V roce 1994 byla Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích přejmenována na Univerzitu Pardubice

31.3.

V roce 1994 byla Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích přejmenována na Univerzitu Pardubice

S účinností od 31. března 1994 se název tehdejší pardubické vysoké školy - „Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích“ změnil na „Univerzitu Pardubice“.
Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky a svá studia chemie zahájilo prvních 120 studentů. V následujícím akademickém roce byla pro potřeby vysoké školy upravena budova bývalé státní průmyslové školy na náměstí Čs. legií, která prošla v posledních letech zásadní rekonstrukcí a nyní slouží jako moderní univerzitní centrum všem fakultám Univerzity Pardubice, modernímu Centru materiálů a nanotechnologií.
V listopadu 1953 se status školy změnil a nařízením vlády vznikla „Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích“ známá 40 let pod zkratkou VŠChT, v jejímž čele stál rektor.
Vysoká škola vznikla v padesátých letech s cílem vychovávat odborníky v oblasti technické chemie pro potřeby rychle se rozvíjejícího chemického průmyslu východních Čech. Po roce 1990 se struktura školy zásadně změnila. Z jednofakultní školy chemického zaměření se vznikem nových fakult stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu. Dne 16. února 1994 byl schválen zákon č. 46/94 Sb., který změnil s účinností od 31. března 1994 název vysoké školy na „Univerzita Pardubice“. 
Univerzita Pardubice je dnes jednou z 26 veřejných vysokých škol v České republice, které jsou založeny zákonem. Patří v rámci republiky do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol. Je jedinou univerzitou v Pardubickém kraji a nabízí více než 60 studijních programů se 140 obory v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studiu. Zaměstnává 1,5 tisíce pracovníků a patří mezi první desítku nejvýznamnější zaměstnavatelů v kraji. 
Za posledních 25 let prošla vysoká škola nebývalým rozvojem studijních programů a pěstovaných věd, rozrostla se na sedm fakult. V současnosti na ní studuje přes 8 tisíc vysokoškoláků. Zaznamenala též významné rozšíření v oblasti vědecké, výzkumné a vývojové činnosti, jíž si získala respekt u domácí i mezinárodní vědecké obce. Upevnila tak své postavení v systému celého terciárního vzdělávání České republiky, kde patří – co do svého vědeckého výkonu – spolu s desítkou dalších vysokých škol k těm nejvýkonnějším.
Pro zajištění kvalitního zázemí a pro rozvoj široké škály činností a vědních disciplín pěstovaných na všech sedmi fakultách realizovala univerzita v posledních dvou dekádách řadu významných investičních akcí. Moderní zázemí pro vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti s řadou špičkových služeb a rozsáhlou informační infrastrukturou, ucelený univerzitní kampus i kvalitní pracoviště a kapacity univerzity v dalších lokalitách ve městě Pardubicích i v Litomyšli, kde sídlí nejmenší fakulta univerzity – Fakulta restaurování, jsou na vysoké úrovni a srovnatelné s významnými evropskými vysokoškolskými pracovišti. 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

9.1.

Dny otevřených dveří - Univerzita Pardubice

Ve čtvrtek 11. ledna bude zahájena na Univerzitě Pardubice série dnů otevřených dveří.

Vzdělání celý článek
25.5.

Pardubice pokračují v MAPování škol

Pedagogové se podle potřeb škol a svých zájmových oblastí mohou setkat ve vzdělávacích aktivitách zhruba dvakrát měsíčně. Úspěšné byly například semináře se zaměřením na logopedii a na polytechnické vzdělávání, workshopy pro asistenty pedagoga či kurzy environmentálního vzdělávání. Vedoucí pracovníci mohli navštívit školení v leadershipu a zajímavý byl i seminář o tandemové výuce.

Vzdělání celý článek
19.3.

Univerzita Pardubice se zapojila do mezinárodní kampaně EURAXESS Roadshow

Posláním akce EURAXESS Roadshow je podpora kariéry ve vědě a výzkumu s důrazem na mezinárodní mobilitu. Cílovou skupinou jsou především studenti, začínající výzkumníci.

Vzdělání celý článek
4.6.

V České Třebové gratuloval ke složení zkoušky z dospělosti i hejtman

Na druhé straně jsem byl rád, že to mám úspěšně za sebou.“ Hejtman, který je sám absolventem českotřebovského gymnázia, maturantům na závěr popřál: „I když vás třeba profesní život v budoucnu zavede mimo Pardubický kraj, nezapomeňte, kde je váš domov.“

Vzdělání celý článek
15.11.

Na LF HK studuje největší počet mediků za posledních 5 let

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové eviduje v novém školním roce 986 studentů všeobecného lékařství vyučovaného v českém jazyce, což je nejvíce za posledních 5 let.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting