Volba kandidáta na funkci děkana

31.1.

Volba kandidáta na funkci děkana

Volba kandidáta na funkci děkana

Akademický senát Fakulty chemicko -technologické Univerzity Pardubice na včerejším dopoledním zasedání zvolil kandidáta na funkci děkana fakulty pro následující čtyřleté období do roku 2011. Stal se jím prof. Ing. Petr Lošták, DrSc. z katedry obecné a anorganické chemie, současný proděkan fakulty pro pedagogiku. Po provedené volbě kandidáta na funkci rektora jej předsedkyně akademického senátu navrhne rektorovi Univerzity Pardubice ke jmenování děkanem. Rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. by měl nového děkana Fakulty chemicko-technologické jmenovat s účinností od 3. dubna tohoto roku. Jak ukládá zákon o vysokých školách:tatáž osoba může funkci děkana vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Druhé funkční období současného děkana Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Petra Mikuláška, CSc. skončí 2. dubna. Do dnešní volby v patnáctičlenném Akademickém senátu Fakulty chemicko-technologické předstupoval prof. Lošťák jako kandidát jediný a získal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů. Z osmi navržených osobností kandidaturu přijali dva, při čemž jeden kandidát - docent Petr Kalenda s Ústavu polymerních materiálů se své kandidatury vzdal na čtvrtečním předvolebním shromáždění akademické obce fakulty. Prof. Ing. Petr Lošták, DrSc. (1949), je v současné době vedoucím Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické a zároveň posledních šest let působí ve funkci proděkana fakulty pro pedagogiku. Profesorem pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů byl jmenován prezidentem republiky v roce 2000. Ve vědecké práci se orientuje zejména na chemii a technologii pevných látek, především na studium vrstevnatých polovodičů tetradymitové struktury s výraznými termoelektrickými vlastnostmi. Řada ternárních krystalů tetradymitového typu byla pod jeho vedením připravena na katedře poprvé. Fakulta chemicko-technologická je nejstarší fakultou pardubické vysoké školy s více než pětapadesátiletou tradicí výuky - jako Vysoká škola chemická v Pardubicích byla založena již v roce 1950, od roku 1953 byla známá jako Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích. Po roce 1990 se charakter vysoké školy chemického zaměření změnil a k Fakultě chemicko-technologické přibyly další fakulty jako základ Univerzity Pardubice (k přejmenování došlo v roce 1994).

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

27.11.

Historička Milena Lenderová z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice převezme letošní cenu ministra školství za vědecký přínos

Od roku 1990 získala prostor pro vlastní vědeckou práci a působila na univerzitách v Pardubicích a krátce také v Českých Budějovicích. V letech 2001 až 2007 byla první děkankou Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Profesorkou pro obor české dějiny byla jmenována v roce 2001. V současné době působí na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
6.10.

Základní škola Závodu míru se zapojila do projektu Škola dotykem

Bude ji využívat jedna šestá a jedna devátá třída pardubické školy pro výuku zeměpisu, přírodopisu, fyziky, angličtiny a francouzštiny.

Vzdělání celý článek
16.1.

Studentská vědecká Kavárna Universitas v Pardubicích pokračuje i v roce 2017. Studenti slibují zajímavá témata

Kavárna Universitas se proto pokusí návštěvníkům přiblížit, proč naše kultura nesměřuje ke svým stále důmyslnějším formám, podmínkám pro lidský rozvoj a ke spolupráci s přírodou. Využije evoluční ontologie jako teoretické východisko periodizace kulturní adaptivní strategie. Dotkne se i formování lidského genomu, predátorského duchovního paradigmatu, biofilního sebezáchovného obratu či návrhu transformace vzdělávacího systému.

Vzdělání celý článek
26.2.

Trváme na odložení nové maturitní zkoušky

Odložit nové maturitní zkoušky minimálně o dva roky pro její nepřipravenost

Vzdělání celý článek
31.3.

V roce 1994 byla Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích přejmenována na Univerzitu Pardubice

V listopadu 1953 se status školy změnil a nařízením vlády vznikla „Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích“ známá 40 let pod zkratkou VŠChT, v jejímž čele stál rektor.

Vzdělání celý článek
9.3.

Hradec Králové otevře novou vysokou školu

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů (VŠVSMV) se sídlem v Praze-Strašnicích otevře v říjnu další tři pobočky.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting