Univerzitu Pardubice opustily první magistry

3.9.

Univerzitu Pardubice opustily první magistry

Univerzitu Pardubice opustily první magistry

V pátek 31. srpna se v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách uskutečnila slavnostní promoce historicky prvních magister Fakulty zdravotnických studií. Tato nejmladší fakulta Univerzity Pardubice vznikla k 1. lednu tohoto roku přeměnou z vysokoškolského ústavu. Z rukou prvního děkana fakulty prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc. obdrželo při slavnostním akademickém obřadu 26 absolventek fakulty diplom “magistry” ve studijním programu Ošetřovatelství ve stejnojmenném oboru. Při slavnostní promoci byly uděleny třem absolventkám Studentské ceny rektora II. stupně za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce, přičemž tyto ceny byly spojeny rovněž s finanční odměnou, vyplácenou ze stipendijního fondu univerzity. Martina Málková získala ocenění za práci “Příčina dětských úrazů”, Klára Maxová za práci “Preventivní a následná péče o nemocné s chronickou lymfatickou leukemií z hlediska infekčních komplikací”a Lenka Zahradníková za diplomku “Ovlivnění vztahů v rodině výskytem onkologického onemocnění”. V sobotu 1. září proběhly na univerzitě rovněž závěrečné slavnostní bakalářské sponze Dopravní fakulty Jana Pernera. Diplomy a titul “bakalář” získalo 181 absolventů bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje. Téměř všichni absolventi budou ve vysokoškolském studiu na univerzitě pokračovat, a to v navazujících magisterských oborech nabízených dopravní fakultou a vedoucích k titulu “inženýr”. Každý absolvent Univerzity Pardubice pak získává spolu s diplomem též dvojjazyčný dodatek k diplomu, takzvaný Diploma Supplement, který doplňuje základní doklady o získané vysokoškolské kvalifikaci a slouží v rámci Evropského společenství jako podrobná informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. I proto je dodatek k diplomu vydáván dvojjazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém jazyce. Další závěrečné akademické obřady čekají ještě absolventy bakalářských studií na Fakultě chemicko-technologické (14. září), na Fakultě restaurování v Litomyšli (27. září) a Fakultě zdravotnických studií (11. října).

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

12.12.

Poslední letošní lekce ZDRAVOhrátek čeká na žáky ve Střední zdravotnické škole Pardubice

Nový projekt Pardubického kraje na podporu středních zdravotnických škol v regionu se setkal hned ve své první sezoně s velkým zájmem žáků 8. a 9. tříd. Předcházejících tří akcí v Chrudimi, Svitavách i Ústí nad Orlicí se zúčastnilo téměř 220 vybraných školáků se zájmem o budoucí studium oborů zaměřených na zdravotnictví nebo sociální služby.

Vzdělání celý článek
18.5.

Speciální základní škola v Moravské Třebové slaví padesátku

Dotace ve výši 26 850 000 Kč byla poskytnuta z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Vzdělání celý článek
26.1.

Diskusní večer Kavárna Universitas

Učí vysoké školy mladé lidi, jak být nacionalisty, anebo svou vlastní podstatou existence vytváří podmínky nacionalismu? Mohou se univerzity této své role zbavit?

Vzdělání celý článek
10.3.

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice má od března nové vedení.

Doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. je pátou osobností v čele dopravní fakulty v její dvacetileté historii. Je absolventem Dopravní fakulty Jana Pernera (v roce 1998), v roce 2001 dokončil doktorské studium (Ph.D.) a v roce 2010 byl jmenován docentem v oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích.

Vzdělání celý článek
15.4.

Králícké gymnázium neotevře první ročník

Bude velmi těžké dodržet to, co jsme slíbili, když jsme o gymnáziu rozhodovali.

Vzdělání celý článek
22.10.

Rada kraje schválila na několika školách nové obory

Ke studiu nových oborů se budou moci uchazeči hlásit již pro následující školní rok

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting