Univerzitu Pardubice opustily první magistry

3.9.

Univerzitu Pardubice opustily první magistry

Univerzitu Pardubice opustily první magistry

V pátek 31. srpna se v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách uskutečnila slavnostní promoce historicky prvních magister Fakulty zdravotnických studií. Tato nejmladší fakulta Univerzity Pardubice vznikla k 1. lednu tohoto roku přeměnou z vysokoškolského ústavu. Z rukou prvního děkana fakulty prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc. obdrželo při slavnostním akademickém obřadu 26 absolventek fakulty diplom “magistry” ve studijním programu Ošetřovatelství ve stejnojmenném oboru. Při slavnostní promoci byly uděleny třem absolventkám Studentské ceny rektora II. stupně za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce, přičemž tyto ceny byly spojeny rovněž s finanční odměnou, vyplácenou ze stipendijního fondu univerzity. Martina Málková získala ocenění za práci “Příčina dětských úrazů”, Klára Maxová za práci “Preventivní a následná péče o nemocné s chronickou lymfatickou leukemií z hlediska infekčních komplikací”a Lenka Zahradníková za diplomku “Ovlivnění vztahů v rodině výskytem onkologického onemocnění”. V sobotu 1. září proběhly na univerzitě rovněž závěrečné slavnostní bakalářské sponze Dopravní fakulty Jana Pernera. Diplomy a titul “bakalář” získalo 181 absolventů bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje. Téměř všichni absolventi budou ve vysokoškolském studiu na univerzitě pokračovat, a to v navazujících magisterských oborech nabízených dopravní fakultou a vedoucích k titulu “inženýr”. Každý absolvent Univerzity Pardubice pak získává spolu s diplomem též dvojjazyčný dodatek k diplomu, takzvaný Diploma Supplement, který doplňuje základní doklady o získané vysokoškolské kvalifikaci a slouží v rámci Evropského společenství jako podrobná informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. I proto je dodatek k diplomu vydáván dvojjazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém jazyce. Další závěrečné akademické obřady čekají ještě absolventy bakalářských studií na Fakultě chemicko-technologické (14. září), na Fakultě restaurování v Litomyšli (27. září) a Fakultě zdravotnických studií (11. října).

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

15.4.

Trojice studentů z Fakulty ekonomicko-správní jede na finále manažerské soutěže do čínského Macaa

Soutěžní týmy tvoří buď manažeři, nebo studenti, nebo manažeři a studenti dohromady. Své manažerské schopnosti a ekonomické znalosti změří během dvou dnů. V průběhu prvního dne se odehraje semifinále – jednotlivé týmy, které si vzájemně konkurují, budou rozdělené do čtyř skupin. Seznámí se se společností, kterou budou řídit a během dne musí učinit pět sad důležitých rozhodnutí. Do finálového kola, které se uskuteční následující den, postoupí vždy dva nejlepší týmy z každé skupiny. Vítěz tak vzejde z osmi finalistů.

Vzdělání celý článek
5.6.

Dřevo: ruční intarzie či laser?

Na uměleckoprůmyslové škole na Královéhradecku dokončují maturitní výrobky studenti oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva.

Vzdělání celý článek
19.3.

Rozhodovala znalost součástek i zručnost

„Soutěž má velmi dobrou úroveň. Svědčí o tom výsledky z praktické části soutěže, kde byli účastníci nejúspěšnější. Jsem rád, že se tři školy dokáží prostřídat v rámci organizace regionálního kola a navíc posílají své pedagogy jako rozhodčí,“ dodal Bohumil Bernášek

Vzdělání celý článek
19.1.

Jak začlenit lidi do běžného života? Odpoví v Pardubicích lednová studentská vědecká Kavárna Universitas.

Důležitá je akceptace multioborového přístupu k porozumění a následnému řešení problematiky začleňování lidí do běžného života. Na Univerzitě Pardubice, zejména pak na její Fakultě filozofické, proto pomáhají vytvářet síť odborníků a laiků se silně vyvinutým smyslem pro sociální práci, kteří rozvíjejí tyto aktivity s využitím nejnovějších poznatků z výzkumu činnosti mozku a tzv. neurověd včetně neuropedagogiky.

Vzdělání celý článek
3.7.

Další letošní úspěšní absolventi opouštějí Univerzitu Pardubice

Všichni absolventi Univerzity Pardubice získávají automaticky a zdarma k diplomu též dvojjazyčný dodatek k diplomu, tzv. Diploma Supplement. Dodatek tak vhodně doplňuje základní doklady o kvalifikaci a slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v zahraničí jako podrobnější informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. I proto je dodatek k diplomu vydáván dvojjazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém jazyce.

Vzdělání celý článek
25.2.

K zápisu letos přišlo přes 1200 předškoláků

Přibližně 150 dětí bude mít povinnou školní docházku odloženou i v letošním roce, přesná čísla však v tuto chvíli neznáme, žádosti o odklad podávají rodiče dětí až do 31. května 2013.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting