Univerzita volného času, kterou pořádá pro veřejnost Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, tentokrát o počátcích sociální péče.

24.5.

Univerzita volného času, kterou pořádá pro veřejnost Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, tentokrát o počátcích sociální péče.


I v letošním akademickém roce nabízí Fakulta filozofická Univerzity Pardubice pro veřejnost a posluchače všech věkových kategorií cyklus odborných přednášek složený z deseti tříhodinových bloků a 20 přednášek. Letošní cyklus nese téma „Svět raného novověku 1650 - 1800“ a navštěvuje jej okolo 120 zájemců.


Fakulta chce zájemcům z řad veřejnosti představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické v Pardubicích. V průběhu ročních přednáškových cyklů, tematicky a chronologicky vymezených a na sebe navazujících, jsou nyní posluchači seznámeni se světem raného novověku.


Ve čtvrtek 21. května pokračuje letošní série přednášek v rámci cyklu Univerzity volného času (UVČ) od 14 hodin v kongresovém sálu rektorátu, a to přednáškou prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc. z katedry věd o výchově na téma „Počátky systémové sociální péče o hendikepované v Evropě po třicetileté válce“. Na ni naváže PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. z katedry filosofie s  přednáškou s názvem „Komenského pojetí politiky“.


„Přednáška o počátcích systémové sociální péče mapuje sociální a zdravotní vývoj v českých zemích od 16. století, tj. zejména vznik špitálů, chudobinců a sirotčinců a sleduje jejich zřizovatele, kterými byli např. církevní řády a společnosti, města nebo šlechtičtí donátoři, resp. jejich manželky. Dotkneme se také systému přijímání, péče a povinností a práv „chovanců“ těchto institucí až do konce 19. století, kdy tuto roli začal přejímat stát, který začal zřizovat nové formy institucí – nemocnice, vychovatelny, útulky a hlavně školy a jiná zařízení pro péči o dítě a mládež, ženy, staré a nemocné lidi,“ nastiňuje téma první přednášky prorektor profesor Rýdl, a dodává: „V závěru přednášky seznámím posluchače se zrodem sociálního státu a vzniku systému pojištění.“


Výuka Univerzity volného času probíhá jednou měsíčně vždy ve čtvrtek od 14:00 do 17:15 hodin v kongresovém sálu rektorátu ve Studentské ulici 95 v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách.
Podrobný rozpis jednotlivých přednášek a termínů konání je k dispozici na webových stránkách Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

19.3.

Fakulta zdravotnických studií je důležitým partnerem nemocnic

Účastníci schůzky se informovali o možnostech partnerství při získávání českých či evropských grantů pro výzkum a vzdělávání.

Vzdělání celý článek
17.1.

Univerzita Pardubice s novým akademickým senátem

V dalším jednání si nový univerzitní senát ustavil také své pracovní komise – ekonomickou a legislativní, neboť jako nejvyšší samosprávný orgán vysoké školy v průběhu roku projednává a schvaluje ty nejdůležitější dokumenty vysoké školy, legislativní kroky, právní úkony, předpisy a ekonomické záležitosti univerzity, které mu rektor předkládá.

Vzdělání celý článek
29.9.

V Litomyšli zahájí sponze a imatrikulace

Všichni absolventi získávají automaticky a zdarma k diplomu též dvojjazyčný dodatek, takzvaný Diploma Supplement.

Vzdělání celý článek
6.5.

Britský velvyslanec jednal o spolupráci na Univerzitě Pardubice

Velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice Jeho excelence Nicholas Stewart Archer dnes jednal s vedením Univerzity Pardubice o spolupráci českých a britských vědců. Prohlédl si také vědecká pracoviště se zaměřením na nanotechnologie, elektrotechniku nebo dopravu a zasadil britský národní strom v novém univerzitním parku.

Vzdělání celý článek
8.11.

Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vrcholí rok připomínání 25. výročí založení fakulty.

Stěžejním tématem pětidenního přednáškového cyklu je proto propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání. Celotýdenní akce umožní především studentům navštívit více než čtyřicet přednášek na vybraná ekonomická témata. Na nich vystoupí jak odborníci z českých i slovenských ekonomicky zaměřených vysokých škol, tak úspěšní představitelé ekonomické praxe.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting