Vylosovaní účastníci převezmou dárky

4.1.

Vylosovaní účastníci  převezmou dárky

Vylosovaní účastníci Týdne vzdělávání dospělých převezmou dárky V pátek 5. ledna se od 10 hodin uskuteční v jednacím sále Rady Pardubického kraje na Komenského náměstí v Pardubicích setkání s účastníky Týdne vzdělávání dospělých, který se konal od 6. do 11. listopadu 2006 po celém kraji. Jeho součástí byly i slosovatelné anketní lístky pro návštěvníky kurzů, přednášek či prezentací. Z lístků, na nichž byly uvedeny kontaktní údaje, vylosovali členové Rady Pardubického kraje 9 výherců, kterým budou na slavnostním setkání předány kvalitní psací soupravy. Slavnostního setkání se zúčastní lidé, kteří projevili zájem o celoživotní vzdělávání, vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek a členka rady zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost Jana Smetanová. „Vážím si všech lidí, kteří bez ohledu na věk a profesi věnují svůj volný čas dalšímu sebevzdělávání a jsem ráda, že se s nimi můžeme při přátelském popovídání setkat. Těm vylosovaným, kteří se setkání zúčastnit nemohou, zašleme jejich dárek poštou. Týden vzdělávání dospělých je inspirací pro všechny, kteří si již dnes uvědomují, že bez celoživotního vzdělávání se nikdo z nás neobejde a je velmi dobře, že tato akce nachází své příznivce,“ uvedla krajská radní Jana Smetanová.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

29.8.

Rektor Univerzity Pardubice jmenuje děkana Fakulty restaurování do funkce na další čtyřleté období

Devítičlenný akademický senát, složený ze zvolených zástupců akademické obce fakulty z řad akademických pracovníků i studentů, potvrdil navrhovaného kandidáta v tajné volbě a doporučil jej rektorovi univerzity ke jmenování do funkce děkana i pro druhé čtyřleté funkční období (2013 – 2017).

Vzdělání celý článek
25.3.

Univerzita Pardubice ocenila školy za podporu talentů

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. letos poprvé uděluje středním školám z Pardubického kraje ocenění za podporu mladých talentů. Medaili získalo při příležitosti Dne učitelů celkem 5 středních škol, jejichž studenti prokázali nadstandardní kvalitu v různých vědních oborech.

Vzdělání celý článek
11.10.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se představuje na veletrhu AKADÉMIA na Slovensku

„Fakulta chemicko-technologická se slovenského veletrhu Akadémia účastní tradičně – letos již pošestnácté. Její zástupci budou poskytovat všem zájemcům podrobné informace o možnostech studia na fakultě a přijímacích zkouškách pro příští akademický rok 2018/2019. Zájemci získají i další informace o univerzitě, zázemí, životě v kampusu i v Pardubicích,“ doplnila Iva Ulbrichová.

Vzdělání celý článek
10.4.

Kandidát na prvního děkana je znám

Akademický senát zvolil na funkci děkana fakulty prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc.,

Vzdělání celý článek
3.9.

Doposud není nic rozhodnuto, řekl hejtman

Tím, že přestěhujeme akademii do svých prostor, přestaneme platit nájem.

Vzdělání celý článek
2.11.

Od 1. listopadu stojí v čele Fakulty filozofické Univerzity Pardubice po osmi letech nový děkan – profesor KAREL RÝDL.

V souvislosti s ustavením nového děkana Fakulty filozofické do funkce, dochází zároveň ke změnám i ve vedení samotné Univerzity Pardubice:

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting