Volba kandidáta na funkci děkana

31.1.

Volba kandidáta na funkci děkana

Volba kandidáta na funkci děkana

Akademický senát Fakulty chemicko -technologické Univerzity Pardubice na včerejším dopoledním zasedání zvolil kandidáta na funkci děkana fakulty pro následující čtyřleté období do roku 2011. Stal se jím prof. Ing. Petr Lošták, DrSc. z katedry obecné a anorganické chemie, současný proděkan fakulty pro pedagogiku. Po provedené volbě kandidáta na funkci rektora jej předsedkyně akademického senátu navrhne rektorovi Univerzity Pardubice ke jmenování děkanem. Rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. by měl nového děkana Fakulty chemicko-technologické jmenovat s účinností od 3. dubna tohoto roku. Jak ukládá zákon o vysokých školách:tatáž osoba může funkci děkana vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Druhé funkční období současného děkana Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Petra Mikuláška, CSc. skončí 2. dubna. Do dnešní volby v patnáctičlenném Akademickém senátu Fakulty chemicko-technologické předstupoval prof. Lošťák jako kandidát jediný a získal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů. Z osmi navržených osobností kandidaturu přijali dva, při čemž jeden kandidát - docent Petr Kalenda s Ústavu polymerních materiálů se své kandidatury vzdal na čtvrtečním předvolebním shromáždění akademické obce fakulty. Prof. Ing. Petr Lošták, DrSc. (1949), je v současné době vedoucím Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické a zároveň posledních šest let působí ve funkci proděkana fakulty pro pedagogiku. Profesorem pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů byl jmenován prezidentem republiky v roce 2000. Ve vědecké práci se orientuje zejména na chemii a technologii pevných látek, především na studium vrstevnatých polovodičů tetradymitové struktury s výraznými termoelektrickými vlastnostmi. Řada ternárních krystalů tetradymitového typu byla pod jeho vedením připravena na katedře poprvé. Fakulta chemicko-technologická je nejstarší fakultou pardubické vysoké školy s více než pětapadesátiletou tradicí výuky - jako Vysoká škola chemická v Pardubicích byla založena již v roce 1950, od roku 1953 byla známá jako Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích. Po roce 1990 se charakter vysoké školy chemického zaměření změnil a k Fakultě chemicko-technologické přibyly další fakulty jako základ Univerzity Pardubice (k přejmenování došlo v roce 1994).

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

15.5.

Univerzita Pardubice představuje svoje publikace na veletrhu Svět knihy Praha 2014

Veletrh Svět knihy ale není jen o knížkách, je to místo, kde se můžete setkat se známými osobnostmi. „V minulém roce se u našeho stánku zastavil například kardinál Dominik Duka, nové publikace si prohlédla i herečka Chantal Poulen,“ láká na veletrh Ivo Holava z pardubického univerzitního vydavatelství.

Vzdělání celý článek
20.5.

Univerzita Pardubice má čtyři nové profesory

Za účasti rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. slavnostně převzali profesorský jmenovací dekret.

Vzdělání celý článek
7.4.

Thomas Graumann pobyl mezi žáky pardubických škol

Slova Thomase Graumanna měla velmi emotivní ůčinek a byla ze strany žáků i pedagogů přijata velmi pozitivně.

Vzdělání celý článek
20.1.

Školy získají miliony na zkvalitnění výuky

Školy mohou o podporu žádat do prosince letošního roku.

Vzdělání celý článek
23.9.

Univerzita Pardubice opět „vyráží“ na vědecko-technické turné na gymnázia v regionu

Možnost vyzkoušet si nejrůznější experimenty a pracovní postupy, seznámit se se speciálními modely, pozorovat akademické pracovníky i vysokoškoláky při jejich práci nebo s nimi diskutovat o dráze výzkumníka.

Vzdělání celý článek
19.3.

Rozhodovala znalost součástek i zručnost

„Soutěž má velmi dobrou úroveň. Svědčí o tom výsledky z praktické části soutěže, kde byli účastníci nejúspěšnější. Jsem rád, že se tři školy dokáží prostřídat v rámci organizace regionálního kola a navíc posílají své pedagogy jako rozhodčí,“ dodal Bohumil Bernášek

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting