Zopakovat si základy etikety umožní Univerzita Pardubice s mistrem na slovo vzatým – LADISLAVEM ŠPAČKEM.

15.5.

Zopakovat si základy etikety umožní Univerzita Pardubice s mistrem na slovo vzatým – LADISLAVEM ŠPAČKEM.


Zopakovat si základy etikety umožní Univerzita Pardubice s mistrem na slovo vzatým – LADISLAVEM ŠPAČKEM.
V pátek 15. května připomene známý popularizátor společenského chování a mistr etikety LADISLAV ŠPAČEK studentům a zaměstnancům Univerzitu Pardubice základy správného chování a upozorní je na největší faux pas v komunikaci, a to ve speciálním čtyřhodinovém workshopu.


„Kdo z nás se někdy neocitl v nezáviděníhodné nejistotě, zda usednout vlevo, nebo vpravo, zda vstoupit do dveří první, nebo druhý, zda si vzít motýlek, nebo kravatu, zda je možné si právě teď rozepnout sako. A to vše většinou před zraky účastníků společenského setkání, na nichž nám záleží,“ vyjmenovává sporné situace Ladislav Špaček a pokračuje: „Pravidla etikety se však stále proměňují, jako se proměňuje lidská společnost, a proto bychom měli znát soudobou normu etikety a být k sobě navzájem zdvořilí.“


Možnost osvěžit si tato základní pravidla společenského chování a stát se jistějšími v otázce etikety bude mít v pátek 15. května stovka zaregistrovaných zájemců z univerzity. Během dopoledního semináře se dozvědí vše, co potřebují k běžnému i formálnímu společenskému styku. Zběhlost v pravidlech společenského chování je každodenní praktickou potřebou, a to jak v profesním, tak i společenském a osobním životě.


„Dnes a denně se dostáváme do nejrůznějších společenských situací, v nichž si mnohdy nevíme rady, jak správně se zachovat, jak dotyčného oslovit nebo představit. Obzvláště v akademickém prostředí bývá použití správného oslovení velmi důležité. Proto jsme si na pomoc přizvali toho nejpovolanějšího,“ říká kancléřka Univerzity Pardubice Ing. Valerie Wágnerová.


Speciální seminář a beseda s Ladislavem Špačkem se koná v kongresovém sále Univerzity Pardubice, který se nachází ve 4.NP rektorátu ve Studentské ulici. Začíná v 9 hodin a ukončen bude ve 14 hodin odpoledne autogramiádou. V průběhu konání přednášky bude možné si ve vestibulu kongresového sálu zakoupit knihu Ladislava Špačka s názvem Business etiketa a komunikace, která obsahuje sérii rad a doporučení z oblasti etikety. Po přednášce si budou moci zájemci nechat zakoupenou knihu či svoje vlastní přinesené od autora podepsat při krátké autogramiádě.


PhDr. Ladislav Špaček je český spisovatel, televizní novinář a moderátor, pedagog a bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla. Je autorem řady knih nejen o etiketě a pořádá přednášky a semináře etikety, komunikace s médii, prezentace, krizové komunikace a poskytuje konzultace v těchto oblastech. Je spoluautorem televizního pořadu Etiketa.


Beseda s Ladislavem Špačkem je pořádána v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená II. (BRAVO II), CZ.1.07/2.3.00/45.0013, zaměřeného na popularizaci a komunikaci vědy a výzkumu.


Formou kontaktních populárně-naučných zážitkových akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed a dalších akcí Univerzita Pardubice aktivně zapojuje mladou generaci do poznávání světa a ukázat jí i veřejnosti zábavnou a zajímavou formou svět moderní vědy a výzkumu a rovněž pěstované disciplíny zejména odborných pracovišť sedmi svých fakult. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

9.7.

Bezplatné kurzy angličtiny pro handicapované

Požadavky jsou: PC se sluchátky, mikrofonem a webovou kamerou, přístup k internetu Explorer, aplikace Flash a Java.

Vzdělání celý článek
20.7.

Ženy z azylového domu se vzdělávají i o prázdninách

Již druhá devítičlenná skupina žen prošla vzdělávacími aktivitami a rekvalifikačním kurzem Základy obsluhy počítače.

Vzdělání celý článek
18.9.

Mezinárodní konference o poštovních službách a elektronických komunikacích na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice

Konference IPoCC se koná ve dnech 18. a 19. září v konferenčním sále Hotelu Zlatá štika v Pardubicích (Štrossova 127, 530 03 Pardubice) pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a osobní záštitou děkana Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice doc. Ing Ivo Drahotského, Ph.D.

Vzdělání celý článek
13.10.

Jednotné přijímačky opět s firmou SCIO

Ještě v říjnu se uskuteční pracovní schůzka s výchovnými poradci základních škol.

Vzdělání celý článek
25.1.

Fakulta si bude po šesti letech volit nového děkana

Fakulta si bude po šesti letech volit nového děkana

Vzdělání celý článek
22.3.

Pozvánka na březnovou Kavárnu Universitas: Přijďte se radovat

V Platónově duchu pak Simone Weil ukazuje, že čistá radost je příjemný pocit, jehož zdrojem je výhradně vnější realita. Typicky vzniká, když pozornost člověka plně pohltí něco nezávislého na jeho já, například když poslouchá hudbu, pozoruje zvířata nebo se prochází v přírodě.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting