Co se smí, a co se nesmí (dovézt)

1.8.

Co se smí, a co se nesmí (dovézt)

Jelikož není mnoha lidem jasné, co si smí z dovolené bez problémů přivézt, uvádíme následující fakta. Je tomu tak i proto, že si nemálo lidí neuvědomí, že by při návratu ze zemí mimo EU mohli mít při překročení hranic unie nějaké problémy. Státní veterinární správa považuje právě v období turistické sezóny za užitečné připomenout, že například salám či sýr ze zemí mimo Evropskou unii, zamýšlený jako dárek, není tím nejlepším řešením. Dnem přistoupení České republiky k EU 1. května 2004 nabylo účinnosti nařízení o dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu. Pro soukromé osoby platí ze zemí mimo EU zákaz dovozu masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků. Jedinými výjimkami jsou sušené mléko pro kojence, kojenecká strava a zvláštní potraviny nutné ze zdravotních důvodů za podmínky, že tyto produkty není třeba před spotřebou udržovat v chladu, jde o značkové balené produkty a obal je neporušen. Druhou vyjímku tvoří maso určené pro osobní spotřebu, masné výrobky, mléko nebo mléčné výrobky z Faerských ostrovů, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska s kombinovanou celkovou hmotností nepřesahující 5 kg a rovněž maso, masné výrobky, mléko nebo mléčné výrobky z Andory, Norska a San Marina. Je třeba zdůraznit, že pro osobní spotřebu určené maso, masné výrobky, mléko a mléčné výrobky mohou být dovezeny za podmínky, že jsou jednak doprovázeny veterinárním osvědčením, které vyhovuje požadavkům na vstup do EU (produkt pochází ze schválené třetí země a schváleného výrobního závodu), jednak budou produkty deklarovány a doklady předloženy při příjezdu pro účely veterinární kontroly. Bez předložení k veterinární kontrole může být přivezen až 1 kilogram potravin živočišného původu jiných než masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků (ryby, vejce, med..), ovšem za podmínky, že se jedná o schválenou třetí zemi (lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy ČR www.svscr.cz – obchodování s veterinárním zbožím - seznamy třetích zemí), a že výrobek je správně označený a obal není porušený. Cestující jsou při návratu ze zemí mimo EU kontrolováni na všech letištích v České republice příslušnými celními úřady. V celním prostoru jsou umístěny speciální odpadkové nádoby, kam mohou cestující tyto potraviny dobrovolně vyhodit dříve než budou podrobeni kontrole. Pro úplnost informace, a také proto, že ne každý hned dokáže vyjmenovat členské země, lze připomenout země EU, kterých se toto nařízení Komise netýká: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

22.7.

Horko je zákeřné i pro domácí zvířata

Chovaná zvířata mají mít zejména nyní snadný přístup ke zdravotně nezávadné vodě!

Zdraví celý článek
21.9.

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček při své pracovní cestě po regionu navštívil rovněž Pardubickou nemocnici.

Významný ústavní činitel se v úvodu návštěvy setkal s vedením společnosti i Pardubické nemocnice. Zajímal se o fungování Nemocnice Pardubického kraje po sloučení pěti nemocnic akutní lůžkové péče do jedné společnosti. „Se zájmem si vyslechl, že se hospodaření společnosti od zahájení procesu fúze pohybuje v kladných číslech. Jednotlivé nemocnice si přestaly konkurovat a spolupracují, což spolu se změnou úhradové vyhlášky přispělo ke zlepšení ekonomiky, která se řadu let pohybovala ve ztrátě,“ uvedl Tomáš Gottvald, generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje.

Zdraví celý článek
5.3.

Pardubická záchranka má dva certifikáty

4. března 2008 převzal ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Marek Obrtel hned dva certifikáty jakosti.

Zdraví celý článek
10.5.

Na Pardubicku provedli hygienici v souvislosti s protikuřáckým zákonem 400 kontrol. Pokuty zatím neudělovali.

Na Pardubicku provedli hygienici v souvislosti s protikuřáckým zákonem 400 kontrol. Pokuty zatím neudělovali.

Zdraví celý článek
26.8.

Urologové provedli historicky první laparoskopickou resekci ledviny v Pardubické nemocnici

Rozšíření operativy umožnilo nové vybavení urologického oddělení. „V rámci modernizace Komplexního onkologického centra byla na urologické pracoviště zakoupena špičková laparoskopicko-endoskopická sestava,“ uvedl Tomáš Gottvald, generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje.

Zdraví celý článek
27.2.

V sobotu 2. března od 8.00 do 11.00 hodin může veřejnost absolvovat screeningové vyšetření sluchu v ambulanci ORL kliniky Pardubické nemocnice.

ORL klinika se již tradičně připojuje ke Světovému dni sluchu. Veřejnosti nabídne možnost screeningového vyšetření sluchu spojenou s informacemi o naslouchadlech. Akce se uskuteční od 8.00 do 11.00 hodin v ambulanci ORL kliniky a je určena pro pacienty starší deseti let.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting