Univerzita volného času, kterou pořádá pro veřejnost Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, tentokrát o počátcích sociální péče.

24.5.

Univerzita volného času, kterou pořádá pro veřejnost Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, tentokrát o počátcích sociální péče.


I v letošním akademickém roce nabízí Fakulta filozofická Univerzity Pardubice pro veřejnost a posluchače všech věkových kategorií cyklus odborných přednášek složený z deseti tříhodinových bloků a 20 přednášek. Letošní cyklus nese téma „Svět raného novověku 1650 - 1800“ a navštěvuje jej okolo 120 zájemců.


Fakulta chce zájemcům z řad veřejnosti představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické v Pardubicích. V průběhu ročních přednáškových cyklů, tematicky a chronologicky vymezených a na sebe navazujících, jsou nyní posluchači seznámeni se světem raného novověku.


Ve čtvrtek 21. května pokračuje letošní série přednášek v rámci cyklu Univerzity volného času (UVČ) od 14 hodin v kongresovém sálu rektorátu, a to přednáškou prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc. z katedry věd o výchově na téma „Počátky systémové sociální péče o hendikepované v Evropě po třicetileté válce“. Na ni naváže PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. z katedry filosofie s  přednáškou s názvem „Komenského pojetí politiky“.


„Přednáška o počátcích systémové sociální péče mapuje sociální a zdravotní vývoj v českých zemích od 16. století, tj. zejména vznik špitálů, chudobinců a sirotčinců a sleduje jejich zřizovatele, kterými byli např. církevní řády a společnosti, města nebo šlechtičtí donátoři, resp. jejich manželky. Dotkneme se také systému přijímání, péče a povinností a práv „chovanců“ těchto institucí až do konce 19. století, kdy tuto roli začal přejímat stát, který začal zřizovat nové formy institucí – nemocnice, vychovatelny, útulky a hlavně školy a jiná zařízení pro péči o dítě a mládež, ženy, staré a nemocné lidi,“ nastiňuje téma první přednášky prorektor profesor Rýdl, a dodává: „V závěru přednášky seznámím posluchače se zrodem sociálního státu a vzniku systému pojištění.“


Výuka Univerzity volného času probíhá jednou měsíčně vždy ve čtvrtek od 14:00 do 17:15 hodin v kongresovém sálu rektorátu ve Studentské ulici 95 v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách.
Podrobný rozpis jednotlivých přednášek a termínů konání je k dispozici na webových stránkách Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

30.9.

Akademický senát Univerzity Pardubice k vyjádření prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem

V rámci diskuse k této kauze vystoupila celá řada senátorů i přítomných hostů vyjadřujících obavy z bezprecedentního výkladu zákona o vysokých školách, zásahu do akademických tradic a ohrožení akademických svobod.

Vzdělání celý článek
12.2.

Veřejný internet na pardubické průmyslovce slavnostně zprovozněn

Za účasti celé řady hostů byl v pátek 9. února 2007 slavnostně zprovozněn projekt veřejného internetu na pardubické SPŠE.

Vzdělání celý článek
15.5.

Radní Jana Pernicová reaguje na článek MF DNES ...

„Od příštího školního roku se sloučí střední škola elektrotechnická a strojní v Pardubicích“.

Vzdělání celý článek
1.2.

K zápisu půjde více než 950 dětí

Rozhoduje ředitel, který musí v případě nadměrného zájmu přednostně zařadit děti s trvalým pobytem v příslušném obvodě.

Vzdělání celý článek
21.3.

Malotřídky v kraji mají nové počítače

Osm malotřídních základních škol v Pardubickém kraji se může radovat z nových počítačů.

Vzdělání celý článek
12.2.

Konference mladých talentů na Univerzitě Pardubice

Svými profesními portfolii a způsobem prezentace chtějí studenti zároveň ukázat, jak jsou připraveni na budoucí přijímací pohovory a vstup na trh práce.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting