Veletrh vzdělávání Gaudeamus 2007

1.11.

Veletrh vzdělávání Gaudeamus 2007

Veletrh vzdělávání Gaudeamus 2007

Univerzita Pardubice se tento týden účastní Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2007, který zahájil v úterý 30. října a končí v pátek 2. listopadu v Brně. Ten je pořádán již po čtrnácté na brněnském výstavišti v pavilonu G2. Letošní veletrh nabízí zastoupení rekordních 138 samostatných vystavovatelů, 213 fakult a 1334 studijních oborů z České republiky i zahraničí. Zastoupeny zde jsou všechny české univerzity, téměř všechny vysoké školy, významné vyšší odborné školy a instituce zajišťující vzdělávání v zahraničí a výměnné studijní pobyty, poradenské instituce a jazykové školy. Zahraniční vystavovatelé tvoří téměř 30 % z celkového počtu vystavujících škol a pokrývají celé spektrum pomaturitního a celoživotní vzdělávání. Veletrh je zejména určen pro studenty III. a IV. ročníků středních škol, studenty vyšších odborných a vysokých škol, studenty bakalářských studijních programů a pro všechny zájemce o celoživotní vzdělávání. Zástupci Univerzity Pardubice budou poskytovat formou přednášek, osobními konzultacemi i písemnými materiály všem zájemcům podrobné informace o možnostech studia a přijímacích zkouškách pro příští akademický rok 2008/2009, nabízejí další informace o službách a podmínkách studia a studentského života, které nabízí univerzita a univerzitní areál v Pardubicích. Univerzita Pardubice má v pavilonu G2 brněnského výstaviště stánek číslo 102. Při loňském veletrhu prošlo branami výstavy Gaudeamus na 30 tisíc návštěvníků. Je zřejmé, že pro rozhodování o možnostech pomaturitního vzdělání a dalšího studia je zejména u středoškolské mládeže veletrh Gaudeamus v Brně tradičním a cenným zdrojem informací.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

3.4.

Fakulta chemicko-technologická UP vítá nového děkana

V úterý 3. dubna stane v čele Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice nový děkan prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc.

Vzdělání celý článek
11.10.

Obyvatelé Pardubického kraje se zapojili do projektu finanční a zdravotní gramotnosti

Projekt má za sebou již více než 300 seminářů, kterých se ve všech krajích ČR zúčastnilo přes 2000 lidí v produktivním věku. V Pardubickém kraji se jich prezenčně zúčastnily téměř dvě stovky. Další se zapojili prostřednictvím internetu.

Vzdělání celý článek
28.1.

DDM Delta otevírá v pátek svoje dveře

Hvězdárna barona Artura Krause a Astronomická společnost Pardubice při DDM Delta pořádají v pátek 29. ledna Den otevřených dveří

Vzdělání celý článek
19.12.

Základní škola dostane interaktivní tabuli

Škola ve Štefánikově ulici využije interaktivní tabuli v první fázi k výuce jazyků.

Vzdělání celý článek
19.2.

Před dvaceti lety byl zahájen proces přejmenování Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích (VŠChT) na Univerzitu Pardubice.

Univerzita Pardubice je jednou z 26 veřejných vysokých škol v České republice, které jsou založeny zákonem. Patří v rámci republiky do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol. Je jedinou univerzitou v Pardubickém kraji a nabízí více než 60 studijních programů s téměř 130 obory v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studiu.

Vzdělání celý článek
11.5.

Univerzita Pardubice se představí na veletrhu Svět knihy. Autorská beseda s Oldřichem Kašparem z Fakulty filozofické

Zájemci mohou do vybraných titulů nejen nahlédnout, ale mohou si je rovněž pořídit do své knihovny. Tu si mohou obohatit například o tituly – Finanční stráž v Čechách 1842–1918, Hernando Colón vzrcadle své knihovny, Praxe inkluze dítěte v mateřské škole – děti s autismem, Historici mezi vědou a vědní politikou,

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting