Univerzitu Pardubice opustily první magistry

3.9.

Univerzitu Pardubice opustily první magistry

Univerzitu Pardubice opustily první magistry

V pátek 31. srpna se v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách uskutečnila slavnostní promoce historicky prvních magister Fakulty zdravotnických studií. Tato nejmladší fakulta Univerzity Pardubice vznikla k 1. lednu tohoto roku přeměnou z vysokoškolského ústavu. Z rukou prvního děkana fakulty prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc. obdrželo při slavnostním akademickém obřadu 26 absolventek fakulty diplom “magistry” ve studijním programu Ošetřovatelství ve stejnojmenném oboru. Při slavnostní promoci byly uděleny třem absolventkám Studentské ceny rektora II. stupně za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce, přičemž tyto ceny byly spojeny rovněž s finanční odměnou, vyplácenou ze stipendijního fondu univerzity. Martina Málková získala ocenění za práci “Příčina dětských úrazů”, Klára Maxová za práci “Preventivní a následná péče o nemocné s chronickou lymfatickou leukemií z hlediska infekčních komplikací”a Lenka Zahradníková za diplomku “Ovlivnění vztahů v rodině výskytem onkologického onemocnění”. V sobotu 1. září proběhly na univerzitě rovněž závěrečné slavnostní bakalářské sponze Dopravní fakulty Jana Pernera. Diplomy a titul “bakalář” získalo 181 absolventů bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje. Téměř všichni absolventi budou ve vysokoškolském studiu na univerzitě pokračovat, a to v navazujících magisterských oborech nabízených dopravní fakultou a vedoucích k titulu “inženýr”. Každý absolvent Univerzity Pardubice pak získává spolu s diplomem též dvojjazyčný dodatek k diplomu, takzvaný Diploma Supplement, který doplňuje základní doklady o získané vysokoškolské kvalifikaci a slouží v rámci Evropského společenství jako podrobná informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. I proto je dodatek k diplomu vydáván dvojjazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém jazyce. Další závěrečné akademické obřady čekají ještě absolventy bakalářských studií na Fakultě chemicko-technologické (14. září), na Fakultě restaurování v Litomyšli (27. září) a Fakultě zdravotnických studií (11. října).

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

23.9.

Poznejte svět moderní chemie

Cílem akce je podpořit rozvoj zájmu mladých lidí o technické a přírodovědné obory.

Vzdělání celý článek
14.8.

Day camp na Univerzitě Pardubice pro žáky základních škol

. S indexem letní školy v ruce stráví žáci každý den na jedné ze sedmi fakult univerzity a seznámí se s univerzitním prostředím.

Vzdělání celý článek
3.4.

Fakulta chemicko-technologická UP vítá nového děkana

V úterý 3. dubna stane v čele Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice nový děkan prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc.

Vzdělání celý článek
25.9.

Mezinárodní konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Posterová sekce bude umístěna ve foyer 2. NP budovy HA Fakulty chemicko-technologické. Nabídne celkem 16 plakátových příspěvků, které jsou většinou prezentací výsledků odborných prací studentů doktorského studijního programu Fakulty chemicko-technologické.

Vzdělání celý článek
26.9.

Evropská noc vědců

Hvězdárna v Pardubicích ve spolupráci s Astronomickou společností Pardubice pořádají v pátek 26. září večer zajímavý program

Vzdělání celý článek
8.8.

Univerzita Pardubice zahájila dvě velké investiční akce

Vznikne další moderní zázemí pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting