Univerzitu Pardubice opustily první magistry

3.9.

Univerzitu Pardubice opustily první magistry

Univerzitu Pardubice opustily první magistry

V pátek 31. srpna se v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách uskutečnila slavnostní promoce historicky prvních magister Fakulty zdravotnických studií. Tato nejmladší fakulta Univerzity Pardubice vznikla k 1. lednu tohoto roku přeměnou z vysokoškolského ústavu. Z rukou prvního děkana fakulty prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc. obdrželo při slavnostním akademickém obřadu 26 absolventek fakulty diplom “magistry” ve studijním programu Ošetřovatelství ve stejnojmenném oboru. Při slavnostní promoci byly uděleny třem absolventkám Studentské ceny rektora II. stupně za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce, přičemž tyto ceny byly spojeny rovněž s finanční odměnou, vyplácenou ze stipendijního fondu univerzity. Martina Málková získala ocenění za práci “Příčina dětských úrazů”, Klára Maxová za práci “Preventivní a následná péče o nemocné s chronickou lymfatickou leukemií z hlediska infekčních komplikací”a Lenka Zahradníková za diplomku “Ovlivnění vztahů v rodině výskytem onkologického onemocnění”. V sobotu 1. září proběhly na univerzitě rovněž závěrečné slavnostní bakalářské sponze Dopravní fakulty Jana Pernera. Diplomy a titul “bakalář” získalo 181 absolventů bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje. Téměř všichni absolventi budou ve vysokoškolském studiu na univerzitě pokračovat, a to v navazujících magisterských oborech nabízených dopravní fakultou a vedoucích k titulu “inženýr”. Každý absolvent Univerzity Pardubice pak získává spolu s diplomem též dvojjazyčný dodatek k diplomu, takzvaný Diploma Supplement, který doplňuje základní doklady o získané vysokoškolské kvalifikaci a slouží v rámci Evropského společenství jako podrobná informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. I proto je dodatek k diplomu vydáván dvojjazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém jazyce. Další závěrečné akademické obřady čekají ještě absolventy bakalářských studií na Fakultě chemicko-technologické (14. září), na Fakultě restaurování v Litomyšli (27. září) a Fakultě zdravotnických studií (11. října).

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

16.1.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy.

Vzdělání celý článek
21.1.

Prezident republiky jmenuje na Pražském hradě do funkce rektora Univerzity Pardubice

Slavnostní ceremonie na Pražském hradě se účastní za orgán, který kandidáta na rektora v demokratické volbě zvolil a navrhl, i nově zvolená předsedkyně Akademického senátu Univerzity Pardubice Ing. Jana Holá, Ph.D.

Vzdělání celý článek
7.11.

Gymnázium Mozartova v Pardubicích slaví 20 let od svého vzniku

Škola za 20 let své existence ušla ohromný kus cesty, a to nejen stěhováním z budovy Reálky, ve které dnes sídlí část krajského úřadu, ale také řadou investic od vybavení odborných učeben, zateplení či kompletní rekonstrukcí kuchyně a školní jídelny.

Vzdělání celý článek
22.9.

Do kampusu Univerzity Pardubice se vrací studenti. Začíná 68. akademický rok

Počet zapsaných studentů ovšem není pro tento akademický rok ještě konečný – koncem září a počátkem října, první 2-3 týdny zimního semestru, ještě probíhají na některých fakultách zápisy do vyšších ročníků studia magisterského a doktorského a do kombinovaného studia a oficiální vysokoškolské statistiky se uzavírají až k 31. říjnu.

Vzdělání celý článek
15.2.

Delegace z jihoafrické republiky na Univerzitě Pardubice

V delegaci budou rovněž attaché Tshibule Mokgalaotse a sekretářka politického odboru Zdeňka Herclová.

Vzdělání celý článek
17.1.

Univerzita Pardubice s novým akademickým senátem

V dalším jednání si nový univerzitní senát ustavil také své pracovní komise – ekonomickou a legislativní, neboť jako nejvyšší samosprávný orgán vysoké školy v průběhu roku projednává a schvaluje ty nejdůležitější dokumenty vysoké školy, legislativní kroky, právní úkony, předpisy a ekonomické záležitosti univerzity, které mu rektor předkládá.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting