Den nemocnice se setkal s velkým zájmem veřejnosti zejména o prevenci a ARO

16.6.

Den nemocnice se setkal s velkým zájmem veřejnosti  zejména o prevenci a ARO


V rámci čtvrtečního pátého ročníku Dne nemocnice měli lidé možnost navštívit široké spektrum preventivních vyšetření a specializovaných poraden a zjistit tak informace o svém zdraví. V hojném počtu této možnosti využívali.

„Prevence je nesmírně důležitá, ale bohužel ji lidé často opomíjejí. Přitom včas odhalené onemocnění dává větší šanci na uzdravení, na což se dost zapomíná,“ pronesl Tomáš Gottvald, ředitel Pardubické krajské nemocnice, a.s. „Proto jsme na letošní ročník Dne nemocnice rozšířili počet vyšetření a poraden, abychom veřejnosti nabídli co největší možnost ověřit si svůj zdravotní stav a získat cenné informace o léčbě v případě zjištěných problémů. Těší nás, že lidé tuto nabídku využívali. Mohli se tak zároveň i seznámit s prací našich lékařů a s chodem nemocnice.“

Programu určenému pro veřejnost již tradičně předcházelo slavnostní zahájení akce ve velké posluchárně pro pozvané hosty, mezi nimiž byli i první náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek, pod jehož záštitou se akce ve čtvrtek 12. června 2014 konala, a pardubická primátorka Štěpánka Fraňková. „Pardubická krajská nemocnice potvrzuje v posledních letech svou roli přirozeného lídra našeho krajského zdravotnictví. Věřím, že fúze přispěje ke stabilizaci financování a stálému zlepšování služeb pro naše pacienty,“ uvedl Roman Línek.

Součástí slavnostního zahájení bylo i předání dvou štědrých darů pro Pardubickou krajskou nemocnici, a.s. Člen představenstva Elektráren Opatovice a.s. Jiří Pěnka předal symbolický šek na 300 tisíc korun na nákup ultrazvukového přístroje pro diagnostiku novorozenců. A firma Delikomat prostřednictvím jejího zástupce Václava Syrovátka darovala 200 tisíc korun na pořízení fetálního monitoru pro Porodnicko-gynekologickou kliniku. „Obě společnosti patří mezi naše nejštědřejší sponzory. Velmi si jejich darů vážíme. I díky jejich přispění bude péče o novorozence a jejich matky v naší nemocnici kvalitnější,“ děkoval ředitel Gottvald.

Dominantní část programu pro veřejnost při pátém ročníku Dne nemocnice tvořily preventivní vyšetření a specializované poradny. Již tradičně byla největším lákadlem prohlídka pigmentových znamének na kožním oddělení. Tentokrát lidé ve velkém počtu přicházeli i na vyšetření hlasu a čichu na ušním, nosním, krčním oddělení nebo na vyšetření nitroočního tlaku na očním oddělení. Mnoho zájemců přilákala i možnost stanovení body mass indexu (BMI) ve spolupráci s hlavním partnerem akce Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a shrnutí výživových doporučení na základě zjištěných hodnot od nutričních terapeutek.

„Řada návštěvníků prošla třeba šest nebo sedm preventivních vyšetření. To byl i jeden z cílů naší akce – dát lidem možnost, aby si v co největší míře ověřili svůj zdravotní stav. Proto jsme je i motivovali Kartou zdraví, do níž se zaznamenávala absolvovaná vyšetření. Karty se večer před filmovou projekcí losovaly a bylo možné získat jednu z deseti hodnotných věcných cen,“ uvedl ředitel Gottvald.

Vedle preventivních vyšetření mohli lidé využít i slevy v lékárně pro veřejnost a prodejně zdravotnických potřeb, zajít na osvětovou výstavu o prevenci karcinomu děložního čípku nebo na přednášku o prevenci v gynekologii. A také pro ně byly připraveny prohlídky některých oddělení s odborným průvodcem. Značný zájem byl zejména o anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO), jež se tímto způsobem otevřelo pro veřejnost vůbec poprvé a kde probíhal i nácvik resuscitace pro laiky, a o prohlídku porodních sálů.

Hlavní zdravotní program tvořil dominantní část pátého ročníku Dne nemocnice. Již tradičně však pro návštěvníky byl nachystán i doprovodný program. Velkým lákadlem byla opět prohlídka Vodárenské věže, která se otevírá pouze jednou ročně při této příležitosti. Znovu byla spojena s expozicí historických vozidel a motocyklů členů Veteran klubu Pardubice. Lidé si mohli prohlédnout i techniku hasičů, záchranářů a policistů, odnést si autogramy pardubických hokejistů a basketbalistů, seznámit se s nabídkou rehabilitačních a lázeňských zařízení z Pardubického kraje a děti mohly malovat s Janem „Honzou“ Lušovským.

„Všem partnerům patří velké poděkování za prezentace a ukázky, jimiž přispěli do programu našeho Dne nemocnice. Velmi si toho vážíme. A jsme moc rádi, že akci provázelo slunečné počasí. Přesun z dřívějšího podzimního termínu se tak určitě vyplatil,“ řekl ředitel Gottvald.

Odpoledním programem však tentokrát vůbec poprvé Den nemocnice ještě nekončil. Zakončila ho večerní projekce pod širým nebem přímo v areálu nemocnice. Promítal se americký film Klub poslední naděje, jenž byl oceněn třemi Oscary a dvěma Zlatými glóby. Úspěšně navázal na loňské premiérové promítání Přeletu nad kukaččím hnízdem. V hledišti se opět sešlo několik stovek diváků.


„Promítání jsme do programu Dne nemocnice zařadili vzhledem k pětiletému jubileu konání této akce. Vzhledem k zájmu veřejnosti, který nás potěšil, to bylo dobré rozhodnutí. A zároveň se potvrdilo i vhodná volba filmu. Jedná se o úspěšný snímek a především vysoce aktuální vzhledem k nárůstu výskytu infekce HIV a onemocnění AIDS,“ řekl ředitel Gottvald.

S tématikou promítaného filmu byla spojena rovněž jedna speciální nabídka. Veřejnost v průběhu Dne nemocnice a následně druhý den dopoledne měla možnost absolvovat testy na infekci imunitního systému virem HIV za mimořádnou cenu 150 korun. Desítky zájemců toho využily.

„Pátý ročník Dne nemocnice byl velmi vydařený. Jsme rádi, že jsme veřejnosti mohli nabídnout mnoho zajímavého a poučného a že jsme zároveň mohli představit i činnost naší nemocnice. Určitě chceme v této akci pokračovat i nadále a znovu se budeme snažit přichystat nějaké novinky,“ řekl ředitel Gottvald.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

8.5.

Pardubice bez rakoviny (www.bezrakoviny.cz)

Roadshow jsou informačními a osvětovými akcemi, které pomáhají zvýšit povědomí veřejnosti o prevenci rakoviny. Za účasti významných lokálních osobností a odborníků z řad lékařů nabízí osvětový program, který všem přítomným poskytne informace o možnostech prevence vybraných nádorových onemocnění a návštěvě screeningových programů. Odborníci jsou po celou dobu roadshow k dispozici všem příchozím, kteří s nimi mohou konzultovat své individuální dotazy.

Zdraví celý článek
17.9.

Aktuální statistiky výskytu nebezpečných pneumokokových infekcí v Pardubickém kraji

Jaká úskalí pneumokok skrývá? Bakterie pneumokoka způsobuje nejčastěji záněty středouší, pneumokokové záněty mozkových blan (meningitidy) a také těžké zápaly plic, které mohou v nejkrajnějších způsobech skončit i smrtí.

Zdraví celý článek
25.5.

Mikrobiologie má moderní přístroj k určení původců infekcí a nemocí

Spektrometr zatím slouží k rychlé identifikaci mikroorganismů z různých klinických vzorků pacientů. Postupně bude zavedena i identifikace přímo z hemokultivačních lahviček. Původce septických stavů tak bude identifikován o 24 hodin dříve než dosud.

Zdraví celý článek
2.4.

Radní Šilar nemá rád letní čas

Radní Pardubického kraje Petr Šilar podporuje boj pekaře Stanislava Pecky ze Sobětuch se zastánci letního času.

Zdraví celý článek
20.9.

Nemocnice Pardubického kraje může v brzké budoucnosti pořídit přístroj na PET/CT vyšetření

V krátké budoucnosti nastane další posun v péči o onkologicky nemocné v Nemocnici Pardubického kraje. Přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví ČR tento týden schválila záměr pořídit přístroj na PET/CT vyšetření, který bude primárně určen pro pacienty s nádorovým onemocněním v rámci Komplexního onkologického centra Pardubického kraje.

Zdraví celý článek
13.2.

Tisková zpráva k vystoupení Pavla Severy v Poslanecké sněmovně

Včera schválený návrh změny zákona o veřejném zdravotním pojištění, který mění nynější rozsah regulačních poplatků.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting