V Litomyšli zahájí sponze a imatrikulace

29.9.

V Litomyšli zahájí sponze a imatrikulace

V Litomyšli zahájí sponze a imatrikulace

V úterý 30. září v 11:00 hodin proběhnou v kongresovém sále státního zámku v Litomyšli slavnostní bakalářské sponze absolventů Fakulty restaurování a poté bude následovat slavnostní imatrikulace nově přijatých posluchačů ke studiu na této fakultě. Diplom a titul „bakalář“ zde získá 13 absolventů bakalářského studijního programu „Výtvarná umění“, který je na fakultě nabízen ve čtyřech studijních oborech. Všichni absolventi získávají automaticky a zdarma k diplomu též dvojjazyčný dodatek, takzvaný Diploma Supplement, který slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v rámci Evropského společenství jako podrobnější informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. Čerství bakaláři Fakulty restaurování mají možnost letos poprvé pokračovat ve studiu ve dvouletém navazujícím magisterském studijním programu, a to ve dvou oborech: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a prvků architektury, a Restaurování a konzervace děl písemné kultury. V rámci slavnostního akademického obřadu na Fakultě restaurování v Litomyšli proběhne rovněž imatrikulace, tedy slavnostní zápis nových vysokoškoláků. Ten složí na žezlo fakulty a do rukou jejího děkana docenta Jiřího Novotného, akademického sochaře, vysokoškolský slib a stanou se členy akademické obce fakulty a Univerzity Pardubice. Jedná se o 27 nových studentů bakalářského studijního programu a 10 studentů dvouletého navazujícího magisterského programu „Výtvarná umění“. Další slavnostní akademické obřady imatrikulace proběhnou na Univerzitě Pardubice ve dnech 9. října (Fakulta ekonomicko-správní), 10. října (Fakulta zdravotnických studií), 23. a 24. října (Fakulta filozofická), 6. listopadu (Fakulta chemicko-technologická), 7. listopadu (Fakulta elektrotechniky a informatiky) a 13. listopadu (Dopravní fakulta Jana Pernera). Všichni nově nastupující studenti všech fakult Univerzity Pardubice dostávají tradičně pro orientaci a první dny a týdny vysokoškolského studia a pobytu na univerzitě svého průvodce – tištěný časopis s názvem Lodivod. Lodivod obsahuje všechny potřebné informace z fakult a studijních oddělení, dobré rady jak se chovat a co kde najít na kolejích, v knihovně, jaké služby, zázemí, zařízení a kluby lze nalézt v univerzitním kampusu i mimo něj, také dobré tipy na kulturní, sportovní a společenské vyžití. V malé publikaci nechybí ani orientační mapy, kontakty, adresy, telefony, které by se mohly studentům hodit, ale i například vyhlášené pardubické hospůdky či místa, která mohou nasytit studenty i jejich ducha.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

7.9.

Poslední šance ke studiu

Ještě do 10. září tohoto roku mohou zájemci posílat přihlášky na Univerzitu Pardubice

Vzdělání celý článek
20.1.

Školy získají miliony na zkvalitnění výuky

Školy mohou o podporu žádat do prosince letošního roku.

Vzdělání celý článek
3.6.

Splynutí elektrotechnických škol přinese kvalitu i úspory

Výše uvedené střední školy splynutím zaniknou. „Prvotním hlediskem je zvýšení kvality vzdělání v těchto středních školách, zvýšení prostupnosti oborů vzdělání a lepší uplatnění absolventů v praxi.

Vzdělání celý článek
8.6.

Na Univerzitě Pardubice začaly přijímačky

V pondělí 4. června 2007 začaly na Univerzitě Pardubice (UPa) první série přijímacích zkoušek.

Vzdělání celý článek
3.7.

Další letošní úspěšní absolventi opouštějí Univerzitu Pardubice

Všichni absolventi Univerzity Pardubice získávají automaticky a zdarma k diplomu též dvojjazyčný dodatek k diplomu, tzv. Diploma Supplement. Dodatek tak vhodně doplňuje základní doklady o kvalifikaci a slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v zahraničí jako podrobnější informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. I proto je dodatek k diplomu vydáván dvojjazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém jazyce.

Vzdělání celý článek
18.1.

Zasedala komora techniků a inženýrů z Pardubického kraje

Hejtman Radko Martínek ukázal na příkladu optimalizace školství, jak se posiluje technické vzdělávání.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting