Ani pes by neměl pít ledovou vodu

15.7.

Ani pes by neměl pít ledovou vodu

Střídání teplot, její velké výkyvy, to nesvědčí ani lidem, ani chovaným zvířatům

Obvyklé rady je třeba brát skutečně vážně – pokud možno se zvířaty necestovat, a pokud je to nezbytné, tak jen ráno, však i večer v 19 hodin je teplota ve stínu nevídaná. Vždy mít s sebou nápoj, v případě přehřátí chladit tlapky atd., atd. Nenechávat zvířata v zaparkovaných vozidlech, v enormních vedrech nepomohou ani otevřená okénka. Při cestování rozmyslně používat klimatizaci, neotvírat okna, průvan může způsobit zánět spojivky! Pozor i na samotné venčení, beton, asfalt a dlažba jsou jako horká pec. Pohybovat se co nejvíce ve stínu či přes trávníky a omezit tělesnou zátěž a hru, i kdyby si zvířata hrát chtěla. Z tlapek lze nalepený asfalt odstranit hadříkem napuštěným jedlým olejem nebo máslem.

Volně žijící zvíře si dokáže poradit, a vyhledá stín. Se zvířaty, ať hospodářskými, tak domácími je to jinak, zde se musí postarat člověk. Zajistit možnost úkrytu, zastínit okna doma i ve stájích, zajistit nápoj. Ve stájích a chovných halách pozor na větrání a kontrolu záložních zdrojů energie! A u dobytka chovaného na pastvě zajistit čistou zdravotně nezávadnou vodu!!! Dbát na čistotu napájecích žlabů, neboť se zde mohou pomnožit nežádoucí mikroorganismy! To platí i u pítek či mističek doma chovaných zvířat.

A pozor, při podávání nápoje, nesmí být voda ledová. Stejně, jako rodiče dbají, aby děti nepily ledovou vodu, nelze ji podávat ani psům. Praktičtí veterinární lékaři by jistě dovedli vyjmenovat případy laryngitid psů, které byly vyvolány ledovou vodou.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

15.2.

Naši pomoc je vhodné vyhledat včas, radí klinický psycholog Bažant

Nemusí se vždy jednat jen o situace týkající se jedince. Čerstvým příkladem je zřícení střechy nové sportovní haly v České Třebové při mládežnickém florbalovém turnaji. Oddělení klinické psychologie operativně provedlo krizovou intervenci mezi účastníky této události.

Zdraví celý článek
26.3.

Podporu pro ekologičtější vytápění mohou získat i domácnosti

Ministr životního prostředí Martin Bursík na konci minulého týdne podepsal finální znění směrnic.

Zdraví celý článek
23.2.

Na obnovu LDN nemá vliv úhrada poplatků

Ministerstvo zdravotnictví ani ministerstvo práce a sociálních věcí nezařadilo přestavbu do plánu.

Zdraví celý článek
20.11.

Dialyzační středisko v Ústí nad Orlicí pomáhá lidem již 20 let

Dialyzační středisko velmi úzce spolupracuje s Orlickoústeckou nemocnicí, v jejímž areálu také sídlí. "Pokud diagnostikuje lékař z Orlickoústecké nemocnice u pacienta onemocnění ledvin, odesílá ho k došetření a dalšímu sledování do nefrologické ambulance B. Braun Avitum. Jsme rádi, že v případě potřeby můžeme předat naše pacienty k další péči do rukou nefrologických odborníků," říká ředitel Orlickoústecké nemocnice prim. MUDr. Jiří Řezníček.

Zdraví celý článek
16.9.

Nemocnice může v brzké budoucnosti pořídit přístroj na PET/CT vyšetření

Přístroj pro PET/CT vyšetření by mohl být pořízen přibližně za dva roky. Jeho hodnota se pohybuje kolem 60 milionů korun. „Je to technologie, která je nezbytná pro činnost Komplexního onkologického centra a dalších navazujících oborů. V Nemocnici Pardubického kraje dosud není stejně jako oddělení nukleární medicíny, kam toto vyšetření spadá. Pořízení tohoto přístroje potvrzuje rozvoj naší společnosti a snahu o zkvalitňování poskytované zdravotní péče,“ řekl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Zdraví celý článek
27.8.

Rada provedla změny v představenstvech nemocnic

Podle něj bude představenstvo v průběhu podzimu doplněno tak, aby se posílila schopnost vyjednávání se zdravotními pojišťovnami o zvýšení úhrad za některé výkony.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting