Fakultní nemocnice v Hradci Králové oslavila 20. výročí transplantace kostní dřeně

28.8.

Fakultní nemocnice v Hradci Králové oslavila 20. výročí transplantace kostní dřeně

V červenci 2014 byla provedena na IV. Interní hematologické klinice FN HK tisící transplantace kostní dřeně. Pacientem byla šedesátiletá žena s nádorem lymfatických uzlin a transplantace, provedená královéhradeckými lékaři, proběhla úspěšně. Tisící transplantace vyšla právě na termín, kdy nemocnice slaví 20. výročí zahájení pravidelného programu transplantace krvetvorných buněk. Při příležitosti tohoto významného výročí se 19. 8. v nemocnici konala tisková konference. Hlavními hosty byli Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., přednosta IV. interní hematologické kliniky FN Hradec Králové a Prof. MUDr. Jaroslav Malý, emeritní přednosta II. Interní kliniky. Na tiskovou konferenci byly pozvány rovněž pacientky, které se významně průběhem a okolnostmi své transplantace zapsaly do dějin 20-leté historie transplantačního programu, paní Veronika, Petra a Martina s rodinami.


Transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk patřily vždy mezi hlavní objekty zájmu hematologů v Hradci Králové. Do dnešní doby dosáhli mnoha národních a mezinárodních úspěchů nejen při výzkumu, ale také v léčebné praxi. Hematologové původně II. interní kliniky začali s intenzivní přípravou transplantací pro klinické použití již koncem 60. let, pouze s malým zdržením za prvními mezinárodními centry. Bylo to v době, kdy bylo nutno zabezpečit pracovníky v nově vzniklé atomové elektrárně a v jaderném výzkumu. Výzkum podporovala armáda, protože se tehdy soudilo, že jde o metodiku léčby využitelnou při jaderných nehodách. V Hradci Králové byla v té době založena první tkáňová ústředna v Evropě. Byly zahájeny experimentální práce k získání kostní dřeně a její kryokonzervace.


V roce 1976 byla na pracovišti II. interní kliniky FN Hradec Králové provedena první alogenní (=od sourozence) transplantace kostní dřeně v Československu, již s respektováním základní shody v leukocytárních antigenech (dnes HLA-systému). V roce 1987 byly poprvé v Československu jako štěpu použity místo kostní dřeně periferní kmenové buňky. Od roku 1991 jsou ve FN Hradec Králové prováděny transplantace kostní dřeně, avšak rozšíření a rutinní přístup lze sledovat až od roku 1994, kdy byl zahájen pravidelný program transplantace krvetvorných buněk. V témže roce se II. interní klinika FN Hradec Králové stala členem EBMT (European Blood and Bone Marrow Transplantation Group).  Důležitým mezníkem se stal rok 1997, kdy se začaly rutinně provádět alogenní transplantace.


Od roku 1997 byla zahájena práce v nově postavené budově pod vedením prof. MUDr. Jaroslava Malého, CSc. Důležitá byla týmová práce na transplantačním programu. Chronologicky se na programu transplantací podíleli prof. Jaroslav Vaňásek, prof. Milan Bláha, prof. Ladislav Jebavý, dr. Oldřich Široký, prof. Vladimír Maisnar, dr. Miloslav Kmoníček a vedoucí transplantační skupiny doc. Pavel Žák, který se stal v roce 2012 přednostou IV. interní hematologické kliniky, kde transplantační program úspěšně pokračuje. Rozvoj programu si vyžádal jednak výchovu lékařů specializovaných na transplantační problematiku (dr. Alžběta Zavřelová, dr. Jakub Radocha, dr. Miriam Lánská, doc. Jan Miloš Horáček), ale také specialistů z jiných oborů, kteří pomáhají předcházet a řešit nemalé množství problémů souvisejících především s diagnostikou a léčbou po-transplantačních komplikací. Prof. Jaroslav Malý během tiskové konference řekl: „Je dobré být u něčeho na počátku. A mě toto štěstí potkalo. Transplantace sama o sobě není ani samospasitelný, ani technicky obtížný úkon, ale to, co jí předchází a následuje, představovalo rozvoj postupů, kterým se říká obrácená izolace, zabezpečení nízko-mikrobního prostředí, ale i zabezpečení stravy a tekutin. Během příprav bylo nutné vyřešit např.: péči o chrup, nutriční podporu, ochranu proti infekcím a prevenci neztišitelného krvácení. To vše tvoří komplex podpůrné péče, která je neoddělitelnou podmínkou úspěšného transplantačního programu."


Léčebné výsledky jsou ve všech parametrech plně srovnatelné s nejlepšími pracovišti západní Evropy sdružené v „European Blood and Marrow Transplantation Group". Dnes transplantační centrum zajišťuje péči pro pacienty především Královéhradeckého a Pardubického kraje a částečně okresu Havlíčkův Brod a Semily. V roce 2013 bylo autologně transplantováno 40 a alogenně 41 pacientů. Doc. Pavel Žák projevil velkou spokojenost s dosavadní prací centra: „Tým lékařů vychází z dobrých všeobecných základů vnitřního lékařství a teprve potom se lékaři specializují v rámci hematologie. Hematologická klinika to je tým, který řeší nejen transplantační problematiku, ale hematologii v celé šíři od diagnostiky a léčby anémií, nádorů krevní a lymfatické tkáně nebo problémy krevního srážení.  Ve FN HK jsou velmi rychle dostupné standardní moderní diagnostické postupy. Využívány jsou i zcela nové léčebné postupy, z nichž bych rád uvedl např. mimotělní fotoferézu (UV ozářením leukocytárního koncentrátu po senzibilizaci psoralenem). Tým se neobává řešit i značně problematické případy.  Podařilo se nám například úspěšně transplantovat pacienty, kteří byly na jiných pracovištích vyřazeni z transplantačního programu například z důvodu vyššího věku."


Vytvoření hradeckého komplexního programu transplantací kostní dřeně (podpůrná péče, reverzní izolace, léčba infekcí a jejich profylaxe, po-transplantační péče) se stalo modelem pro další transplantační pracoviště u nás i v zahraničí (UHKT Praha, FN Plzeň, FN Brno, FN Martin, FN Bratislava, Univertätsklinikum Leipzig). „Náš úspěch svědčí o tom, že jsme měli pevné základy. Nově vytvořené podmínky umožňují úspěšně pokračovat v dalším rozvoji klinické péče, výzkumu a plnit také roli moderního transplantačního centra,", říká jeden z prvních členů transplantačního týmu ve Fakultní nemocnici Hradec Králové prof. Jaroslav Malý.
Zdroj: FN Hradec Králové
 

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

11.11.

Pardubičtí hokejisté opět podpoří nábor nových dárců krve

„Prvodárcům je potřeba předat více informací než lidem, kteří chodí na odběry opakovaně již delší dobu. Chceme se jim věnovat v maximální možné míře a zároveň nezdržovat pravidelné dárce. Proto jsme rozhodli udělat tuto změnu,“ vysvětlila primářka Geierová.

Zdraví celý článek
9.8.

Centrum pracovního lékařství nabízí novou chladící vodní lázeň

yšetření ve vodní lázni, která má teplotu 10 stupňů, se využívá při poskytování pracovně-lékařských služeb u osob zařazených v riziku vibrací přenášených na ruce. Je rovněž doporučeno při diagnostice nemocí z povolání a v diferenciální diagnostice různých neprofesních onemocnění z oboru neurologie, angiologie, revmatologie, dermatologie apod. „Vyšetření se provádí po předchozím objednání. Jeho součástí je písemné vyhodnocení výsledku vodního chladového testu a pletysmografie cév prstů rukou,“ poznamenala primářka Eichlerová.

Zdraví celý článek
30.3.

Pardubický týden v růžové: informační kampaň Vědět víc… Karcinom prsu

V Domě techniky v Pardubicích budou na otázky odpovídat odborníci z oblasti medicíny, práva, psychologie, následné péče nebo sociální oblasti, a to buď v rámci programu přednášek pro veřejnost, nebo přímo u stánku, kde se mohou návštěvníci ptát na všechno, co je k tématu karcinomu prsu napadne.

Zdraví celý článek
4.11.

Pojišťovny neplatí tak, jak by měly

Zdravotnická záchranná služba patří ke klíčovým zařízením Pardubického kraje. Pohybuje se dlouhodobě ve ztrátě.

Zdraví celý článek
28.6.

RDG oddělení Pardubické krajské nemocnice získalo akreditaci pro vzdělávání radiologických asistentů

Toto oddělení je již akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání lékařů v oboru Radiologie a zobrazovací metody. Nyní se stalo místem, kde mohou radiologičtí asistenti zařazení do specializovaného vzdělávání absolvovat stáž.

Zdraví celý článek
15.6.

Primář očního oddělení předvedl ukázkové operace ve slovenském Martině

Oční oddělení Pardubické nemocnice mělo své zastoupení na 1. Martinské Live 3D Surgery. Primář Jan Novák patřil mezi osmičku vybraných operatérů, kteří v rámci této významné mezinárodní odborné akce oftalmolchirurgů ve slovenském Martině předvedli ukázkové operace.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting