Uvažujeme o nových oborech na středních školách

25.8.

Uvažujeme o nových oborech na středních školách

Uvažujeme o nových oborech na středních školách

Záměry směřující k revitalizaci školství v Pardubickém kraji nejsou jen o snižování počtu žáků ve školách, o slučování škol z ekonomických důvodů – jsou také o přizpůsobení učebních oborů v souladu s požadavky trhu práce. „Obrací se na mne různé firmy z Pardubického kraje i zástupci průmyslových svazů a žádají užší spolupráci s krajem na podpoře dělnických profesí. Víme, že přizpůsobení nabídky učebních oborů trhu práce je jednou z cest, jak krajskému školství pomoci,“ uvedla Jana Pernicová, radní Pardubického kraje zodpovědná za školství a kulturu.   Na základě kontaktů kraje s různými firmami se například hovoří o zřízení oboru „plastikář“ či „dělník v chemickém průmyslu“. O první obor je zájem především z automobilového průmyslu. Konkrétní požadavek vznesla společnost REHAU. O obor má zájem Střední odborné učiliště ve Svitavách. „V současné době škola zpracovává rámcový vzdělávací program, který musí schválit ministerstvo školství. Poté škola musí zpracovat školní vzdělávací program a pak může začít vyučovat. Z mé strany má škola jednoznačnou podporu,“ dodala Jana Pernicová.   Pardubický kraj uvažuje také o oživení oboru Chemik, který je v současné době ve výrazném útlumu. Na SOŠ a SOU Poděbradská v Pardubicích totiž „dobíhá“ pouze 3. ročník. „V Pardubickém kraji je tradičním oborem právě chemický průmysl a místní společnosti tak mají logickou obavu, že se jim nebudou dostávat kvalifikovaní zaměstnanci. Proto jednáme především s firmami Synthesia a Paramo a chceme společně tento obor oživit už v příštím školním roce,“ prozradila krajská radní. Potřebu znovuotevření oboru vyvolává mimo jiné i vzrůstající počet zaměstnanců v důchodovém věku. Zatímco v roce 2002 to byl ve společnosti Synthesia v důchodovém věku jeden člověk, v roce 2010 je to 20 osob; v roce 2012 to bude už 55 a v roce 2013 dokonce 59 pracovníků.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

21.1.

Výzva pro pardubické studenty

Úkolem zástupců pardubických středních škol je co nejlépe zachytit aktuální stav města Pardubic v oblastech školství, kultura a cestovního ruchu, doprava a sport a nastínit možnosti zlepšení.

Vzdělání celý článek
10.3.

Univerzita Pardubice úspěšně pokračuje v popularizaci vědy a technických a přírodovědných oborů

Projekt tak pomůže prohloubit komplexní systém vzdělávacích aktivit a odborné přípravy pedagogů, kteří pracují s mládeží. Pokusí se zavést nové formy volnočasového učení žáků s aktivním zájmem o vědu a nové poznatky a podpořit tak jejich pozitivní vztah k vědeckému bádání.

Vzdělání celý článek
23.9.

Univerzitní vědecká kavárna zahajuje v Pardubicích další semestr tajemstvím pradávných staveb Chetitů

Kavárna Universitas aneb „Na slovíčko s vědcem“ se koná pravidelně každý měsíc v kavárně Klubu 29 (Divadlo 29, ulice Svaté Anežky České, Pardubice). Začátek je v 19 hodin. Vstup je volný.

Vzdělání celý článek
12.8.

Letní školy a denní kempy pro žáky základních a středních škol letos na Univerzitě Pardubice poprvé.

Kromě dvou univerzitních letních škol navíc ještě Dopravní fakulta Jana Pernera připravila od pondělí 19. srpna pětidenní, speciálně zaměřenou letní školu technologie a řízení dopravy.

Vzdělání celý článek
25.11.

Konference na choceňské obchodní akademii měla vysokou úroveň

Obchodní akademie a střední odborná škola cestovního ruchu Choceň uspořádala ve středu 4. ročník odborné konference „Škola a podnikání“. Určena byla pro studenty, pedagogy, podnikatele i zástupce samosprávných a státních orgánů. Konference se aktivně zúčastnil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.

Vzdělání celý článek
21.3.

Malotřídky v kraji mají nové počítače

Osm malotřídních základních škol v Pardubickém kraji se může radovat z nových počítačů.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting