Chcete se dozvědět více o stavu svého srdce?

14.6.

Chcete se dozvědět více o stavu svého srdce?

Chcete se dozvědět více o stavu svého srdce?

Chcete se dozvědět více o stavu svého srdce?

Poradna „Florabus 2007“ nabídne ve středu 20. června 2007 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích bezplatně své služby všem, kteří se chtějí dozvědět více o stavu svého srdce. Zájemci zjistí svou hladinu cholesterolu a výši rizika, že v nejbližších 10 letech budou vystaveni některému ze srdečně-cévních onemocnění. Odborným garantem celé akce je Česká kardiologická společnost. Cílem je podpořit prevenci srdečních a cévních onemocnění v České republice a ovlivnit u Čechů životní návyky, které k těmto nemocem vedou. „To, jak žijeme dnes a jak se chováme ke svému srdci, přímo ovlivňuje kolika let se dožijeme a v jaké kondici,“ říká prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, předseda České kardiologické společnosti. Náš biologický věk nemusí nutně odpovídat věku kalendářnímu. Vysoký cholesterol a krevní tlak, nezdravý životní styl, strava, kouření, stres a nedostatek pohybu způsobují, že proces stárnutí často probíhá rychleji, než by měl. Jedním z hlavních rizikových faktorů srdečních a cévních onemocnění je vysoká hladina cholesterolu v krvi – podle průzkumů má každý druhý dospělý v České republice hladinu cholesterolu vyšší, než je žádoucí. „Ozdravěním životního stylu můžeme pomoci svému srdci a prodloužit tak a zkvalitnit svůj život,“ dodává prof. Aschermann. Poradenský stan s týmem odborníků bude zájemcům k dispozici na Pernštýnském náměstí v Pardubicích 20. června 2007 od 12 do 18 hodin. Laborantka zdarma změří hladinu celkového cholesterolu, nutriční terapeutky na základě naměřených hodnot každému zájemci určí riziko srdečně-cévních onemocnění a poradí i s úpravou jídelníčku a celkové životosprávy. Součástí projektu je dotazník „Šance pro Vaše srdce“, s jehož pomocí se zjišťuje, zda při současném životním stylu bude mít respondent šanci prožít aktivní stáří. Dotazník byl vytvořen ve spolupráci značky Flora a Kliniky GHC Praha a bude k dispozici na www.flora.cz. Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny v srpnu letošního roku. Návštěvníci akce dostanou také sadu informačních materiálů o zdravé výživě a prevenci kardiovaskulárních onemocnění, které pomohou získané rady a doporučení uplatnit v praxi. Prevence srdečních a cévních onemocnění se týká všech bez rozdílu věku, neváhejte tedy a přijďte si nechat změřit hladinu cholesterolu a poradit se s odborníky!

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

12.1.

Rok fungování projektu Nekuřácká nemocnice: Šance přestat kouřit se s pomocí poradny plicní kliniky ve FN HK zdesetinásobuje

Od listopadu 2015 poskytuje podporu pro odvykání kouření rovněž poradna plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, jejíž ambulance se nachází v prvním patře. Za třináct měsíců existence jí využilo 86 pacientů, z nichž 10 byli zaměstnanci nemocnice. Z počtů léčených přímo v protikuřácké poradně FN HK, jich 46,3 % zanechalo kouření trvale a 10,5 % snížilo kouření o více než 50 %. Vedle poradenství a motivace se klientům dostává také medikamentózní podpory v podobě nikotinové náhradní terapie a vareniklinu. Poradna se provozuje ve středu od 7 do 15 hodin.

Zdraví celý článek
26.9.

Projektované spalovně v Pardubicích chybí sklad odpadů

Spalovně zjevně chybí dostatečně zajištěný sklad nebezpečných odpadů, a to nejen odpadů s obsahem PCB

Zdraví celý článek
30.5.

V pátek se v Pardubické nemocnici koná tradiční Den otevřených dveří

Během dopoledne v pátek 31. května 2019 se Pardubická nemocnice otevře veřejnosti. Bude se konat tradiční Den otevřených dveří.

Zdraví celý článek
17.9.

Pardubická porodnice se zapojí do projektu „Bookstart – S knížkou do života“

„Porodnice podporuje zodpovědný přístup rodičů v přípravě na rodičovské povinnosti. Jsme proto rádi, že můžeme participovat na projektu, v jehož rámci se budou dále rozvíjet jak rodičovské dovednosti, tak dítě samotné,“ řekl přednosta porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice Milan Košťál.

Zdraví celý článek
16.9.

Nemocnice může v brzké budoucnosti pořídit přístroj na PET/CT vyšetření

Přístroj pro PET/CT vyšetření by mohl být pořízen přibližně za dva roky. Jeho hodnota se pohybuje kolem 60 milionů korun. „Je to technologie, která je nezbytná pro činnost Komplexního onkologického centra a dalších navazujících oborů. V Nemocnici Pardubického kraje dosud není stejně jako oddělení nukleární medicíny, kam toto vyšetření spadá. Pořízení tohoto přístroje potvrzuje rozvoj naší společnosti a snahu o zkvalitňování poskytované zdravotní péče,“ řekl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Zdraví celý článek
10.5.

Chrudimská soutěže Hlídek mladých zdravotníků zná své vítěze

Mladí zdravotníci si museli poradit například s poleptáním od kyseliny, popáleninami, krvácením či zástavou dýchání.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting