V Litomyšli zahájí sponze a imatrikulace

29.9.

V Litomyšli zahájí sponze a imatrikulace

V Litomyšli zahájí sponze a imatrikulace

V úterý 30. září v 11:00 hodin proběhnou v kongresovém sále státního zámku v Litomyšli slavnostní bakalářské sponze absolventů Fakulty restaurování a poté bude následovat slavnostní imatrikulace nově přijatých posluchačů ke studiu na této fakultě. Diplom a titul „bakalář“ zde získá 13 absolventů bakalářského studijního programu „Výtvarná umění“, který je na fakultě nabízen ve čtyřech studijních oborech. Všichni absolventi získávají automaticky a zdarma k diplomu též dvojjazyčný dodatek, takzvaný Diploma Supplement, který slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v rámci Evropského společenství jako podrobnější informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. Čerství bakaláři Fakulty restaurování mají možnost letos poprvé pokračovat ve studiu ve dvouletém navazujícím magisterském studijním programu, a to ve dvou oborech: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a prvků architektury, a Restaurování a konzervace děl písemné kultury. V rámci slavnostního akademického obřadu na Fakultě restaurování v Litomyšli proběhne rovněž imatrikulace, tedy slavnostní zápis nových vysokoškoláků. Ten složí na žezlo fakulty a do rukou jejího děkana docenta Jiřího Novotného, akademického sochaře, vysokoškolský slib a stanou se členy akademické obce fakulty a Univerzity Pardubice. Jedná se o 27 nových studentů bakalářského studijního programu a 10 studentů dvouletého navazujícího magisterského programu „Výtvarná umění“. Další slavnostní akademické obřady imatrikulace proběhnou na Univerzitě Pardubice ve dnech 9. října (Fakulta ekonomicko-správní), 10. října (Fakulta zdravotnických studií), 23. a 24. října (Fakulta filozofická), 6. listopadu (Fakulta chemicko-technologická), 7. listopadu (Fakulta elektrotechniky a informatiky) a 13. listopadu (Dopravní fakulta Jana Pernera). Všichni nově nastupující studenti všech fakult Univerzity Pardubice dostávají tradičně pro orientaci a první dny a týdny vysokoškolského studia a pobytu na univerzitě svého průvodce – tištěný časopis s názvem Lodivod. Lodivod obsahuje všechny potřebné informace z fakult a studijních oddělení, dobré rady jak se chovat a co kde najít na kolejích, v knihovně, jaké služby, zázemí, zařízení a kluby lze nalézt v univerzitním kampusu i mimo něj, také dobré tipy na kulturní, sportovní a společenské vyžití. V malé publikaci nechybí ani orientační mapy, kontakty, adresy, telefony, které by se mohly studentům hodit, ale i například vyhlášené pardubické hospůdky či místa, která mohou nasytit studenty i jejich ducha.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

14.8.

Day camp na Univerzitě Pardubice pro žáky základních škol

. S indexem letní školy v ruce stráví žáci každý den na jedné ze sedmi fakult univerzity a seznámí se s univerzitním prostředím.

Vzdělání celý článek
17.4.

K přijímačkám jdou i žáci pátých tříd. Na osmiletá gymnázia míří většinou premianti

„Do 1. kola přijímacího řízení na osmileté gymnázium se nám přihlásilo 96 uchazečů, z čehož jich na první termín bylo 62. Přijímat budeme 30 žáků, máme tedy více než trojnásobný převis,“ řekl ředitel gymnázia Josef Menšík. Ten také uvedl, že v loňském roce se na víceleté gymnázium hlásilo 75 uchazečů, v roce 2016 jich bylo 69.

Vzdělání celý článek
20.6.

V Pardubicích začínají absolventské promoce

Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi.

Vzdělání celý článek
23.10.

Přednáška na Univerzitě Pardubice bude věnována měření vesmíru

„Aristarchos ze Samu dospěl ve třetím století před Kristem nápaditými geometrickými úvahami ke stanovení poměrů velikostí a vzdáleností Slunce, Měsíce a Země. Někdy je nazýván Koperníkem starověku, neboť jeho vesmír byl heliocentrický. Nedlouho poté zjistil Eratosthenés z Kyrény s velkou přesností velikost Země. Na základě Aristarchových výsledků bylo možno vypočítat absolutní velikosti Slunce a Měsíce a jejich vzdálenosti od Země,“ přiblížil předseda pardubické pobočky JČMF Mgr. Libor Koudela, Ph.D. obsah přednášky.

Vzdělání celý článek
23.9.

Poznejte svět moderní chemie

Cílem akce je podpořit rozvoj zájmu mladých lidí o technické a přírodovědné obory.

Vzdělání celý článek
28.1.

Škola cestovního ruchu Choceň slaví úspěchy

Střední škola cestovního ruchu Choceň již šestým rokem využívá možností spolufinancovat projekty z fondů EU

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting