Veleúspěšní studenti Pardubického kraje

28.6.

Veleúspěšní studenti Pardubického kraje

Veleúspěšní studenti Pardubického kraje

Veleúspěšní studenti Pardubického kraje

Celostátní kola zeměpisné olympiády, jazykových soutěží či středoškolské odborné činnosti, tam všude se na předních místech umístili studenti středních škol z Pardubického kraje. Jejich úspěchy ocenila i krajská radní zodpovědná za oblast školství, mládeže a sportu Marie Málková a včera jim v jednacím sále Rady Pardubického kraje osobně poděkovala za vynikající reprezentaci regionu. Měla tak na mysli především nápad Františka Kolka a Václava Kociána z Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi. Ti na soutěži ve Středoškolských odborných činnostech (SOČ) získali druhé místo v oboru zdravotnictví za svůj balíček první pomoci určený k ošetřování zranění, při nichž dojde například k amputaci části končetiny. Praktická ukázka takového ošetření za použití vlastnoručně vyrobeného modelu ruky zaujala všechny přítomné. A protože chlapce k tomuto nápadu vedla neexistence pomůcek k ošetření těchto zranění, dá se po úspěchu na SOČ očekávat i zájem odborné lékařské veřejnosti. Bílé místo na mapě vyplnil i student Vyšší odborné školy a Střední pedagogické školy v Litomyšli Martin Šantrůček. Ten obsadil v SOČ také druhé místo s prací Vliv počítačových her na děti adolescenty. „Ve svém okolí se setkávám s lidmi, kteří vydrží hrát počítačové hry až 48 hodin, a všiml jsem si, že se to začíná odrážet v jejich chování. Proto jsem se této problematice začal blíže věnovat. Prostřednictvím dotazníků jsem získával informace a také jsem sám na sobě provedl experiment,“ přiblížil svůj projekt Martin Šantrůček. „Dvanáct hodin jsem hrál počítačovou hru „střílečku“ a ověřil si, jak razantní je po takovéhle době ztráta koncentrace a přesnosti,“ dodal Martin. Jak dále řekl, rád by své závěry publikoval a dal je k dispozici pedagogům a všem těm, kteří s dětmi pracují. Studie tohoto typu totiž byla zpracována pouze v USA, její výsledky jsou navíc neprůkazné. „Svoji hodnotu však mají všechny úspěchy, kterých studenti na celostátních soutěžích dosáhnou. Otevírají jim dveře ke splnění jejich snů a životních cílů. Jsem hrdá na to, že v našem kraji tyto nadějné mladé lidi máme, a věřím, že alespoň někteří z nich zůstanou našemu regionu věrní a v rámci svých budoucích profesí přispějí k jeho rozvoji,“ řekla na závěr radní Marie Málková.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

22.3.

Pozvánka na březnovou Kavárnu Universitas: Přijďte se radovat

V Platónově duchu pak Simone Weil ukazuje, že čistá radost je příjemný pocit, jehož zdrojem je výhradně vnější realita. Typicky vzniká, když pozornost člověka plně pohltí něco nezávislého na jeho já, například když poslouchá hudbu, pozoruje zvířata nebo se prochází v přírodě.

Vzdělání celý článek
18.12.

Němčina nás (opravdu) baví 2009

Počet přihlášených poněkud poklesl vinou vlny chřipkového onemocnění.

Vzdělání celý článek
8.11.

Akademický senát fakulty ekonomicko-správní volí kandidáta na

Funkci děkana může zastávat tatáž osoba po dvě po sobě jdoucí období.

Vzdělání celý článek
1.11.

Nové obchodní příležitosti a arabský svět tématem semináře

Po areálu lázní provedl velvyslance jejich ředitel Jiří Vitík. Ten by novou klientelu přivítal. „Musím ale říct, že naše lázně nebojují na rozdíl od jiných zařízení o záchranu.

Vzdělání celý článek
4.6.

V České Třebové gratuloval ke složení zkoušky z dospělosti i hejtman

Na druhé straně jsem byl rád, že to mám úspěšně za sebou.“ Hejtman, který je sám absolventem českotřebovského gymnázia, maturantům na závěr popřál: „I když vás třeba profesní život v budoucnu zavede mimo Pardubický kraj, nezapomeňte, kde je váš domov.“

Vzdělání celý článek
15.3.

Kandidátkou na děkanku Fakulty zdravotnických studií je Jana Holá

Fakulta zdravotních studií Univerzity Pardubice bude mít nové vedení. Kandidátkou na děkanku se včera večer stala doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. Nynější proděkanka fakulty pro vědu a výzkum tak vystřídá po čtyřech letech ve funkci profesora Josefa Fuska, kterému končí funkční období 30. dubna.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting