Co se smí, a co se nesmí (dovézt)

1.8.

Co se smí, a co se nesmí (dovézt)

Jelikož není mnoha lidem jasné, co si smí z dovolené bez problémů přivézt, uvádíme následující fakta. Je tomu tak i proto, že si nemálo lidí neuvědomí, že by při návratu ze zemí mimo EU mohli mít při překročení hranic unie nějaké problémy. Státní veterinární správa považuje právě v období turistické sezóny za užitečné připomenout, že například salám či sýr ze zemí mimo Evropskou unii, zamýšlený jako dárek, není tím nejlepším řešením. Dnem přistoupení České republiky k EU 1. května 2004 nabylo účinnosti nařízení o dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu. Pro soukromé osoby platí ze zemí mimo EU zákaz dovozu masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků. Jedinými výjimkami jsou sušené mléko pro kojence, kojenecká strava a zvláštní potraviny nutné ze zdravotních důvodů za podmínky, že tyto produkty není třeba před spotřebou udržovat v chladu, jde o značkové balené produkty a obal je neporušen. Druhou vyjímku tvoří maso určené pro osobní spotřebu, masné výrobky, mléko nebo mléčné výrobky z Faerských ostrovů, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska s kombinovanou celkovou hmotností nepřesahující 5 kg a rovněž maso, masné výrobky, mléko nebo mléčné výrobky z Andory, Norska a San Marina. Je třeba zdůraznit, že pro osobní spotřebu určené maso, masné výrobky, mléko a mléčné výrobky mohou být dovezeny za podmínky, že jsou jednak doprovázeny veterinárním osvědčením, které vyhovuje požadavkům na vstup do EU (produkt pochází ze schválené třetí země a schváleného výrobního závodu), jednak budou produkty deklarovány a doklady předloženy při příjezdu pro účely veterinární kontroly. Bez předložení k veterinární kontrole může být přivezen až 1 kilogram potravin živočišného původu jiných než masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků (ryby, vejce, med..), ovšem za podmínky, že se jedná o schválenou třetí zemi (lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy ČR www.svscr.cz – obchodování s veterinárním zbožím - seznamy třetích zemí), a že výrobek je správně označený a obal není porušený. Cestující jsou při návratu ze zemí mimo EU kontrolováni na všech letištích v České republice příslušnými celními úřady. V celním prostoru jsou umístěny speciální odpadkové nádoby, kam mohou cestující tyto potraviny dobrovolně vyhodit dříve než budou podrobeni kontrole. Pro úplnost informace, a také proto, že ne každý hned dokáže vyjmenovat členské země, lze připomenout země EU, kterých se toto nařízení Komise netýká: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

13.4.

ORL klinika nabídne preventivní vyšetření při Světovém dni hlasu

Akce se uskuteční 19. dubna od 12.00 do 16.00 hodin. Vyšetření budou probíhat ve foniatrické (hlasové) ambulanci ušního, nosního, krčního oddělení, která je umístěna v přízemí budovy č. 6. Přijít může každý zájemce, jehož trápí obtíže s hlasem či hlasivkami.

Zdraví celý článek
23.1.

Krajská záchranka má šest nových vozidel

Dne 21.1. 2019 bylo předáno z rukou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického a radního Ing. Ladislava Valtra zodpovědného za zdravotnictví řediteli Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje MUDr. Igoru Paarovi do užívání šest nových sanitních vozů pro poskytování přednemocniční neodkladné péče.

Zdraví celý článek
4.10.

Screening předškoláků potvrdil potřebu včasné prevence

Tato alarmující čísla jasně ukazují, že zraková vyšetření předškolních dětí jsou nezbytná.

Zdraví celý článek
18.5.

Nemocnice podpořila prevenci nádorových onemocnění

Informační a osvětová akce v Paláci Pardubice se uskutečnila mimo jiné ve spolupráci s Pardubickou nemocnicí. Byla představena činnost Komplexního onkologického centra Pardubického kraje, které tvoří nemocnice spolu s Onkologickým centrem Multiscan

Zdraví celý článek
22.6.

Virus ptačí chřipky H5N1 v Tisové potvrzen

Veterinární správa proto vyhlásila ochranné tříkilometrové pásmo a desetikilometrové pásmo zvýšeného dozoru.

Zdraví celý článek
25.7.

Geriatrické centrum si drží vysoký standard, obhájilo akreditaci pro vzdělávání lékařů

Pardubická nemocnice může nadále postgraduálně v plném rozsahu vzdělávat lékaře zařazené do specializace geriatrie. Na základě rozhodnutí akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR obhájila akreditaci pro tento obor a jako jedna ze dvou nefakultních nemocnic je zařazena do skupiny pro II. typ, tedy nejvyšší stupeň vzdělávání.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting