Arnika: největší znečišťovatelé v Pardubickém kraji

19.11.

Arnika: největší znečišťovatelé v Pardubickém kraji

Arnika: největší znečišťovatelé v Pardubickém kraji

Arnika: největší znečišťovatelé v Pardubickém kraji

Akciová společnost Synthesia Pardubice se nejčastěji umístila na nejvyšších příčkách žebříčků největších znečišťovatelů Pardubického kraje sestavených na základě dat ohlášených firmami do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) za rok 2006 sdružením Arnika. „Přestože se umístila nejčastěji na prvních místech žebříčků největších znečišťovatelů, zaslouží si Synthesia také pochvalu za to, že oproti roku 2005 vypustila v loňském roce podle výkazu v IRZ o dva řády méně niklu a jeho sloučenin,“ uvedl vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík. „V důsledku tohoto rapidního úbytku úniků niklu a jeho sloučenin do vody se meziročně o zhruba 9 tun snížily i celkové úniky rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných látek vykazovaných průmyslovými provozy v Pardubickém kraji do IRZ. A to je o více jak polovinu,“ pokračoval Petrlík. „Došlo také ke snížení množství látek v této skupině ohlašovaných do IRZ v odpadech a odpadních vodách předávaných mimo provozovny,“ ocenil tak pozitivní trendy v Pardubickém kraji Dr. Petrlík. Synthesia však zůstává v kraji největším zdrojem úniků látek rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných (1 – viz Příloha), látek ohrožujících rozmnožování (reprotoxických), úniků látek nebezpečných pro vodní organismy (2 – viz Příloha) a rtuti. Převážně se jedná o emise nebezpečných látek do vody. K dalším velkým znečišťovatelům podle IRZ patří elektrárna Opatovice, která se na prvních místech žebříčků ocitla dvakrát kvůli vysokým emisím plynů způsobujících kyselé srážky a také se kvůli emisím karcinogenního arsenu do ovzduší a do vody dostala na první místo žebříčku z hlediska množství vypouštěných látek rakovinotvorných pro člověka. „Ovšem i tento průmyslový provoz úniky některých látek meziročně výrazně snížil,“ upřesnil tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička. Synthesia a elektrárna Opatovice se také dostaly nejvýše v žebříčcích sestavených pro celou Českou republiku a zveřejněných 17. října 2007 (viz archiv tiskových zpráv na www.arnika.org). Na prvních pěti příčkách žebříčků se kromě dvou jmenovaných provozů v Pardubickém kraji nejčastěji umístily ještě elektrárna Chvaletice (první v emisích skleníkových plynů) a cementárna Prachovice, která se však ani v jednom ze sestavovaných žebříčků nedostala výše než na třetí místo kvůli emisím rtuti. Na druhé straně se v hlášeních do IRZ daleko častěji objevily provozy vypouštějící styren a také daleko častěji dosáhly na vyšší příčky v žebříčcích látek nebezpečných pro zdraví lidí. „Nejvýraznější je z tohoto pohledu posun výrobce dílců z vyztužených plastů Karel Klenor – KLN v Chocni, který je také druhým největším zdrojem v součtu látek potenciálně karcinogenních a karcinogenních, přestože oproti roku 2005 celkové emise styrenu snížil. V loňských žebříčcích nefiguroval, protože ohlásil úniky této látky později, než měl,“ doplnil Petrlík. Pokračování (příloha, tabulka):

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

30.1.

Francouzská delegace obdivuje úroveň zdravotnického personálu

Chrudimská zdravotnická škola patří ke špičkám ve svém oboru.

Zdraví celý článek
31.5.

Dolary za sbírku plyšáků zajistily nový přístroj pro dětské pacienty Pardubické nemocnice

Letošní aktivita zaměstnanců zaměřená na děti po stresových situacích si získala ocenění i v rámci celé naší společnosti a jako dík byla umožněna finanční podpora ve výši tisíc dolarů na jeden projekt vybraný zaměstnanci,“ uvedl ředitel závodu Václav Levinský

Zdraví celý článek
18.10.

„Nezapomínejme na preventivní prohlídky aneb zdraví naproti!“

Cílem tohoto projektu je zvýšení návštěvnosti preventivních prohlídek a informování pacientů o tom, na co mají ze zákona nárok.

Zdraví celý článek
26.5.

Pardubické zdravotnické dny nabídly netradiční, ale poutavá témata

„Této tradiční konferenci nepochybně pomohla změna místa konání. Kapacita velké posluchárny v naší nemocnici je omezená, do sálu Kulturního domu Hronovická mohlo přijít mnohem více účastníků. Proto došlo i k rozšíření programu,“ řekla Lucie Mlatečková, hlavní sestra Pardubické krajské nemocnice, a.s.

Zdraví celý článek
12.9.

Pardubičtí lékaři budou nacvičovat artroskopické operace v „kamionu“

„Pro naše lékaře to bude jedinečná vzdělávací akce. Na workshopy tohoto typu se jezdí především do zahraničí, teď budou mít toto speciální pracoviště přímo v Pardubické nemocnici. Nepochybně to bude mít velký přínos pro naše ortopedy a traumatology,“ řekl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Zdraví celý článek
23.11.

Začala distribuce vakcín proti prasečí chřipce

Očkování vybrané skupiny obyvatel je dobrovolné a bezplatné.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting