná zařízení, nahradit modernějšími, levnějšími a dostupnějšími tablety.

Vzdělání celý článek
17.3.

Soutěži mladých chemiků dominovala ZŠ Cerekvice nad Loučnou

Ze čtyř soutěžních kategorií byla jako první vyhlášena soutěž o nejlepší školu. V té suverénně zvítězila ZŠ Cerekvice nad Loučnou, která v posledních letech nenachází konkurenci. Druhé místo získala ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod a na třetí pozici se umístila pardubická ZŠ Štefánikova.

Vzdělání celý článek
20.6.

V Pardubicích začínají absolventské promoce

Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi.

Vzdělání celý článek
2.9.

Podzimní sponze na Univerzitě Pardubice

Více jak dvě stovky absolventů získá diplom a titul „bakalář“, a to v jednom ze sedmi studijních oborů.

Vzdělání celý článek
2.6.

Jak probudit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji? Odpověď budou hledat odborníci u kulatého stolu TECHNOhrátek

„Zemědělské školství si zaslouží mimořádnou pozornost. Jde nám především o to, abychom vyslechli názory a zkušenosti všech stran, analyzovali je a přijali taková opatření, která pomohou zvýšit zájem žáků základních škol v Pardubickém kraji o tyto obory.

Vzdělání celý článek
15.9.

TECHNOhrátky odstartují podzimní program ve stavebním ráji i s českou hokejovou legendou

Dětské návštěvníky přijdou na úvod akce pozdravit také významní hosté – náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová, vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Kiss, a protože tato stavební průmyslovka má sídlo v Rybitví, tak i starosta města Radim Voltr.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting