Univerzita volného času, kterou pořádá pro veřejnost Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, tentokrát o počátcích sociální péče.

24.5.

Univerzita volného času, kterou pořádá pro veřejnost Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, tentokrát o počátcích sociální péče.


I v letošním akademickém roce nabízí Fakulta filozofická Univerzity Pardubice pro veřejnost a posluchače všech věkových kategorií cyklus odborných přednášek složený z deseti tříhodinových bloků a 20 přednášek. Letošní cyklus nese téma „Svět raného novověku 1650 - 1800“ a navštěvuje jej okolo 120 zájemců.


Fakulta chce zájemcům z řad veřejnosti představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické v Pardubicích. V průběhu ročních přednáškových cyklů, tematicky a chronologicky vymezených a na sebe navazujících, jsou nyní posluchači seznámeni se světem raného novověku.


Ve čtvrtek 21. května pokračuje letošní série přednášek v rámci cyklu Univerzity volného času (UVČ) od 14 hodin v kongresovém sálu rektorátu, a to přednáškou prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc. z katedry věd o výchově na téma „Počátky systémové sociální péče o hendikepované v Evropě po třicetileté válce“. Na ni naváže PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. z katedry filosofie s  přednáškou s názvem „Komenského pojetí politiky“.


„Přednáška o počátcích systémové sociální péče mapuje sociální a zdravotní vývoj v českých zemích od 16. století, tj. zejména vznik špitálů, chudobinců a sirotčinců a sleduje jejich zřizovatele, kterými byli např. církevní řády a společnosti, města nebo šlechtičtí donátoři, resp. jejich manželky. Dotkneme se také systému přijímání, péče a povinností a práv „chovanců“ těchto institucí až do konce 19. století, kdy tuto roli začal přejímat stát, který začal zřizovat nové formy institucí – nemocnice, vychovatelny, útulky a hlavně školy a jiná zařízení pro péči o dítě a mládež, ženy, staré a nemocné lidi,“ nastiňuje téma první přednášky prorektor profesor Rýdl, a dodává: „V závěru přednášky seznámím posluchače se zrodem sociálního státu a vzniku systému pojištění.“


Výuka Univerzity volného času probíhá jednou měsíčně vždy ve čtvrtek od 14:00 do 17:15 hodin v kongresovém sálu rektorátu ve Studentské ulici 95 v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách.
Podrobný rozpis jednotlivých přednášek a termínů konání je k dispozici na webových stránkách Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

11.2.

Chemiklání: Na Univerzitě Pardubice soutěžilo 300 středoškoláků

O to, kdo je letos nejlepší a nejrychlejší v řešení chemických úloh, se dnes na Fakultě chemickotechnologické Univerzity Pardubice (UPa) utkalo přes 300 středoškoláků. Čtvrtý ročník soutěže Chemiklání přilákal 63 týmů z České republiky i ze Slovenska. Zájem o chemii, znalost prvků, vzorců, názvosloví i chemických reakcí.

Vzdělání celý článek
30.10.

Do základní školy Závodu míru se žáci vrátí už v pondělí

Škola je bez azbestu, děti se můžou bezpečně vrátit. To jsou výsledky měření na základní škole Závodu míru, která byla od září kvůli výskytu nebezpečného materiálu uzavřena. 4. listopadu se dětem brána jejich školy opět otevře.

Vzdělání celý článek
14.2.

Finanční gramotnost pro školáky

Nový ročník kurzů finanční gramotnosti pro školáky s názvem Abeceda peněz odstartovaly děti z Lanškrouna.

Vzdělání celý článek
5.11.

Žáci z kraje se utkali v Logické olympiádě

Dne 1. 11. 2019 se v budově Krajského úřadu v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo již 12. ročníku Logické olympiády pořádané Mensou ČR. Ve třech kategoriích se utkalo 135 regionálně nejúspěšnějších soutěžících, kteří v nominačním kole obstáli v tvrdé konkurenci 2 448 dětí z celého Pardubického kraje.

Vzdělání celý článek
23.1.

V Třemošnici se pokusí o duální vzdělávání

„Nechceme nechat situaci postupně vyhnívat, jak tomu bylo například v roce 2007 u samovolného zániku gymnázia v Králíkách. Shodli jsme se, že strojírenství je oborem, který má budoucnost. Vítám vůli podniků zapojit se více například v oblasti stipendií, zajištění odborné praxe, ale i při úpravě studijních plánů, aby více vyhovovaly jejich potřebám budoucích zaměstnavatelů,“ podělil se o některé ze závěrů jednání hejtman Netolický.

Vzdělání celý článek
18.10.

Avízo: Kavárna Universitas přiblíží život mezi Indiány

O původních obyvatelích Mexika a o zkušenostech se soužitím s potomky Indiánů bude v další Kavárně Universitas vyprávět historik a etnolog Oldřich Kašpar. Vědec a pedagog z Katedry kulturní a sociální antropologie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice je expertem na předkolumbovskou kulturu a držitelem nejvyššího mexického státního vyznamenání.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting