Volba kandidáta na funkci děkana

31.1.

Volba kandidáta na funkci děkana

Volba kandidáta na funkci děkana

Akademický senát Fakulty chemicko -technologické Univerzity Pardubice na včerejším dopoledním zasedání zvolil kandidáta na funkci děkana fakulty pro následující čtyřleté období do roku 2011. Stal se jím prof. Ing. Petr Lošták, DrSc. z katedry obecné a anorganické chemie, současný proděkan fakulty pro pedagogiku. Po provedené volbě kandidáta na funkci rektora jej předsedkyně akademického senátu navrhne rektorovi Univerzity Pardubice ke jmenování děkanem. Rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. by měl nového děkana Fakulty chemicko-technologické jmenovat s účinností od 3. dubna tohoto roku. Jak ukládá zákon o vysokých školách:tatáž osoba může funkci děkana vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Druhé funkční období současného děkana Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Petra Mikuláška, CSc. skončí 2. dubna. Do dnešní volby v patnáctičlenném Akademickém senátu Fakulty chemicko-technologické předstupoval prof. Lošťák jako kandidát jediný a získal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů. Z osmi navržených osobností kandidaturu přijali dva, při čemž jeden kandidát - docent Petr Kalenda s Ústavu polymerních materiálů se své kandidatury vzdal na čtvrtečním předvolebním shromáždění akademické obce fakulty. Prof. Ing. Petr Lošták, DrSc. (1949), je v současné době vedoucím Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické a zároveň posledních šest let působí ve funkci proděkana fakulty pro pedagogiku. Profesorem pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů byl jmenován prezidentem republiky v roce 2000. Ve vědecké práci se orientuje zejména na chemii a technologii pevných látek, především na studium vrstevnatých polovodičů tetradymitové struktury s výraznými termoelektrickými vlastnostmi. Řada ternárních krystalů tetradymitového typu byla pod jeho vedením připravena na katedře poprvé. Fakulta chemicko-technologická je nejstarší fakultou pardubické vysoké školy s více než pětapadesátiletou tradicí výuky - jako Vysoká škola chemická v Pardubicích byla založena již v roce 1950, od roku 1953 byla známá jako Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích. Po roce 1990 se charakter vysoké školy chemického zaměření změnil a k Fakultě chemicko-technologické přibyly další fakulty jako základ Univerzity Pardubice (k přejmenování došlo v roce 1994).

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

5.3.

Dopravní fakultu opouštějí další absolventi

V pátek 7. března se uskuteční na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice slavnostní sponze a promoce

Vzdělání celý článek
28.2.

Na dvou fakultách univerzity Pardubice končí termín podání přihlášek ke studiu

Fakulta filozofická plánuje přijmout na 550 uchazečů do svých bakalářských studijních oborů, Fakulta zdravotnických studií necelých 260 uchazečů.

Vzdělání celý článek
3.6.

Prorektor Univerzity Pardubice historik Petr Vorel otevře výstavu ve Štrasburku

Výstava s názvem Od stříbrného českého tolaru k světovému dolaru, jejímž autorem je přední český historik a numismatik profesor Petr Vorel z Univerzity Pardubice, se v pondělí otevře ve Štrasburku. Do sídla Rady Evropy se výběr ze sbírky Východočeského muzea v Pardubicích přesouvá z Mexika, kde se prezentoval loni v listopadu.

Vzdělání celý článek
10.6.

Z TECHNOhrátek v Lanškrouně si poradci odváželi lžíce na boty, papírové bloky i ruce pomalované květinami

Pro dvě desítky účastníků, mezi nimiž nechyběly ani pracovnice Úřadu práce v Ústí nad Orlicí, připravila SOŠ a SOU Lanškroun pět pracovišť, na nichž se v průběhu celého dopoledne detailně seznamovali s pěti obory – nástrojař, mechanik elektrotechnik, kadeřník, kosmetička a knihař. Po krátké instruktáži v podání žáků školy poté přišlo na řadu plnění stanovených úkolů, které tradičně bodovali učitelé odborného výcviku. A při těchto činnostech se většina pedagogů řádně zapotila.

Vzdělání celý článek
26.2.

Přihlášky k bakalářskému studiu na Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice již jen do konce měsíce

Zájem o obory většinou několikrát převyšuje počty přijímaných studentů, kteří musejí projít příjímacími zkouškami a testováním. Všeobecná sestra (přijat je každý pátý uchazeč), zdravotnický záchranář (přijat je každý čtvrtý uchazeč) i porodní asistentka (přijat je každý třetí zájemce) patří hned za angličtinou k nežádanějším bakalářským oborům na Univerzitě Pardubice

Vzdělání celý článek
22.5.

V pondělí 25. května v odpoledních hodinách bude Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice volit kandidáta na funkci děkana pro další čtyřleté období.

Akademický rok začíná na vysoké škole až na přelomu září a října t. r., přistoupila fakulta k výběru vhodného kandidáta na funkci děkana již nyní, před ukončením letního semestru.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting