Univerzitu Pardubice opustily první magistry

3.9.

Univerzitu Pardubice opustily první magistry

Univerzitu Pardubice opustily první magistry

V pátek 31. srpna se v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách uskutečnila slavnostní promoce historicky prvních magister Fakulty zdravotnických studií. Tato nejmladší fakulta Univerzity Pardubice vznikla k 1. lednu tohoto roku přeměnou z vysokoškolského ústavu. Z rukou prvního děkana fakulty prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc. obdrželo při slavnostním akademickém obřadu 26 absolventek fakulty diplom “magistry” ve studijním programu Ošetřovatelství ve stejnojmenném oboru. Při slavnostní promoci byly uděleny třem absolventkám Studentské ceny rektora II. stupně za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce, přičemž tyto ceny byly spojeny rovněž s finanční odměnou, vyplácenou ze stipendijního fondu univerzity. Martina Málková získala ocenění za práci “Příčina dětských úrazů”, Klára Maxová za práci “Preventivní a následná péče o nemocné s chronickou lymfatickou leukemií z hlediska infekčních komplikací”a Lenka Zahradníková za diplomku “Ovlivnění vztahů v rodině výskytem onkologického onemocnění”. V sobotu 1. září proběhly na univerzitě rovněž závěrečné slavnostní bakalářské sponze Dopravní fakulty Jana Pernera. Diplomy a titul “bakalář” získalo 181 absolventů bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje. Téměř všichni absolventi budou ve vysokoškolském studiu na univerzitě pokračovat, a to v navazujících magisterských oborech nabízených dopravní fakultou a vedoucích k titulu “inženýr”. Každý absolvent Univerzity Pardubice pak získává spolu s diplomem též dvojjazyčný dodatek k diplomu, takzvaný Diploma Supplement, který doplňuje základní doklady o získané vysokoškolské kvalifikaci a slouží v rámci Evropského společenství jako podrobná informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. I proto je dodatek k diplomu vydáván dvojjazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém jazyce. Další závěrečné akademické obřady čekají ještě absolventy bakalářských studií na Fakultě chemicko-technologické (14. září), na Fakultě restaurování v Litomyšli (27. září) a Fakultě zdravotnických studií (11. října).

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

24.10.

Univerzita Pardubice cílí na nové studenty, jede na veletrh Gaudeamus

Studenti, akademici i zaměstnanci Univerzity Pardubice se chystají zaujmout tisíce budoucích vysokoškoláků nabídkou zajímavých i přímo s praxí spojených studijních programů na celkem 7 fakultách.

Vzdělání celý článek
15.1.

Mění se zřizovatelské funkce řady škol v kraji

Do konce roku 2010 dojde k převodu kompetencí zřizovatelských funkcí některých škol z Pardubického kraje na příslušná města.

Vzdělání celý článek
30.4.

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka TOEIC®

Ústav cizích jazyků Fakulty filozofické Univerzity Pardubice nabízí možnost získat certifikát z anglického jazyka TOEIC.

Vzdělání celý článek
19.4.

Hned 3 školy z okresu Ústí nad Orlicí se zapojí do Týdne s prarodiči na školní zahradě

Vypěstované rostliny budou/mohou být využity nejen ve školní kuchyni, ale také v rámci hodin vaření, kroužku vaření či v rámci vyučování v jiných předmětech.

Vzdělání celý článek
7.12.

Partnerství mezi krajem, školami a zaměstnavateli

Soulad mezi oborovou nabídkou středních škol a potřebami pracovního trhu mají přinést sektorové dohody.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting