V pondělí 25. května v odpoledních hodinách bude Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice volit kandidáta na funkci děkana pro další čtyřleté období.

22.5.

V pondělí 25. května v odpoledních hodinách bude Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice volit kandidáta na funkci děkana pro další čtyřleté období.


V pondělí 18. května se odpoledne na shromáždění akademické obce Fakulty filozofické v kongresovém sále rektorátu univerzity představil studentům a zaměstnancům fakulty jediný kandidát, který byl navržen akademickou obcí fakulty a který přijal kandidaturu na funkci děkana fakulty – profesor PhDr. Karel Rýdl, CSc., v současnosti prorektor Univerzity Pardubice pro vzdělávání a záležitosti studentů.


Profesor Karel Rýdl vystoupil na pondělním veřejném předvolebním shromáždění před akademickou obcí fakulty, kde její přítomné zaměstnance a studenty seznámil se svými představami o dalším směřování fakulty ve všech oblastech jejích činností.


O týden později, tedy v pondělí 25. května odpoledne se uskuteční volební zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické, na němž bude patnáctičlenný nejvyšší samosprávný zastupitelský akademický orgán fakulty – akademický senát – volit kandidáta na funkci děkana pro další čtyřleté období a kterého doporučí rektorovi univerzity ke jmenování do funkce děkana pro období 2015 – 2019.


Současnému děkanovi fakulty prof. PhDr. Petru Vorlovi, CSc., který vede fakultu od roku 2007, končí druhé čtyřleté funkční období sice až 31. října t. r., nicméně vzhledem k tomu, že tuto akademickou funkci může vykonávat tatáž osoba podle platného vysokoškolského zákona jen po dvě po sobě jdoucí funkční období a jelikož akademický rok začíná na vysoké škole až na přelomu září a října t. r., přistoupila fakulta k výběru vhodného kandidáta na funkci děkana již nyní, před ukončením letního semestru.


Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (nar. 1952) po ukončení studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oborech germanistika – historie působil v letech 1981 - 1998 tamtéž jako asistent, odborný asistent a posléze docent pro dějiny školství a srovnávací pedagogiku. V roce 1996 se habilitoval s prací na téma Činná škola v české reformně pedagogické praxi. V letech 1998 – 2001 byl vedoucím Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1996 působil zpočátku externě a od roku 1998 interně na Ústavu jazyků a humanitních studií Univerzity Pardubice. Profesorem v oboru pedagogika byl jmenován v roce 2003 na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V letech 2001 - 2009 byl vedoucím Katedry věd o výchově a také proděkanem pro vnější vztahy Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. V letech 2006 - 2009 pracoval též jako vyžádaný poradce ministra školství.


Prof. Rýdl je autorem více než 200 původních vědeckých prací a více než 300 odborných statí doma i v zahraničí, kde často vystupuje na konferencích. Absolvoval řadu dlouhodobých i krátkodobých studijních pobytů v zahraničí, např. v letech 1992 - 1994 pracoval na německých univerzitách jako stipendista Nadace Alexandra von Humboldt. Je členem řady mezinárodních a národních vědeckých a odborných společností, aktivně působil v oblasti neziskového sektoru jako lektor v rámci celoživotního vzdělávání pedagogů. Jeho odborným zájmem jsou dějiny výchovy a vzdělávání, vývoj školství v zahraničí, školský management, v němž se soustředí na  problematiku pojetí kvality a jejího hodnocení.


Od 1. února 2010 doposud zastává funkci prorektora pro vzdělávání a záležitosti studentů Univerzity Pardubice.
__________________________________________________________________________________
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice vznikla v roce 2001 přeměnou z Ústavu jazyků a humanitních studií existujícího při vysoké škole od roku 1992. Nejprve nesla název Fakulta humanitních studií, s výrazným rozšířením akademických činností do řady dalších oborů společenských věd se pak v roce 2005 přejmenovala na současný název – Fakulta filozofická. V současné době studuje na fakultě na 2 tisíce vysokoškoláků v bakalářském navazujícím magisterském či doktorském studiu v řadě studijních programů a oborů.
V čele fakulty stály doposud ve funkci děkana dvě osobnosti, oba významní historikové – prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (2001 – 2007) a současný děkan prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (2007 - doposud).

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

12.1.

Fakulty Univerzity Pardubice zvou zájemce o vysokoškolské studium na dny otevřených dveří – lákají na perspektivy života, který je (nejen) chemie a který je součástí evolUPCE

Jako první pořádá DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 11. ledna Fakulta chemicko-technologická, nejstarší fakulta Univerzity Pardubice, sídlící v moderním areálu v srdci univerzitního kampusu v Pardubicích - Polabinách. Láká na atraktivní obory postavené na dlouholeté tradici, vysokém odborném kreditu, mezinárodních zkušenostech, na studium v moderním prostředí a špičkových laboratořích, s jistým a perspektivním uplatněním na trhu práce, pod heslem „život i láska – je chemie“.

Vzdělání celý článek
3.6.

Prorektor Univerzity Pardubice historik Petr Vorel otevře výstavu ve Štrasburku

Výstava s názvem Od stříbrného českého tolaru k světovému dolaru, jejímž autorem je přední český historik a numismatik profesor Petr Vorel z Univerzity Pardubice, se v pondělí otevře ve Štrasburku. Do sídla Rady Evropy se výběr ze sbírky Východočeského muzea v Pardubicích přesouvá z Mexika, kde se prezentoval loni v listopadu.

Vzdělání celý článek
26.3.

O trychtýř Christiana Morgensterna

Ve středu 28. března se uskuteční již 4. ročník soutěže "O trychtýř Christiana Morgensterna"

Vzdělání celý článek
9.2.

TECHNOhrátky v Třemošnici provedly školáky královstvím strojařů a truhlářů

V rámci manuálních činností se žáci 7. až 9. tříd seznamovali v průběhu TECHNOhrátek s učebními a maturitními obory obráběč kovů, nástrojař, mechanik seřizovač, strojní mechanik, mechanik strojů a zařízení a truhlář – operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Při této příležitosti se dozvěděli, že strojírenské podniky ve městě i blízkém okolí nabízejí 2 100 pracovních míst. „Absolutorium SOŠ a SOU technického v Třemošnici tak skýtá velice dobrou perspektivu pracovního uplatnění,“ doporučil účastníkům radní pro školství Pardubického kraje Bohumil Bernášek.

Vzdělání celý článek
17.5.

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice pořádá mezioborovou konferenci o Vokolkových

Pozornost více než stovky odborníků a zájemců se tak v tomto týdnu upře na pardubickou mezioborovou konferenci S iniciálami V. V. – Jméno Vokolek v české kultuře 20. století. Mimořádné jednodenní sympozium se ohlédne za osudy a společnou cestou zakladatele tiskárny Václava Vokolka a v další generaci tří bratří – básníka, malíře a sochaře a třetího tiskaře a vydavatele, také jejich sestry, jejíž život byl do posledního dne naplněn starostí a péčí o druhé.

Vzdělání celý článek
17.7.

Univerzita Pardubice nabízí Univerzitu třetího věku a volného času

Zájemcům každého věku, kteří si chtějí rozšířit vědomosti, nabízí Univerzita Pardubice přednášky i kurzy zaměřené na historii, ekonomiku, dopravu nebo třeba i angličtinu a jógu. Tři fakulty už přijímají přihlášky ke studiu na Univerzitě třetího věku a Univerzitě volného času.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting