Fakultní nemocnice v Hradci Králové oslavila 20. výročí transplantace kostní dřeně

28.8.

Fakultní nemocnice v Hradci Králové oslavila 20. výročí transplantace kostní dřeně

V červenci 2014 byla provedena na IV. Interní hematologické klinice FN HK tisící transplantace kostní dřeně. Pacientem byla šedesátiletá žena s nádorem lymfatických uzlin a transplantace, provedená královéhradeckými lékaři, proběhla úspěšně. Tisící transplantace vyšla právě na termín, kdy nemocnice slaví 20. výročí zahájení pravidelného programu transplantace krvetvorných buněk. Při příležitosti tohoto významného výročí se 19. 8. v nemocnici konala tisková konference. Hlavními hosty byli Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., přednosta IV. interní hematologické kliniky FN Hradec Králové a Prof. MUDr. Jaroslav Malý, emeritní přednosta II. Interní kliniky. Na tiskovou konferenci byly pozvány rovněž pacientky, které se významně průběhem a okolnostmi své transplantace zapsaly do dějin 20-leté historie transplantačního programu, paní Veronika, Petra a Martina s rodinami.


Transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk patřily vždy mezi hlavní objekty zájmu hematologů v Hradci Králové. Do dnešní doby dosáhli mnoha národních a mezinárodních úspěchů nejen při výzkumu, ale také v léčebné praxi. Hematologové původně II. interní kliniky začali s intenzivní přípravou transplantací pro klinické použití již koncem 60. let, pouze s malým zdržením za prvními mezinárodními centry. Bylo to v době, kdy bylo nutno zabezpečit pracovníky v nově vzniklé atomové elektrárně a v jaderném výzkumu. Výzkum podporovala armáda, protože se tehdy soudilo, že jde o metodiku léčby využitelnou při jaderných nehodách. V Hradci Králové byla v té době založena první tkáňová ústředna v Evropě. Byly zahájeny experimentální práce k získání kostní dřeně a její kryokonzervace.


V roce 1976 byla na pracovišti II. interní kliniky FN Hradec Králové provedena první alogenní (=od sourozence) transplantace kostní dřeně v Československu, již s respektováním základní shody v leukocytárních antigenech (dnes HLA-systému). V roce 1987 byly poprvé v Československu jako štěpu použity místo kostní dřeně periferní kmenové buňky. Od roku 1991 jsou ve FN Hradec Králové prováděny transplantace kostní dřeně, avšak rozšíření a rutinní přístup lze sledovat až od roku 1994, kdy byl zahájen pravidelný program transplantace krvetvorných buněk. V témže roce se II. interní klinika FN Hradec Králové stala členem EBMT (European Blood and Bone Marrow Transplantation Group).  Důležitým mezníkem se stal rok 1997, kdy se začaly rutinně provádět alogenní transplantace.


Od roku 1997 byla zahájena práce v nově postavené budově pod vedením prof. MUDr. Jaroslava Malého, CSc. Důležitá byla týmová práce na transplantačním programu. Chronologicky se na programu transplantací podíleli prof. Jaroslav Vaňásek, prof. Milan Bláha, prof. Ladislav Jebavý, dr. Oldřich Široký, prof. Vladimír Maisnar, dr. Miloslav Kmoníček a vedoucí transplantační skupiny doc. Pavel Žák, který se stal v roce 2012 přednostou IV. interní hematologické kliniky, kde transplantační program úspěšně pokračuje. Rozvoj programu si vyžádal jednak výchovu lékařů specializovaných na transplantační problematiku (dr. Alžběta Zavřelová, dr. Jakub Radocha, dr. Miriam Lánská, doc. Jan Miloš Horáček), ale také specialistů z jiných oborů, kteří pomáhají předcházet a řešit nemalé množství problémů souvisejících především s diagnostikou a léčbou po-transplantačních komplikací. Prof. Jaroslav Malý během tiskové konference řekl: „Je dobré být u něčeho na počátku. A mě toto štěstí potkalo. Transplantace sama o sobě není ani samospasitelný, ani technicky obtížný úkon, ale to, co jí předchází a následuje, představovalo rozvoj postupů, kterým se říká obrácená izolace, zabezpečení nízko-mikrobního prostředí, ale i zabezpečení stravy a tekutin. Během příprav bylo nutné vyřešit např.: péči o chrup, nutriční podporu, ochranu proti infekcím a prevenci neztišitelného krvácení. To vše tvoří komplex podpůrné péče, která je neoddělitelnou podmínkou úspěšného transplantačního programu."


Léčebné výsledky jsou ve všech parametrech plně srovnatelné s nejlepšími pracovišti západní Evropy sdružené v „European Blood and Marrow Transplantation Group". Dnes transplantační centrum zajišťuje péči pro pacienty především Královéhradeckého a Pardubického kraje a částečně okresu Havlíčkův Brod a Semily. V roce 2013 bylo autologně transplantováno 40 a alogenně 41 pacientů. Doc. Pavel Žák projevil velkou spokojenost s dosavadní prací centra: „Tým lékařů vychází z dobrých všeobecných základů vnitřního lékařství a teprve potom se lékaři specializují v rámci hematologie. Hematologická klinika to je tým, který řeší nejen transplantační problematiku, ale hematologii v celé šíři od diagnostiky a léčby anémií, nádorů krevní a lymfatické tkáně nebo problémy krevního srážení.  Ve FN HK jsou velmi rychle dostupné standardní moderní diagnostické postupy. Využívány jsou i zcela nové léčebné postupy, z nichž bych rád uvedl např. mimotělní fotoferézu (UV ozářením leukocytárního koncentrátu po senzibilizaci psoralenem). Tým se neobává řešit i značně problematické případy.  Podařilo se nám například úspěšně transplantovat pacienty, kteří byly na jiných pracovištích vyřazeni z transplantačního programu například z důvodu vyššího věku."


Vytvoření hradeckého komplexního programu transplantací kostní dřeně (podpůrná péče, reverzní izolace, léčba infekcí a jejich profylaxe, po-transplantační péče) se stalo modelem pro další transplantační pracoviště u nás i v zahraničí (UHKT Praha, FN Plzeň, FN Brno, FN Martin, FN Bratislava, Univertätsklinikum Leipzig). „Náš úspěch svědčí o tom, že jsme měli pevné základy. Nově vytvořené podmínky umožňují úspěšně pokračovat v dalším rozvoji klinické péče, výzkumu a plnit také roli moderního transplantačního centra,", říká jeden z prvních členů transplantačního týmu ve Fakultní nemocnici Hradec Králové prof. Jaroslav Malý.
Zdroj: FN Hradec Králové
 

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

9.12.

„Chrudimskou nemocnici rozhodně rušit nebudeme“

Prohlašuji, že obavy pánů starosty a místostarosty Chrudimě ohledně zachování nemocnice v jejich městě jsou liché.

Zdraví celý článek
1.2.

Děti v nemocnicích malují míče a koše. Začalo již páté BasketMalování

V minulých letech se do BasketMalování zapojily desítky dětských pacientů v Pardubické nemocnici. Při letošním pátém ročníku se do soutěže nově zapojí i děti na dětském oddělení v sousední Chrudimské nemocnici. Jejich úkol je jednoduchý – namalovat obrázek s libovolnou basketbalovou tématikou.

Zdraví celý článek
15.11.

Geriatrické centrum používá novinku v hojení ran

Materiál se skládá z polymerních částic, jež mají schopnost podporovat buněčné funkce. Prášek rychle vstřebává exsudát a tím se mění v nanoporézní, kůži podobnou bariéru.

Zdraví celý článek
23.2.

Na obnovu LDN nemá vliv úhrada poplatků

Ministerstvo zdravotnictví ani ministerstvo práce a sociálních věcí nezařadilo přestavbu do plánu.

Zdraví celý článek
2.2.

V krajských zdravotnických zařízení se už platit nebude

Pacient, který nebude chtít poplatek hradit, požádá o dar Pardubického kraje prostřednictvím příslušného formuláře.

Zdraví celý článek
28.5.

Den nemocnice: oscarový film a testy na HIV za speciální cenu

Z tohoto důvodu se Pardubická krajská nemocnice, a.s. rozhodla filmovou projekci Klubu poslední naděje spojit s mimořádnou akcí. Každý zájemce se může na transfuzním oddělení (suterén budovy Chirurgické kliniky) nechat otestovat na infekci imunitního systému virem HIV.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting