Výroční zpráva o stavu vzdělávací soustavy

15.1.

Výroční zpráva o stavu vzdělávací soustavy

Pardubický kraj každoročně – tak, jak mu to ukládá školský zákon – zpracovává výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy za daný školní rok, kterou po projednání v radě schvaluje krajské zastupitelstvo. Ve zprávě je hodnocen stav jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy, hospodaření v daném roce i hodnocení naplňování takzvaného dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. „Po projednání v zastupitelstvu, tedy v únoru 2008, bude výroční zpráva zveřejněna. Teď z ní mohu namátkou vybrat některé zajímavé údaje – třeba že uplynulý rok byl rokem ověřování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Praxe ukázala, že stanovené cíle lze úspěšněji plnit ve třídách s nižším počtem dětí, kdy pedagog může lépe respektovat individuální potřeby dítěte. V současné době dosahuje průměrný počet dětí na jednoho pedagoga v kraji 12,6 dítě,“ uvedla radní zodpovědná za školství Marie Málková. V základním školství přetrvává trend vysokého počtu výjimek z minimálního počtu dětí ve třídách. V praxi to znamená nutnost redukce počtu základních škol v horizontu několika příštích let. Ve středním školství se Pardubický kraj snaží i nadále rozšiřovat vzdělanostní nabídky, úzce spolupracuje s úřady práce, od kterých získává informace o chybějících profesích na trhu práce. „Tady se podpora Pardubického kraje vyplácí. Zaznamenali jsme nárůst v oborech strojírenství, elektro či stavebnictví,“ doplnila Málková a dodala: „Kraj také věnuje pozornost problematice vzdělávání žáků se zdravotním či jiným handicapem. Výroční zpráva také sleduje počty uchazečů o studium na středních školách – tradičně je nejvyšší „převis“ na gymnáziích a konzervatoři, opačný trend je u odborných učilišť.“

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

4.1.

Vylosovaní účastníci převezmou dárky

Vylosovaní účastníci Týdne vzdělávání dospělých převezmou dárky

Vzdělání celý článek
3.6.

Osma Univerzity Pardubice startuje na Pražských primátorkách

Univerzitní osmy jsou nejmladším závodem v programu Primátorek. Jedná se o klání akademických posádek, které od roku 2011 obstarávají páteční předprogram celého víkendu.

Vzdělání celý článek
1.11.

Nové obchodní příležitosti a arabský svět tématem semináře

Po areálu lázní provedl velvyslance jejich ředitel Jiří Vitík. Ten by novou klientelu přivítal. „Musím ale říct, že naše lázně nebojují na rozdíl od jiných zařízení o záchranu.

Vzdělání celý článek
27.9.

Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 českých vysokých škol se koná letos na Univerzitě Pardubice. Rektor Univerzity Pardubice udělí dva čestné doktoráty.

V Pardubicích se setká téměř padesátka představitelů českých vysokoškolských institucí - rektorů veřejných, státních i soukromých vysokých škol, aby společně s akademickou obcí Univerzity Pardubice zahájili nový akademický rok.

Vzdělání celý článek
13.8.

Univerzita Pardubice otvírá zájmové kurzy pro veřejnost

V novém akademickém roce nabízí Univerzita Pardubice opět specializované přednášky pro veřejnost. Na Dopravní fakultě Jana Pernera se od září kromě technického a humanitního bloku Univerzity třetího věku otevřou i nové kurzy zaměřené na fotografování, sportovní aktivity nebo třeba čínskou medicínu. Zájemci se mohou hlásit už dnes. „Obliba našich kurzů je velká, zvláště u seniorů.

Vzdělání celý článek
8.10.

Hledá se nejlepší mladý chemik!

Žáci devátých tříd Pardubického kraje si formou soutěže porovnají své znalosti v oblasti chemie.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting