V Litomyšli zahájí sponze a imatrikulace

29.9.

V Litomyšli zahájí sponze a imatrikulace

V Litomyšli zahájí sponze a imatrikulace

V úterý 30. září v 11:00 hodin proběhnou v kongresovém sále státního zámku v Litomyšli slavnostní bakalářské sponze absolventů Fakulty restaurování a poté bude následovat slavnostní imatrikulace nově přijatých posluchačů ke studiu na této fakultě. Diplom a titul „bakalář“ zde získá 13 absolventů bakalářského studijního programu „Výtvarná umění“, který je na fakultě nabízen ve čtyřech studijních oborech. Všichni absolventi získávají automaticky a zdarma k diplomu též dvojjazyčný dodatek, takzvaný Diploma Supplement, který slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v rámci Evropského společenství jako podrobnější informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. Čerství bakaláři Fakulty restaurování mají možnost letos poprvé pokračovat ve studiu ve dvouletém navazujícím magisterském studijním programu, a to ve dvou oborech: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a prvků architektury, a Restaurování a konzervace děl písemné kultury. V rámci slavnostního akademického obřadu na Fakultě restaurování v Litomyšli proběhne rovněž imatrikulace, tedy slavnostní zápis nových vysokoškoláků. Ten složí na žezlo fakulty a do rukou jejího děkana docenta Jiřího Novotného, akademického sochaře, vysokoškolský slib a stanou se členy akademické obce fakulty a Univerzity Pardubice. Jedná se o 27 nových studentů bakalářského studijního programu a 10 studentů dvouletého navazujícího magisterského programu „Výtvarná umění“. Další slavnostní akademické obřady imatrikulace proběhnou na Univerzitě Pardubice ve dnech 9. října (Fakulta ekonomicko-správní), 10. října (Fakulta zdravotnických studií), 23. a 24. října (Fakulta filozofická), 6. listopadu (Fakulta chemicko-technologická), 7. listopadu (Fakulta elektrotechniky a informatiky) a 13. listopadu (Dopravní fakulta Jana Pernera). Všichni nově nastupující studenti všech fakult Univerzity Pardubice dostávají tradičně pro orientaci a první dny a týdny vysokoškolského studia a pobytu na univerzitě svého průvodce – tištěný časopis s názvem Lodivod. Lodivod obsahuje všechny potřebné informace z fakult a studijních oddělení, dobré rady jak se chovat a co kde najít na kolejích, v knihovně, jaké služby, zázemí, zařízení a kluby lze nalézt v univerzitním kampusu i mimo něj, také dobré tipy na kulturní, sportovní a společenské vyžití. V malé publikaci nechybí ani orientační mapy, kontakty, adresy, telefony, které by se mohly studentům hodit, ale i například vyhlášené pardubické hospůdky či místa, která mohou nasytit studenty i jejich ducha.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

21.6.

Fakulta elektrotechniky a informatiky pořádá pro středoškoláky Letní školu elektroniky

Při výběru studentů pro Letní školu jsme se soustředili na studenty třetích ročníků středních škol. Chceme je seznámit jak s naší prací a fakultou, tak kromě nabitého odborného programu také s nabídkou našich studijních oborů. Proto jsme jako místo realizace letní školy zvolili specializovanou laboratoř katedry elektrotechniky naší fakulty,“ uzavírá Ing. Jiří Roleček.

Vzdělání celý článek
8.10.

Gymnáziu v Chrudimi je 150 let

Ředitelka gymnázia Klára Jelinková se při té příležitosti mohla pochlubit rekonstruovaným společenským sálem za čtyři miliony korun, opravenou jídelnou, kuchyní, šatnami i moderními učebnami.

Vzdělání celý článek
18.12.

Němčina nás (opravdu) baví 2009

Počet přihlášených poněkud poklesl vinou vlny chřipkového onemocnění.

Vzdělání celý článek
15.5.

Seminář o šíření vln a vlivu ionosféry na Univerzitě Pardubice

Na seminář je zaregistrováno 15 účastníků jak z domácí univerzity, tak i odborníci z výzkumných ústavů a vysokých škol, i několika českých společností, které se zabývají vývojem radarů, antén a mikrovlnných komponent (např. vyhlášené pardubické společnosti ERA, Eldis, Retia, T-CZ atd.).

Vzdělání celý článek
2.11.

Péče o talentované žáky má pro společnost obrovský význam

V programu podpory talentovaných žáků 2011 bylo celkem přijato a projednáno 20 žádostí od 17 žadatelů.

Vzdělání celý článek
23.10.

Nadační fond Josefa Luxe ocenil výuku etiky

Pod záštitou kraje vyhodnotil v pondělí 22. října 2007 Nadační fond Josefa Luxe soutěž škol, které vyučují předmět etika

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting