Zopakovat si základy etikety umožní Univerzita Pardubice s mistrem na slovo vzatým – LADISLAVEM ŠPAČKEM.

15.5.

Zopakovat si základy etikety umožní Univerzita Pardubice s mistrem na slovo vzatým – LADISLAVEM ŠPAČKEM.


Zopakovat si základy etikety umožní Univerzita Pardubice s mistrem na slovo vzatým – LADISLAVEM ŠPAČKEM.
V pátek 15. května připomene známý popularizátor společenského chování a mistr etikety LADISLAV ŠPAČEK studentům a zaměstnancům Univerzitu Pardubice základy správného chování a upozorní je na největší faux pas v komunikaci, a to ve speciálním čtyřhodinovém workshopu.


„Kdo z nás se někdy neocitl v nezáviděníhodné nejistotě, zda usednout vlevo, nebo vpravo, zda vstoupit do dveří první, nebo druhý, zda si vzít motýlek, nebo kravatu, zda je možné si právě teď rozepnout sako. A to vše většinou před zraky účastníků společenského setkání, na nichž nám záleží,“ vyjmenovává sporné situace Ladislav Špaček a pokračuje: „Pravidla etikety se však stále proměňují, jako se proměňuje lidská společnost, a proto bychom měli znát soudobou normu etikety a být k sobě navzájem zdvořilí.“


Možnost osvěžit si tato základní pravidla společenského chování a stát se jistějšími v otázce etikety bude mít v pátek 15. května stovka zaregistrovaných zájemců z univerzity. Během dopoledního semináře se dozvědí vše, co potřebují k běžnému i formálnímu společenskému styku. Zběhlost v pravidlech společenského chování je každodenní praktickou potřebou, a to jak v profesním, tak i společenském a osobním životě.


„Dnes a denně se dostáváme do nejrůznějších společenských situací, v nichž si mnohdy nevíme rady, jak správně se zachovat, jak dotyčného oslovit nebo představit. Obzvláště v akademickém prostředí bývá použití správného oslovení velmi důležité. Proto jsme si na pomoc přizvali toho nejpovolanějšího,“ říká kancléřka Univerzity Pardubice Ing. Valerie Wágnerová.


Speciální seminář a beseda s Ladislavem Špačkem se koná v kongresovém sále Univerzity Pardubice, který se nachází ve 4.NP rektorátu ve Studentské ulici. Začíná v 9 hodin a ukončen bude ve 14 hodin odpoledne autogramiádou. V průběhu konání přednášky bude možné si ve vestibulu kongresového sálu zakoupit knihu Ladislava Špačka s názvem Business etiketa a komunikace, která obsahuje sérii rad a doporučení z oblasti etikety. Po přednášce si budou moci zájemci nechat zakoupenou knihu či svoje vlastní přinesené od autora podepsat při krátké autogramiádě.


PhDr. Ladislav Špaček je český spisovatel, televizní novinář a moderátor, pedagog a bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla. Je autorem řady knih nejen o etiketě a pořádá přednášky a semináře etikety, komunikace s médii, prezentace, krizové komunikace a poskytuje konzultace v těchto oblastech. Je spoluautorem televizního pořadu Etiketa.


Beseda s Ladislavem Špačkem je pořádána v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená II. (BRAVO II), CZ.1.07/2.3.00/45.0013, zaměřeného na popularizaci a komunikaci vědy a výzkumu.


Formou kontaktních populárně-naučných zážitkových akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed a dalších akcí Univerzita Pardubice aktivně zapojuje mladou generaci do poznávání světa a ukázat jí i veřejnosti zábavnou a zajímavou formou svět moderní vědy a výzkumu a rovněž pěstované disciplíny zejména odborných pracovišť sedmi svých fakult. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

10.1.

Univerzita Pardubice pokračuje v populárně-naučných přednáškách pro středoškoláky Exempla Trahunt

Studenty seznámí interaktivní formou s aktuálními prvky problematiky finančních půjček, splácení dluhů a praktikami poskytovatelů rizikových půjček, tzv. predátorů na finančním trhu. Vysvětlí základní pojmy a souvislosti finančního trhu včetně aktuálního legislativního rámce, příčiny existence finančních predátorů, jejich pracovní postupy a následky jejich úvěrové činnosti.

Vzdělání celý článek
7.1.

Univerzita Pardubice zahajuje dny otevřených dveří

Jako první mohou zájemci o vysokoškolské studium navštívit ve čtvrtek 7. ledna Fakultu zdravotnických studií. V průběhu měsíce ledna a února 2016 se otevře uchazečům o studium všech sedm fakult Univerzity Pardubice:

Vzdělání celý článek
8.6.

Slučování středních škol nehrozí.

Střední školy zřizované Pardubickým krajem zaznamenávají z hlediska počtu žáků nejnižší hodnoty, ale úbytek žáků ve školním roce 2014/2015 ovlivnil především odchod početně silnějších vyšších ročníků. Nově bylo do prvních ročníků denní formy vzdělávání přijato o 92 žáků více než ve školním roce 2013/2014. „V dalších letech lze očekávat stabilizaci počtu přijímaných žáků do středního vzdělávání a od roku 2017 jeho pozvolné navyšování až do roku 2025,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Vzdělání celý článek
10.2.

O absolventy potravinářské školy je na trhu práce velký zájem

Nepoužíváme zahraniční polotovary, nepřidáváme podpůrné stabilizátory a naše výroba se obejde téměř bez konzervantů.

Vzdělání celý článek
21.1.

Rektorát nové univerzity bude možná v Kutné Hoře

Přímo v Kutné Hoře by měla vzniknout fakulta umění a restaurátorství.

Vzdělání celý článek
23.11.

Dvířka za letošními TECHNOhrátkami symbolicky zavřeli „stavaři“ z Vysokého Mýta

Do vysokomýtské „vodárny“, jak se zdejší škole se 120 let dlouhou a bohatou historií, přezdívá, se jich sjelo 125 z 8. a 9. tříd. Na šesti speciálních stanovištích poznávali učební obory instalatér, truhlář, zedník, stejně jako maturitní obory pozemní stavitelství-architektura, dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting