V úterý 29. září zahajuje Univerzita Pardubice nový akademický rok

23.9.

V úterý 29. září zahajuje Univerzita Pardubice nový akademický rok

Na pardubické vysoké škole v pořadí již 66, univerzitní kampus po letních měsících však ožívá studenty již nyní.
Na sedm fakult Univerzity Pardubice se do 65 studijních programů s téměř 130 studijními obory - v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu - doposud zapsalo na 9 000 vysokoškoláků, z nichž přibližně 80 % jich bude studovat letos tzv. prezenční formou studia.


Na studium v 1. ročníku bakalářských studijních programů je zapsáno v této chvíli asi 2,5 tisíce nových vysokoškoláků.


Počet studujících na vysoké škole ovšem není pro tento akademický rok ještě konečný – koncem září a počátkem října ještě probíhají na některých fakultách zápisy do vyšších ročníků studia magisterského a doktorského a do kombinovaného studia.


Očekáváme, že letos bude na Univerzitě Pardubice studovat okolo 9 500 vysokoškoláků.

Tři fakulty univerzity připravily pro studenty prvních ročníků přípravné kurzy nebo zahajovací hodiny, aby jim pomohly s přípravou na jejich nadcházející studium na vysoké škole:


- Úvodní plenérový kurz Fakulty restaurování


Výuka pro studenty všech bakalářských oborů v prvním ročníku Fakulty restaurování (jichž je ovšem jen 16) začala už před týdnem tzv. plenérem, který se konal 14. – 19. září a je součástí studijního plánu prvního ročníku. V tomto roce se poprvé konal plenér Fakulty restaurování, která sídlí v Litomyšli, v areálu barokního hospitalu na Kuksu. V místě s neopakovatelnou atmosférou, skvost českého umění jak architektury, tak sochařství, a v nedalekém lese s Braunovým Betlémem trénovali studenti pod dohledem akademických pracovníků fakulty výtvarné techniky.

Plenér byl ukončen výstavou prací studentů v sobotu 19. září 2015 v areálu hospitalu na Kuksu.


- Přípravný kurz pro posluchače 1. ročníků Fakulty chemicko-technologické

V tomto týdnu (od 21. do 25. září 2015) probíhá pro posluchače vybraných bakalářských studijních oborů na Fakultě chemicko-technologické týdenní kurz chemie a matematiky. Kurz chemie je pro vybrané obory povinný a kurz z matematiky je určen pro studenty jakéhokoliv oboru, kteří nematurovali z matematiky nebo pro studenty, kteří se necítí úplně jisti v základech středoškolské matematiky. Kurzy probíhají v posluchárnách fakulty v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách.

- Zahajovací hodina na Fakultě ekonomicko-správní


Svůj první akademický rok zahájí studenti 1. ročníku prezenčního studia Fakulty ekonomicko-správní již ve čtvrtek 24. září 2015, kdy se všichni sejdou v 8 hodin v Aule Arnošta z Pardubic.


Stalo se již tradicí, že pro studenty 1. ročníků fakulta připravuje úvodní setkání, které by studentům mělo usnadnit první kroky na univerzitě. Proto i v letošním roce, před oficiálním vlastním zahájením výuky, přivítá nováčky v Aule Arnošta z Pardubic proděkanka pro studium a pedagogickou činnost doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
Noví studenti dostanou indexy a průkazy studenta, od pracovnic studijního oddělení se dozvědí řadu informací o prvních krocích na své fakultě a také řadu zajímavých a pro studentský život důležitých informací, např. jak a kde aktivovat své studentské průkazy, jak používat studijní informační systém, studentský e-mail a studentský intranet, jak se vyznat ve zkratkách, které mají uvedeny ve svém rozvrhu, dozvědí se jak oslovovat vyučující, kde hledat pomoc v případě problémů, jak je to s kredity za studium nebo s ubytovacím stipendiem, co je to imatrikulace a kdy proběhne.


Studenti 1. ročníku kombinované formy studia Fakulty ekonomicko-správní budou mít obdobnou úvodní zahajovací schůzku v pátek 2. října 2015 od 8 hodin.


Studenti se mohou těšit na řadu novinek a vylepšení:


Lepší bydlení na kolejích

Během letních měsíců zajišťovala Správa kolejí a menzy v Pardubicích dvě velké investiční akce, které zkvalitní bydlení studentů na kolejích. Proběhla kompletní výměna nábytku v pavilonu B (160 studentských pokojů má nové postele, stoly skříně a poličky) a kompletní výměna podlahových krytin – nové PVC ve studentských pokojích v celém pavilonu A a částečně v pavilonech B a D (celkem 250 pokojů má nové podlahové PVC).


Jižní část univerzitního areálu v Pardubicích – Polabinách dostává nový vzhled a nová parkoviště
V současné době dochází v jižní části univerzitního kampusu v Polabinách k rozsáhlým úpravám venkovních ploch. Budují se dvě nová parkoviště s kapacitou 180 míst. Dokončuje se výstavba nového výukového areálu pro fakulty ekonomicko-správní a filozofickou, v němž je vybudován nový bufet a v jehož atriu vznikla odpočinková zóna, kde bude v listopadu zpřístupněna i Lavička Václava Havla.


Před Dopravní fakultou Jana Pernera ve Studentské ulici se buduje nový parter, který pokračuje až ke kruhovému objezdu u Josefa, který bude další příjemným vstupním prostorem do univerzitních budov, pro setkávání a odpočinek.
Součástí venkovních úprav univerzity je i rekonstrukce vnitřní komunikace k rektorátu a zároveň Magistrát města Pardubic ve spolupráci s Městským obvodem II Polabiny provádí rekonstrukci ulice Studentská s novými chodníky, středovým pásem, novým osvětlením a přechody pro chodce a retardéry pro zpomalení dopravy.


Nová cyklostezka v kampusu


Zprovozněna byla i nová cyklostezka od univerzitní tělocvičny vedoucí do ulice Kunětická směrem do centra města, kterou chce Magistrát města Pardubic v příštím roce propojit s cyklostezkou podél Labe.


Nová parkoviště a vozovky, stezky a chodníky umožní v celém areálu snadnější a bezpečnější pohyb jak pro cyklisty, tak chodce a nové odpočinkové plochy a zóny zpříjemní všem pobyt v univerzitním kampusu.


Na vysokoškolské nováčky – posluchače prvních ročníků bakalářských studijních programů čekají v následujících týdnech slavnostní akademické obřady – IMATRIKULACE - při nichž noví vysokoškoláci skládají akademický slib, stávají se členy akademické obce a jsou zapsáni do matriky studentů Univerzity Pardubice.


Slavnostní akademické obřady IMATRIKULACE na Univerzitě Pardubice proběhnou:


- 9. října na Fakultě zdravotnických studií,
- 15. října na Fakultě filozofické,
- 16. října na Fakultě ekonomicko-správní,
- 21. října na Fakultě restaurování v Litomyšli,
- 26. října na Dopravní fakultě Jana Pernera,
- 30. října na Fakultě elektrotechniky a informatiky,
- 27. listopadu na Fakultě chemicko-technologické.
Imatrikulace na fakultách univerzity sídlících v Pardubicích probíhají v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu, v Litomyšli v kongresovém sále litomyšlského zámku.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

21.6.

Fakulta elektrotechniky a informatiky pořádá pro středoškoláky Letní školu elektroniky

Při výběru studentů pro Letní školu jsme se soustředili na studenty třetích ročníků středních škol. Chceme je seznámit jak s naší prací a fakultou, tak kromě nabitého odborného programu také s nabídkou našich studijních oborů. Proto jsme jako místo realizace letní školy zvolili specializovanou laboratoř katedry elektrotechniky naší fakulty,“ uzavírá Ing. Jiří Roleček.

Vzdělání celý článek
16.6.

Univerzitní vědecká kavárna se podívá na Mezinárodní kosmickou stanici

„Dozvíme se také, jak probíhá a jak náročná je příprava kosmického experimentu, kolik vlastně experimentů na mezinárodní kosmické stanici probíhá a které jsou ty vědecky nejhodnotnější. Náš host také posluchačům vysvětlí, v čem spočívá zapojení českých vědců a zamyslí se nad otázkou, zda je kosmická stanice vůbec potřeba nebo už je přítomnost člověka v kosmickém prostoru přežitek,“ doplnila k pozvánce na setkání studentka Šraitrová.

Vzdělání celý článek
17.10.

Další cyklus přednášek zimního semestru Univerzity třetího věku

Univerzita třetího věku probíhá na Dopravní fakultě Jana Pernera ve čtyřech cyklech.

Vzdělání celý článek
3.2.

Hejtman Martínek: Vojenská škola patří mezi elitní

Trojnásobný až čtyřnásobný nadbytek studentů, kteří touží po vojenské kariéře, může vykázat jen málokteré školské zařízení.

Vzdělání celý článek
15.2.

V TECHNOhrátkách ve Vysokém Mýtě zasvětili školáci sv. Valentýna kráse strojírenských oborů

Zatímco pátý ročník TECHNOhrátek končil loni v listopadu ve VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, letošní, šestý symbolicky zahajoval jen o pár stovek metrů dál v ISŠ technické Vysoké Mýto.

Vzdělání celý článek
1.7.

Studentka Dopravní fakulty Jana Pernera zvítězila v soutěži Česká dopravní stavba/technologie/inovace roku 2012

Vítězové 10. jubilejního ročníku této celostátní soutěže byli slavnostně vyhlášeni počátkem června v Betlémské kapli. Soutěž se letos poprvé konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jejím hlavním cílem je podpořit zájem o studium technických oborů na vysokých školách. Díky podpoře patronů soutěže si vítězové odnesli nejen diplom, ale i šeky se zajímavými finančními odměnami.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting