YISAC 2007

25.6.

YISAC 2007

YISAC 2007

Ve dnech 25. až 28. června pořádá Katedra analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice již 14. ročník semináře mladých analytických chemiků - YISAC 2007 - Young Investigators’ Seminar on Analytical Chemistry. Po Záhřebu (2006) a Sarajevu (2005) se na padesát studentů doktorského a magisterského studia z různých univerzit střední Evropy setkává letos v Pardubicích. Cílem tohoto každoročně pořádaného semináře je umožnit mladým studentům, budoucím badatelům, prezentovat výsledky své počínající vědecké práce v angličtině a navázat první mezinárodní kontakty. Také proto tento seminář není úzce oborově specializován, ale objímá všechny oblasti analytické chemie, a umožňuje nahlédnout do vědecké práce některých univerzit střední Evropy a do možností analýzy různých látek a materiálů různými metodami. Dvoudenního maratónu krátkých přednášek s následnými diskuzemi se účastní studenti se svými školiteli z domácí univerzity (20 účastníků) a padesátka jich přijíždí z Polska, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Řecka, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny. V pondělí se účastníci setkání seznámí s univerzitním kampusem, kde jsou ubytováni na vysokoškolských kolejích. Odborný program s prezentacemi probíhá v Domě techniky na náměstí Republiky v Pardubicích a zahájen bude v úterý 26. června v 8.30 hodin. Setkání mladých analytických chemiků bude zakončeno čtvrtečním vyhlášením nejlepších prezentovaných příspěvků a výletem do Broumovských skal.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

5.11.

Autorem nejlepší diplomové práce 2014 je absolvent FEI

„Diplomová práce je zaměřena na rozbor vlastností dielektrických materiálů (jakými jsou např. keramika či plast) při použití jako vyzařovací prvky antén. Tyto teoretické souvislosti jsou promítány do praktického využití při samotném návrhu od analytických vzorců, přes simulační výpočty až po samotné praktické měření,“ říká ke své vítězné práci Michal Šilhán.

Vzdělání celý článek
22.9.

Do kampusu Univerzity Pardubice se vrací studenti. Začíná 68. akademický rok

Počet zapsaných studentů ovšem není pro tento akademický rok ještě konečný – koncem září a počátkem října, první 2-3 týdny zimního semestru, ještě probíhají na některých fakultách zápisy do vyšších ročníků studia magisterského a doktorského a do kombinovaného studia a oficiální vysokoškolské statistiky se uzavírají až k 31. říjnu.

Vzdělání celý článek
24.4.

Dvě zajímavé antropologické přednášky

Katedra sociálních věd pokračuje i v měsíci dubnu s nabídkou přednášek zahraničních antropologů.

Vzdělání celý článek
15.10.

Cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech vstupuje na Univerzitě Pardubice do jedenáctého roku

Nejen česká energetika zažívá v roce 2015 jedno zajímavé výročí – 60 let mírového využívání jaderné energie. Svou krizí si ale prošla – po haváriích v Three Mile Island a v Černobylu se v rozvinutých zemích téměř přestaly jaderné elektrárny stavět.

Vzdělání celý článek
20.2.

Zastupitelé sloučili dvě střední školy

Nástupnickou školou se tak stane Střední škola potravinářství a služeb Pardubice.

Vzdělání celý článek
20.1.

Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol

Povinnost přihlásit dítě k zápisu vyplývá z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče (zákonní zástupci) budou žádat o odklad povinné školní docházky.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting