V Litomyšli zahájí sponze a imatrikulace

29.9.

V Litomyšli zahájí sponze a imatrikulace

V Litomyšli zahájí sponze a imatrikulace

V úterý 30. září v 11:00 hodin proběhnou v kongresovém sále státního zámku v Litomyšli slavnostní bakalářské sponze absolventů Fakulty restaurování a poté bude následovat slavnostní imatrikulace nově přijatých posluchačů ke studiu na této fakultě. Diplom a titul „bakalář“ zde získá 13 absolventů bakalářského studijního programu „Výtvarná umění“, který je na fakultě nabízen ve čtyřech studijních oborech. Všichni absolventi získávají automaticky a zdarma k diplomu též dvojjazyčný dodatek, takzvaný Diploma Supplement, který slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v rámci Evropského společenství jako podrobnější informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. Čerství bakaláři Fakulty restaurování mají možnost letos poprvé pokračovat ve studiu ve dvouletém navazujícím magisterském studijním programu, a to ve dvou oborech: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a prvků architektury, a Restaurování a konzervace děl písemné kultury. V rámci slavnostního akademického obřadu na Fakultě restaurování v Litomyšli proběhne rovněž imatrikulace, tedy slavnostní zápis nových vysokoškoláků. Ten složí na žezlo fakulty a do rukou jejího děkana docenta Jiřího Novotného, akademického sochaře, vysokoškolský slib a stanou se členy akademické obce fakulty a Univerzity Pardubice. Jedná se o 27 nových studentů bakalářského studijního programu a 10 studentů dvouletého navazujícího magisterského programu „Výtvarná umění“. Další slavnostní akademické obřady imatrikulace proběhnou na Univerzitě Pardubice ve dnech 9. října (Fakulta ekonomicko-správní), 10. října (Fakulta zdravotnických studií), 23. a 24. října (Fakulta filozofická), 6. listopadu (Fakulta chemicko-technologická), 7. listopadu (Fakulta elektrotechniky a informatiky) a 13. listopadu (Dopravní fakulta Jana Pernera). Všichni nově nastupující studenti všech fakult Univerzity Pardubice dostávají tradičně pro orientaci a první dny a týdny vysokoškolského studia a pobytu na univerzitě svého průvodce – tištěný časopis s názvem Lodivod. Lodivod obsahuje všechny potřebné informace z fakult a studijních oddělení, dobré rady jak se chovat a co kde najít na kolejích, v knihovně, jaké služby, zázemí, zařízení a kluby lze nalézt v univerzitním kampusu i mimo něj, také dobré tipy na kulturní, sportovní a společenské vyžití. V malé publikaci nechybí ani orientační mapy, kontakty, adresy, telefony, které by se mohly studentům hodit, ale i například vyhlášené pardubické hospůdky či místa, která mohou nasytit studenty i jejich ducha.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

18.5.

Speciální základní škola v Moravské Třebové slaví padesátku

Dotace ve výši 26 850 000 Kč byla poskytnuta z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Vzdělání celý článek
9.3.

Hradec Králové otevře novou vysokou školu

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů (VŠVSMV) se sídlem v Praze-Strašnicích otevře v říjnu další tři pobočky.

Vzdělání celý článek
4.5.

Správní rada Univerzity Pardubice schválila rozpočet, plánované právní jednání a má nové předsednictvo. V čele správní rady stanul Roman Línek.

Na čtvrtečním zasedání bylo zvoleno na období následujících dvou let též nové předsednictvo správní rady. Do čela Správní rady Univerzity Pardubice byl zvolen Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje. Místopředsedy se stali doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. Praha, a MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel a. s. Nemocnice Pardubického kraje.

Vzdělání celý článek
13.5.

Univerzita se zúčastní veletrhu „Svět knihy"

Univerzita Pardubice se zúčastní mezinárodního knižního veletrhu „Svět knihy - Praha 2009“

Vzdělání celý článek
27.5.

Skeptikové navštíví Litomyšl

V tomto roce se v sobotu 7. června 2008 od 14 hodin uskuteční již V. Skeptikon, tentokráte na zámku v Litomyšli.

Vzdělání celý článek
12.1.

Fakulty Univerzity Pardubice zvou zájemce o vysokoškolské studium na dny otevřených dveří – lákají na perspektivy života, který je (nejen) chemie a který je součástí evolUPCE

Jako první pořádá DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 11. ledna Fakulta chemicko-technologická, nejstarší fakulta Univerzity Pardubice, sídlící v moderním areálu v srdci univerzitního kampusu v Pardubicích - Polabinách. Láká na atraktivní obory postavené na dlouholeté tradici, vysokém odborném kreditu, mezinárodních zkušenostech, na studium v moderním prostředí a špičkových laboratořích, s jistým a perspektivním uplatněním na trhu práce, pod heslem „život i láska – je chemie“.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting