Centrum pracovního lékařství má znovu povolení k uznávání nemocí z povolání

7.3.

Centrum pracovního lékařství má znovu povolení k uznávání nemocí z povolání

Centrum pracovního lékařství Pardubické krajské nemocnice, a.s. uspělo v tendru Ministerstva zdravotnictví ČR a obdrželo povolení k uznávání nemocí z povolání pro celé území Pardubického kraje a pro okres Havlíčkův Brod z Kraje Vysočina. Platnost tohoto rozhodnutí je od letošního 1. dubna do 31. března 2023.


     „Je to velký úspěch našeho Centra pracovního lékařství. Stojí za ním dlouholetá vysoká odborná úroveň tohoto pracoviště a samozřejmě nezbytné precizní zpracování žádosti ze strany naší nemocnice,“ uvedl Tomáš Gottvald, ředitel Pardubické krajské nemocnice.


     Pracovní lékařství v Pardubicích má dlouholetou tradici. Vůbec první ordinace zde byla otevřena už v roce 1944. Tento obor se postupně rozvíjel až do současnosti, kdy ho reprezentuje především Centrum pracovního lékařství Pardubické krajské nemocnice. „Naše pracoviště kromě poskytování širokého spektra pracovně-lékařských služeb funguje desítky let také jako středisko posuzující a uznávající nemoci z povolání. Naším spádovým územím podle právních předpisů je Pardubický kraj a okres Havlíčkův Brod,“ uvedla Alexandra Eichlerová, primářka Centra pracovního lékařství PKN.


     V loňském roce v souvislosti s novými zdravotními zákony vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR výzvu k podání žádosti o udělení statutu středisek uznávajících nemoci z povolání. „Mohla se na ni přihlásit nejen dosavadní střediska nemocí z povolání, ale i noví zájemci o tuto činnost,“ poznamenala primářka Eichlerová.


     Žádost Pardubické krajské nemocnice o povolení uznávat nemoci z povolání na dosavadním území byla ministerskou komisí vyhodnocena kladně. V rozhodnutí bylo konstatováno, že Centrum pracovního lékařství PKN již mnoho let poskytuje pracovně-lékařské služby kvalitně a na vysoké odborné úrovni. Má dostatek praktických zkušeností a disponuje dostatečným technickým a věcným vybavením i personálním zajištěním. Proto bude zachována kontinuita v poskytování těchto služeb.


     „Za tímto úspěchem stojí mnohaleté úsilí našeho pracoviště o co nejlepší činnost v souladu s novými poznatky a trendy v oboru. Jde nejen o dlouhá léta praxe při řešení mnohdy složitých případů nemocí z povolání, ale jde rovněž o aktivní účast na nejrůznějších odborných akcích a publikační činnost. Svůj význam však má určitě i začlenění Centra pracovního lékařství do velké nemocnice, která poskytuje rozsáhlé a spolehlivé zázemí pro komplementární a konsiliární služby našich pacientů,“ uvedla primářka Eichlerová.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

26.8.

Urologové provedli historicky první laparoskopickou resekci ledviny v Pardubické nemocnici

Rozšíření operativy umožnilo nové vybavení urologického oddělení. „V rámci modernizace Komplexního onkologického centra byla na urologické pracoviště zakoupena špičková laparoskopicko-endoskopická sestava,“ uvedl Tomáš Gottvald, generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje.

Zdraví celý článek
23.2.

Na obnovu LDN nemá vliv úhrada poplatků

Ministerstvo zdravotnictví ani ministerstvo práce a sociálních věcí nezařadilo přestavbu do plánu.

Zdraví celý článek
19.7.

Na CT přístroji na radiodiagnostickém oddělení Pardubické nemocnice vůbec poprvé neležel člověk. Vyšetřením si dnes prošla dřevěná gotická socha.

Zdravotnický přístroj je schopen tzv. „nahlédnout pod povrch“ a to nejen lidského těla, ale i povrchových úprav gotické plastiky. „S jeho pomocí dokážeme poznat strukturu dřeva, z kolika kusů dřeva a jakým způsobem byla socha zhotovena, jaké se pod povrchem skrývají nátěry, defekty, nebo jiné taje. Je možno zjistit co je původní a co bylo k soše v průběhu staletí přidáno, případně, zda někde kousek nechybí,“ řekla restaurátorka Hana Vítová.

Zdraví celý článek
7.10.

Kredbova cena pro lékaře Pardubické krajské nemocnice, a.s.

„Je to velký úspěch. A jsem velmi potěšen dobrou spoluprací našich oddělení, kterou chceme dále rozvíjet v oblasti problematiky nozokomiálních infekcí a problematiky antibiotik, zejména jejich racionálního užití,“ pronesl MUDr. Petr Knížek, Ph. D., primář infekčního oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.

Zdraví celý článek
27.4.

Chirurgická konference s live přenosy operací podpořila mezioborovou spolupráci

Organizátoři konference měli svůj vzor v akci obdobného zaměření, která se vloni v listopadu poprvé konala v italské Pise. Byla sice většího rozsahu s bohatším přednáškovým programem, ovšem v jednom směru za českou „verzí“ zaostávala. Pardubičtí lékaři předčili své kolegy z Apeninského poloostrova zařazením live přenosů operací.

Zdraví celý článek
2.1.

Takoví jsme byli…

Díky veterinárním opatřením klesá počet šílených krav, a ptačí chřipku se poté, co se u nás objevila, podařilo zdolat.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting