V Seči byly zahájeny tradiční porady ředitelů škol

1.12.

V Seči byly zahájeny tradiční porady ředitelů škol

 V kongresovém centru Jezerka v Seči – Ústupkách byla dnes zahájena pravidelná každoroční Porada ředitelů mateřských, základních a středních škol. Zástupci vedení škol bez ohledu na zřizovatele zde budou až do pátku čerpat informace týkající se například školské legislativy, ekonomických záležitostí či kontrolní činnosti. Akce je všemi zainteresovanými přijímána velice kladně, a to pro její bohatý program a zároveň možnost diskutovat problematiku řízení škol v neformálním prostředí po skončení jeho oficiální části.


     „Poradám přikládáme velký význam. Pracovníci odboru školství a kultury se snaží využít této příležitosti k osobním setkáním s řediteli škol, seznámit je se změnami v oblasti školství, organizací soutěží a zároveň blíže představit jednotlivé programy, jako jsou například primární prevence nebo Kraje pro bezpečný internet. Prostor zde mají také zástupci jiných vzdělávacích institucí nebo poradenských center – pedagogických fakult, pedagogicko – psychologických poraden či neziskových organizací,“ vysvětluje význam porady náměstkyně hejtmana Jana Pernicová, zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči.


     První příspěvek, v bloku věnovaném problematice mateřských škol, věnuje Milan Štoček školské legislativě a její aplikaci do praxe. Týdenní maraton jednotlivých vstupů uzavře v pátek před polednem příspěvek Pavly Katzové ze Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska k novele školského zákona s důrazem na podstatné změny pro práci ředitelů škol a školských zařízení a inkluzivní vzdělávání.  V průběhu týdne se dostane na taková témata, jako jsou vzdělávání v předškolních zařízeních v Německu, Holandsku a Švédsku, podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nabídka spolupráce a akce Univerzity Pardubice a Institutu rozvoje evropských regionů, o.p.s. Ředitel Ekocentra Paleta Jiří Bureš představí nový Natura park v Pardubicích, Lenka Havelková z odboru školství a kultury přiblíží změny v přihlašování žáků do školních kol soutěží a přehlídek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Jiří Hlava z odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu zasvětí přítomné do problematiky evropských fondů a čerpání finančních prostředků v letech 2016 – 2023. Velký zájem lze očekávat u vystoupení Jiřího Zíky z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, který promluví na téma pokusného ověřování jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2015/2016.


     V průběhu porady mají účastníci možnost individuální konzultace s lektory. Zápisy z porad budou zveřejněny na Školském portálu Pardubického kraje http://www.klickevzdelani.cz/

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

25.1.

Fakulta si bude po šesti letech volit nového děkana

Fakulta si bude po šesti letech volit nového děkana

Vzdělání celý článek
24.3.

Studenti i děti se učí dostat věcem na kloub

Konference potvrdila důležitost technických dovedností pro život žáků všech stupňů základních a středních škol. Projekt je nastaven tak, aby si osvojili dané dovednosti v laboratořích a dílnách na partnerských středních školách, které jsou lépe vybaveny než na základních školách.

Vzdělání celý článek
14.8.

Day camp na Univerzitě Pardubice pro žáky základních škol

. S indexem letní školy v ruce stráví žáci každý den na jedné ze sedmi fakult univerzity a seznámí se s univerzitním prostředím.

Vzdělání celý článek
9.7.

Bezplatné kurzy angličtiny pro handicapované

Požadavky jsou: PC se sluchátky, mikrofonem a webovou kamerou, přístup k internetu Explorer, aplikace Flash a Java.

Vzdělání celý článek
2.2.

Národní kolo Chemické olympiády zná své vítěze

Vítěz Josef Tomeček si také odnesl Cenu děkana za nejlepší teoretickou část, v níž dosáhl 56 bodů z 60. Cenu děkana za nejlepší praktickou část chemické olympiády si odnesl Radek Chmelař ze Střední průmyslové školy chemické Brno, který získal maximum 40 bodů.

Vzdělání celý článek
25.4.

Univerzita Pardubice hodnotí rok 2016 a akademický senát projednává v souvislosti s novým vysokoškolským zákonem nejdůležitější dokumenty univerzity

Činnost akademického senátu v roce 2016 zhodnotí prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., loňská předsedkyně AS UPa. Přítomní budou mít také možnost diskutovat s vedením univerzity o záležitostech a činnostech univerzity, které nastaly jak v uplynulém roce, tak i o dění na univerzitě současném či plánovaném.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting