Budování centrálního urgentního příjmu pokračuje podle plánu. Kraj vybral stavitele pavilonu

21.11.

Budování centrálního urgentního příjmu pokračuje podle plánu. Kraj vybral stavitele pavilonu

 Jedna z největších krajských investic v oblasti zdravotnictví. To je stavba centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici. Zatímco v areálu nemocnice panuje čilý stavební ruch v rámci přípravy celého území, vybrali krajští radní stavební firmu, která bude mít na starosti výstavbu samotné budovy. Vítězná stavební firma pavilon postaví během 570 dní od předání staveniště za zhruba 377 milionů korun včetně DPH.

„Výběr stavební firmy před koncem letošního roku je jasným důkazem toho, že stavba úspěšně pokračuje a po dokončení první etapy zahájíme co nejdříve etapu druhou. Předání staveniště je v plánu po dílčí kolaudaci staveb z první etapy. Celkové náklady obou etap přesáhnou 449 milionů korun včetně DPH. I v rámci této investice jsme v rámci výběrového řízení zahrnuli také kritérium délky realizace stavby. Vítězný subjekt nám navrhl 570 dní s tím, že rozmezí účastníků činilo od 570 dní do 665 dní,“ řekl hejtman Martin Netolický, který tento princip v rámci krajských výběrových řízení dlouhodobě prosazuje. I v rámci jiných, a to především dopravních staveb se ukázalo, že rozpětí mezi nabídkami je často velké.

Ačkoliv hlavní etapa ještě nezačala, panuje v Orlickoústecké nemocnici čilý stavební ruch. „V rámci první etapy připravujeme celé území včetně stavby energobloku, skladů medicinálních plynů, tlakových nádob a kyslíku, demolice stávajících objektů a nové kabelové sítě. Dokončení této etapy je plánováno na prosinec,“ sdělil 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Parametry samotné stavby představil krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Nový pavilon je plánován jako čtyřpatrový, s tím, že jedno podlaží bude podzemní. Zde bude provozní zázemí budovy s technologickým zařízením a zázemí pro personál. V přízemí budou odborné vyšetřovny a v dalších dvou patrech bude umístěno oddělení intenzivní péče a jednotka intenzivní péče. Nový objekt bude propojen se stávající budovou pavilonu B proskleným spojovacím koridorem v úrovni všech podlaží,“ řekl radní Valtr. Součástí stavby je také nové parkoviště, komunikace, venkovní osvětlení, oplocení, terénní a sadové úpravy a kanalizace. „Jsem především rád, že vše běží dle harmonogramu, z hlediska našich nemocnic jde aktuálně o největší akci v realizaci, která vylepší Orlickoústeckou nemocnici zcela zásadně,“ sdělil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Zdroj: pardubickykraj.cz

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

17.2.

Naši pomoc je vhodné vyhledat včas, radí klinický psycholog Bažant

Přítomnost při autonehodě, zjištěné závažné onemocnění, úmrtí v rodině. V životě každého člověka nastanou nejrůznější nepříjemné situace, které mají výrazný vliv na jeho psychiku. Silní a odolní jedinci si s nimi dokáží poradit sami. Pro řadu lidí je to však nad jejich síly, ovšem jen někteří vyhledají odbornou pomoc psychologů.

Zdraví celý článek
7.6.

Orlickoústecká nemocnice má nakročeno. Vznikne zde urgentní příjem

Podle radního Ladislava Valtra vnímá zdejší veřejnost Orlickoústeckou nemocnici velmi dobře. „Orlickoústecká nemocnice byla a díky své spádovosti stále je jedním z pilířů akutní lůžkové péče v kraji. Je jednou z nejkomplexnějších co se týká portfolia zastoupených oborů a má své opodstatnění, což se odráží jak v novém Programu rozvoje NPK, tak i v plánu výstavby urgentního příjmu, který je nyní ve fázi přípravy projektu.“

Zdraví celý článek
11.12.

Všechny klinické laboratoře mají splněn Audit II NASKL

Samotnému auditu předcházela rozsáhlá příprava. Posuzovatel provádějící audit prochází každý detail. „Kontroluje se opravdu všechno,“ potvrdila primářka Horská.

Zdraví celý článek
22.9.

Nová angiolinka pomůže nemocným s oběhovým systémem

Nemocnice většinu z 20milionové sumy použila na nákup nové angiolinky. Přípravy na její instalaci představil ředitel PKN Tomáš Gottvald prvnímu náměstku hejtmana Pardubického kraje Romanu Línkovi, který má v krajské radě na starosti zdravotnictví. „Angiografické pracoviště v pardubické nemocnici vykonává vysoce specializované výkony a je velmi vytížené, vloni jím prošla skoro tisícovka pacientů. Proto jeho rozvoj považujeme za zásadní a má naši plnou podporu,“ uvedl Roman Línek za zřizovatele nemocnice.

Zdraví celý článek
20.8.

Nemocnice Pardubického kraje ocenila nejkvalitnější diplomovou práci

Zvládnout studium při práci na plný úvazek není nic jednoduchého a leckdo ho ještě před cílem vzdá. To však není případ zdravotní sestřičky z dětského oddělení Pardubické nemocnice Andrey Benešové, která nejen úspěšně dokončila magisterské studium, ale za svou diplomovou práci také získala ocenění od Nemocnice Pardubického kraje (NPK) za její mimořádnou kvalitu.

Zdraví celý článek
15.11.

Antibiotika jsou dobrý sluha, ale zlý pán

Rčení, které neplatí jen o ohni… Rovněž antibiotika mají dvojí tvář. Jsou nenahraditelnou součástí léčby bakteriálních infekcí. Ovšem jejich nevhodné používání přináší značná rizika, která ohrožují bezpečí pacientů.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting