Chirurgická konference s live přenosy operací podpořila mezioborovou spolupráci

27.4.

Chirurgická konference s live přenosy operací podpořila mezioborovou spolupráci

Premiérové setkání odborníků zabývajících se chirurgií pánevního dna "okořenily" live přenosy z operací v Pardubické nemocnici.
Moderní medicína 21. století. To již není péče jednotlivých oborů. O léčbu pacienta se starají multioborové týmy. A právě v tomto duchu se nesla premiérová mezinárodní konference odborníků zabývajících se chirurgií pánevního dna, která se konala v Kongresovém centru Kunětická Hora v Dřítči. V programu měla nejen teoretickou část v podobě přednášek či diskusního kulatého stolu, ale také live přenosy z centrálních operačních sálů Pardubické nemocnice s aktivní účastí předních zahraničních specialistů.
„Alfou a omegou dnešní medicíny je mezioborová spolupráce. Proto si velmi cením toho, že se na této konferenci sešli chirurgové, gynekologové a urologové. Je to pozitivní nejen pro nás lékaře, ale především z této spolupráce budou těžit pacienti,“ pronesl přednosta Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice a jeden z odborných garantů akce Jiří Šiller a dodal: „Chirurgii se věnuji 36 let. Nevzpomínám si, že by se za tu dobu v Česku konala taková akce. Byla opravdu vydařená.“
Souhlasí s ním i druhý z odborných garantů, přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice Milan Košťál: „Je ohromná odvaha se pustit do takové akce s live přenosy operací. Konference se ale mimořádně povedla. Odborná část se zajímavými přednáškami našich i zahraničních odborníků byla kvalitní. Akce se vydařila i po společenské stránce, což je neméně důležité.“
Dvoudenní konferenci uspořádaly v závěru předposledního dubnového týdne právě obě kliniky Pardubické nemocnice ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Aesculap Akademií B.Braun. Do Kongresového centra Kunětická Hora se na ni sjela více než stovka účastníků. „Byli to odborníci nejen z našeho regionu, ale z mnoha dalších pracovišť napříč Českou republikou včetně řady přednostů a primářů,“ uvedl docent Šiller. „Jako velké ocenění této akce vnímám třeba účast předsedy urogynekologické společnosti Lukáše Horčičky,“ upozornil docent Košťál.
Organizátoři konference měli svůj vzor v akci obdobného zaměření, která se vloni v listopadu poprvé konala v italské Pise. Byla sice většího rozsahu s bohatším přednáškovým programem, ovšem v jednom směru za českou „verzí“ zaostávala. Pardubičtí lékaři předčili své kolegy z Apeninského poloostrova zařazením live přenosů operací.
„To bylo koření celé konference. Její účastníci mohli z auditoria vidět, co se děje na operačním sále.  Navíc šlo o live přenosy komentované přímo operatéry. Mohli sdělit, co právě dělají, jaký mají záměr. To je to nejlepší, co může být,“ pronesl přednosta Šiller. „Jen málo českých fakultních nebo krajských nemocnic dělá live přenosy operací. Tady to navíc bylo v rámci mezinárodní konference. To musím vyzvednout,“ upozornil přednosta Košťál.
V ústředních rolích při živě vysílaných operacích z centrálních operačních sálů Pardubické nemocnice byli dva zahraniční hosté - přední světový proktolog Gabriele Naldini z Univerzitní nemocnice v Pise a Michael Anapolski z německé Kliniky Rhein-Kreis-Neuss, jenž je zástupcem primáře oddělení porodnictví nemocnice v Dormagenu.
Italský lékař ve spolupráci s pardubickými kolegy předvedl dva operační výkony s využitím chirurgického nástroje, tzv. stapleru TST STARR. Nejprve se jednalo o odstranění rektálního prolapsu (výhřezu) a následně o odstranění hemoroidů.
„Jsou to operace, které provádíme i u nás. I tak ale bylo velmi přínosné sledovat profesora Naldiniho. Bylo na něm vidět, že se této problematice věnuje a že je zručným operatérem. Se staplerem je naprosto sžitý a nečiní mu žádný problém. Bylo opravdu zajímavé se na jeho operace dívat,“ řekl docent Šiller s tím, že chirurgickou část live přenosů doplnila ještě laparoskopická rektopexe při prolapsu rekta, kterou provedl primář chirurgického oddělení Pardubické nemocnice Lukáš Sákra.
Zatímco v případě operací prováděných Gabriele Naldinim se jednalo o dva časově kratší výkony, německý gynekolog strávil na sále mnohem delší dobu při provádění laparoskopické pektopexe, což je metoda rekonstrukce pánevního dna s využitím syntetického materiálu. Šlo se o novinku, která dosud v českém prostředí nebyla předvedena.
„Nešlo jen o implantaci jednoho nového produktu. V Dormagenu mají vypracován celý operační koncept, což jsem mohl vidět i přímo na tomto pracovišti. Třeba poševní plastiky je historicky obvyklé provádět vaginální cestou, dělá se to tak mnoho let v každé malé nemocnici. Oni přišli s myšlenkou operovat laparoskopicky, což je malá revoluce,“ uvedl primář Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice Germund Hensel. „Doktor Anapolski nám navíc během jedné operace předvedl hned několik laparoskopických výkonů, které se v Česku provádějí jen zřídka nebo dokonce vůbec. Viděli jsme poševní plastiky, opravu paravaginálního defektu a především laparoskopickou pektopexi, kterou bychom možná mohli zkusit i u nás,“ dodal přednosta Košťál.
Oba zahraniční hosté, Gabriele Naldini a Michael Anapolski, se pochopitelně vedle ukázkových operací zapojili i do přednáškového programu. V něm vystoupili také čeští odborníci z Fakultních nemocnic Motol, Hradec Králové a u sv. Anny Brno. A své zkušenosti předali také chirurgové, gynekologové a urologové Pardubické nemocnice. Pochopitelně se zaměřením na multioborovou spolupráci při poruchách pánevního dna.
„U řady operací, zejména u onkologických chorob, již úzce spolupracujeme,“ řekl docent Košťál. „U onkologicky nemocných je mezioborová spolupráce zcela nezbytná. Řadu operací provádíme společně s gynekology nebo urology. Ale je určitě vhodné tuto spolupráci podpořit a prohloubit u operací, které se provádějí u nezhoubných onemocnění. Doufáme, že k tomu přispěla i tato konference,“ dodal docent Šiller.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

14.3.

Vysokomýtská nemocnice hospodařila loni se ziskem

Rok 2013 už podle ředitele Josefa Diessla nebude tak optimistický. „Na jedné straně významně vzrostly náklady vlivem změny sazby DPH, kdy značná část nakupovaného zdravotnického materiálu byla převedena do základní 21procentní sazby, a na druhé straně zdravotní pojišťovny beze zbytku uplatňují novou restriktivní a odbornou zdravotnickou veřejností velmi kritizovanou úhradovou vyhlášku ministerstva zdravotnictví.

Zdraví celý článek
30.9.

MUDr. Musilová získala prestižní Sonkovu cenu

Významná odbornice z pardubické Porodnicko-gynekologické kliniky získala v minulých letech už řadu ocenění. Je například držitelkou Výroční ceny Sekce ultrazvukové diagnostiky České gynekologické a porodnické společnosti za nejlepší práci s ultrazvukovou tématikou publikovanou v roce 2010 a 2011.

Zdraví celý článek
24.9.

Záchranářům v Přeloučí slouží nové středisko

V pátek 21. září bylo v Přelouči otevřeno nové výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.

Zdraví celý článek
7.6.

Rada kraje schválila scénář změn ve zdravotnictví

Rada na svém předchozím jednání 16. května uložila 1. náměstku hejtmana Romanu Línkovi projednat návrh scénáře se zástupci měst, ve kterých nemocnice sídlí, s odbornými společnosti a s odboráři.

Zdraví celý článek
9.8.

Centrum pracovního lékařství nabízí novou chladící vodní lázeň

yšetření ve vodní lázni, která má teplotu 10 stupňů, se využívá při poskytování pracovně-lékařských služeb u osob zařazených v riziku vibrací přenášených na ruce. Je rovněž doporučeno při diagnostice nemocí z povolání a v diferenciální diagnostice různých neprofesních onemocnění z oboru neurologie, angiologie, revmatologie, dermatologie apod. „Vyšetření se provádí po předchozím objednání. Jeho součástí je písemné vyhodnocení výsledku vodního chladového testu a pletysmografie cév prstů rukou,“ poznamenala primářka Eichlerová.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting