Antibiotika jsou dobrý sluha, ale zlý pán

15.11.

Antibiotika jsou dobrý sluha, ale zlý pán

Rčení, které neplatí jen o ohni… Rovněž antibiotika mají dvojí tvář. Jsou nenahraditelnou součástí léčby bakteriálních infekcí. Ovšem jejich nevhodné používání přináší značná rizika, která ohrožují bezpečí pacientů. 
Vzhledem ke stoupající spotřebě antibiotik na celém světě se jedná o velmi závažný problém. Proti nadužívání můžeme bojovat jen informovaností a touto cestou se vydává i Nemocnice Pardubického kraje.
„Nevhodné nebo chybné zacházení s antibiotiky způsobuje odolnost u mnoha druhů nebezpečných bakterií. Narůstající odolnost mikrobů vůči antibiotikům je celosvětovou hrozbou,“ upozorňuje primářka oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice Eva Zálabská a dodává: „Pacienty s rezistentní infekcí prokazatelně ohrožuje zvýšená morbidita a úmrtnost, léčba je obtížná a několikanásobně zvyšuje náklady na zdravotní péči.“
Zvýšená odolnost bakterií
Spotřeba antibiotik na celém světě však závratně stoupá. V letech 2000 až 2015 stoupla celková spotřeba antiinfektiv, tedy léků proti infekčním nemocem, o 65 procent. Existuje předpoklad, že v dalších patnácti letech dojde k nárůstu o dvě stě procent. Ruku v ruce s tím však jde i rostoucí odolnost bakterií vůči antibiotikům. „V Evropě každoročně zemře 33 tisíc lidí v důsledku infekce způsobené bakterii odolným vůči antibiotikům,“ říká primářka Zálabská. „Pro dokreslení se tento počet rovná přibližně 165 spadlým průměrně obsazeným Boeingům 737 MAX,“ dodává příklad.
Stoupá spotřeba, klesá cena
Varovná čísla se týkají i České republiky. Rovněž v naší zemi má spotřeba antibiotik vzestupný trend, naopak náklady na ně mají trend sestupný.  Tato situace může vést k častějšímu předepisování těchto látek. „V Evropě se řadíme mezi země s průměrnou spotřebou. Nejvyšší mají Řecko, Francie, Itálie a také sousední Slovensko. Naopak nejmenší spotřeba je v Nizozemí, Švédsku, Německu či Rakousku,“ říká primářka Zálabská.
Antibiotika jsou léčivé přípravky, které umí zabíjet bakterie nebo zabraňují jejich růstu. Jsou předepisována pouze na bakteriální infekce. Pokud jsou však užívána v neopodstatněných případech, může vzniknout odolnost bakterií.
„Hlavními důvody vzestupu antibiotické rezistence u původně citlivých bakterií je zbytečné používání antibiotik u virových infekcí a zejména nadměrné používání antibiotik se zbytečně širokým spektrem místo takových, která přesně a účinně zasahují původce infekce. Navíc se vyznačují nejnižší frekvencí výskytu nežádoucích účinků, včetně nízkého nebo nulového vzestupu rezistence,“ upozorňuje primářka Zálabská.
Vzdělávejme odborníky i veřejnost
Zastavit vývoj antibiotikům odolných bakterií může pouze jejich uvážlivé používání, jen tak se nám podaří zachovat účinné léky pro další generace. „Je nesmírně důležité používat antibiotika uvážlivě a zodpovědně. Proto je nutné vzdělávat veřejnost i lékaře,“ říká primářka Zálabská. Na to klade důraz i Nemocnice Pardubického kraje, která pravidelně připravuje sérii vzdělávacích akcí pro své lékaře.
Tou nejbližší bude V. krajský mezioborový mikrobiologicko-infektologický seminář, který se koná 28. listopadu v Pardubické nemocnici. „Letošní ročník bude zaměřen na antibiotickou léčbu napříč klinickými obory,“ říká primářka Zálabská, která je odborným garantem této akce.
Informační kampaně ve světě a v Česku
Informační kampaně zahájila řada zemí již před lety. V Česku byl vládou v roce 2009 přijat Národní antibiotický program a vládním usnesením z ledna letošního roku byl schválen Akční plán Národního antibiotického programu České republiky na období 2019 až 2022.
Součástí osvětové kampaně je rovněž Evropský antibiotický týden, který je každoročně vyhlášen na 18. listopadu. Koordinuje ho Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí a podporuje ho Světová zdravotnická organizace. Je součástí Světového antibiotického týdne. Veřejnost se může v jeho průběhu informovat o rizicích spojených s antibiotiky v lékárnách.
Zdroj: pardubice.nempk.cz

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

13.12.

V geriatrickém centru Pardubické nemocnice bylo 12. prosince veselo. Pacientům přišly zazpívat dívky z pardubického souboru Radost.

Kromě výzdoby a folklorních písniček umocnila vánoční atmosféru i vůně cukroví, které na tuto akci věnovala pacientům pekárna Golem Pardubice.

Zdraví celý článek
16.5.

Novinky v léčbě krvácivých stavů budou sdílet odborníci na kongresu v Hradci Králové

Na mezioborové lékařské konferenci v Hradci Králové se od 16. do 18. května sejdou odborníci na léčbu krvácivých stavů. XXVI. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze se koná v Kongresovém centru v Aldisu. „Letos tu máme přes 400 registrovaných účastníků, 28 firem a odezní zde 55 ústních příspěvků a 16 posterů. Každoročně stoupající zájem nám dělá radost. Z takového sdílení poznatků pak předně těží naši pacienti,“ říká za organizátory prezident konference prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Zdraví celý článek
14.1.

Pardubický kraj pomůže Chrudimské nemocnici

Současná situace se v žádném případě nedotkne akutní lékařské péče a potvrzuje současnou nutnost provést fúzi nemocnic z důvodu jejich stabilizace.

Zdraví celý článek
26.5.

X. Pardubické zdravotnické dny se blíží

Registrace účastníků začne v 8.00 hodin. Konference se koná pod záštitou primátora Statutárního města Pardubice Martina Charváta. Slavnostně bude zahájena v 9.00 hodin za účasti ředitelky Pardubické nemocnice Ivany Urešové a ředitelky ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje Lucie Mlatečkové. Poté již bude probíhat odborný program, který bude zakončen v 16.00 hodin.

Zdraví celý článek
12.1.

Rok fungování projektu Nekuřácká nemocnice: Šance přestat kouřit se s pomocí poradny plicní kliniky ve FN HK zdesetinásobuje

Od listopadu 2015 poskytuje podporu pro odvykání kouření rovněž poradna plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, jejíž ambulance se nachází v prvním patře. Za třináct měsíců existence jí využilo 86 pacientů, z nichž 10 byli zaměstnanci nemocnice. Z počtů léčených přímo v protikuřácké poradně FN HK, jich 46,3 % zanechalo kouření trvale a 10,5 % snížilo kouření o více než 50 %. Vedle poradenství a motivace se klientům dostává také medikamentózní podpory v podobě nikotinové náhradní terapie a vareniklinu. Poradna se provozuje ve středu od 7 do 15 hodin.

Zdraví celý článek
4.10.

Vyjádření vedení Nemocnice Pardubického kraje, a. s. k nepravdivým informacím uvedeným 1. místopředsedou hnutí ANO Faltýnkem.

Na základě výše uvedeného bude společnost požadovat po prvním místopředsedovi hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi veřejnou omluvu za bezprecedentní zásah do dobrého jména společnosti.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting