Výroční zpráva o stavu vzdělávací soustavy

15.1.

Výroční zpráva o stavu vzdělávací soustavy

Pardubický kraj každoročně – tak, jak mu to ukládá školský zákon – zpracovává výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy za daný školní rok, kterou po projednání v radě schvaluje krajské zastupitelstvo. Ve zprávě je hodnocen stav jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy, hospodaření v daném roce i hodnocení naplňování takzvaného dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. „Po projednání v zastupitelstvu, tedy v únoru 2008, bude výroční zpráva zveřejněna. Teď z ní mohu namátkou vybrat některé zajímavé údaje – třeba že uplynulý rok byl rokem ověřování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Praxe ukázala, že stanovené cíle lze úspěšněji plnit ve třídách s nižším počtem dětí, kdy pedagog může lépe respektovat individuální potřeby dítěte. V současné době dosahuje průměrný počet dětí na jednoho pedagoga v kraji 12,6 dítě,“ uvedla radní zodpovědná za školství Marie Málková. V základním školství přetrvává trend vysokého počtu výjimek z minimálního počtu dětí ve třídách. V praxi to znamená nutnost redukce počtu základních škol v horizontu několika příštích let. Ve středním školství se Pardubický kraj snaží i nadále rozšiřovat vzdělanostní nabídky, úzce spolupracuje s úřady práce, od kterých získává informace o chybějících profesích na trhu práce. „Tady se podpora Pardubického kraje vyplácí. Zaznamenali jsme nárůst v oborech strojírenství, elektro či stavebnictví,“ doplnila Málková a dodala: „Kraj také věnuje pozornost problematice vzdělávání žáků se zdravotním či jiným handicapem. Výroční zpráva také sleduje počty uchazečů o studium na středních školách – tradičně je nejvyšší „převis“ na gymnáziích a konzervatoři, opačný trend je u odborných učilišť.“

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

26.1.

Jak vzbudit zájem dětí o technické předměty?

Jsou právě výchovní poradci, kteří mají stále vliv na rozhodnutí školáků, kam pokračovat po ukončení základní školy.

Vzdělání celý článek
12.8.

Letní školy a denní kempy pro žáky základních a středních škol letos na Univerzitě Pardubice poprvé.

Kromě dvou univerzitních letních škol navíc ještě Dopravní fakulta Jana Pernera připravila od pondělí 19. srpna pětidenní, speciálně zaměřenou letní školu technologie a řízení dopravy.

Vzdělání celý článek
22.11.

Den otevřených dveří na Fakultě restaurování v Litomyšli

V 10:00 hodin budou mít v ateliéru výtvarné přípravy možnost se zájemci seznámit s variantami studia.

Vzdělání celý článek
4.6.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hostí celostátní kolo soutěže o nejlepšího mladého chemika

Do celostátního kola postoupilo 40 finalistů a z Pardubického kraje bude 7 soutěžících. Na mladé chemiky čeká během dopoledne nejprve test teoretických znalostí a poté odpoledne zkouška laboratorních dovedností. Zadání soutěžních úloh je dílem pořádající Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Součet bodových zisků z obou částí soutěže rozhodne o vítězi, který se stane pomyslným mistrem České republiky v chemii.

Vzdělání celý článek
25.5.

Pardubice pokračují v MAPování škol

Pedagogové se podle potřeb škol a svých zájmových oblastí mohou setkat ve vzdělávacích aktivitách zhruba dvakrát měsíčně. Úspěšné byly například semináře se zaměřením na logopedii a na polytechnické vzdělávání, workshopy pro asistenty pedagoga či kurzy environmentálního vzdělávání. Vedoucí pracovníci mohli navštívit školení v leadershipu a zajímavý byl i seminář o tandemové výuce.

Vzdělání celý článek
13.5.

Univerzita se zúčastní veletrhu „Svět knihy"

Univerzita Pardubice se zúčastní mezinárodního knižního veletrhu „Svět knihy - Praha 2009“

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting