Výzva pro pardubické studenty

21.1.

Výzva pro pardubické studenty

Na přípravě strategického plánu, které pro období let 2014 až 2025 zpracovává město Pardubice, se podílejí i studenti deseti pardubických středních škol. Členové studentského parlamentu, který od roku 2001 ve městě funguje, pracují ve čtyřech pracovních skupinách, které hledají odpovědi na to, co považují mladí lidé v Pardubicích za největší problém a jak to chtějí zlepšit.


„Hlavní prioritou studentského parlamentu je seznámit studenty se společenským a politickým děním ve městě a umožnit jim diskutovat o tématech, která je zajímají. Ve školním roce 2013/2014 jsme se rozhodli zapojit studenty aktivně do příprav strategického plánu, který bude pro město důležitým dokumentem na řadu let,“ řekl koordinátor práce Studentského parlamentu Tomáš Zelený.


Úkolem zástupců pardubických středních škol je co nejlépe zachytit aktuální stav města Pardubic v oblastech školství, kultura a cestovního ruchu, doprava a sport a nastínit možnosti zlepšení. „Největší zájem měli studenti o skupinu, která se zabývá dopravou ve městě, tedy oblast, která je nejproblémovější podle většiny obyvatel Pardubic,“ dodal Zelený. Mladé lidi naopak příliš nezaujala možnost věnovat se problematice životního prostředí či sociální péče.


Jednotlivé komise pracují samostatně, během práce mají možnost konzultovat své poznatky a náměty se členy pracovních skupin zabývajících se přípravou strategického plánu a inspirovat je tak svými podněty a návrhy na rozvoj města, v němž žijí. Projekty, které studenti zpracují, posoudí koncem školního roku odborníci a vyhodnotí nejlepší z nich.


Studentský parlament je, stejně jako Dětský parlament poradním orgánem Rady města Pardubic. Parlamenty, z nichž každý má kolem 35 členů, pracují v Pardubicích od roku 2001. Školy do nich vysílají své zástupce vždy na jeden školní rok. Smyslem jejich existence je vést mladé lidi k zájmu o věci veřejné a naučit je také aktivně do nich zasahovat. V minulých letech se zasloužili například o vznik skateparku v Pardubicích, upozornili na problém bezpečnosti v Tyršových sadech a podobně. Protipólem k mládežnickým parlamentům je v Pardubicích Rada seniorů, která vznikla o rok dříve.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

15.10.

Do základní školy Závodu míru se děti vrátí v listopadu

V pondělí 4. listopadu by se už děti mohly vrátit do své školy. „Všichni věříme, že to tak bude, ale dokud nebudeme mít v ruce atesty o zdravotní nezávadnosti školy, nelze to říci s naprostou jistotou.

Vzdělání celý článek
20.6.

V Pardubicích začínají absolventské promoce

Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi.

Vzdělání celý článek
21.2.

Chystá se oprava dalších pardubických škol

V rámci první rozpočtové změny chce město rozdělit přes 11 milionů korun mezi sedm pardubických škol a školek.

Vzdělání celý článek
20.6.

Jmenování nových profesorů prezidentem republiky

Profesor Čegan působí na Katedře biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
7.7.

Na Univerzitu Pardubice je ještě možné se přihlásit ke studiu

Pět fakult pardubické univerzity bude doplňovat počty studentů do prvních ročníků bakalářských studií.

Vzdělání celý článek
12.3.

Rektor Málek hodnotil rok 2007

Úspěšně proběhla rovněž transformace vysokoškolského ústavu na sedmou fakultu - Fakultu elektrotechniky a informatiky.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting