Hradecká neurolaboratoř navázala spolupráci se střední školou v Pardubicích

13.1.

Hradecká neurolaboratoř navázala spolupráci se střední školou v Pardubicích

 Na počátku letošního roku hradecká neurolaboratoř Commservis.com navázala v oblasti neurotechnologií spolupráci se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Pardubicích. Cílem této spolupráce je vynalézt takové přístroje, které budou pomáhat při rehabilitaci dětí a lidí, již utrpěli nějaké poranění hlavy nebo jsou po autonehodě.


„Když si člověk zlomí ruku, musí ji mít po nějakou dobu v klidovém režimu a poté nastává období rehabilitace, aby ruka opět mohla zcela běžně fungovat a přesně tak je to i s naším mozkem. Pokud měl člověk například autonehodu, při níž si způsobil otřes mozku, musí být z počátku rovněž v klidovém režimu, po kterém by mělo nastat jeho trénování, aby nedošlo k jeho dysfunkci,“ uvádí ředitel neurolaboratoře Commservis.com a mentální kouč Tomáš Zdechovský, který za svůj výzkum v oblasti tréninku mozku byl nominován na prestižní cenu WIFI Award ve Vídni.

Spolupráci podporuje i hejtman Pardubického kraje
„Celý koncept tréninku mozku a technologického vývoje přístrojů mě velmi zaujal. Patřím mezi lidi, kteří zastávají názor, že je důležité pracovat na kondici nejen fyzické, ale i psychické. Královéhradecká neurolaboratoř v čele s trenérem Tomášem Zdechovským se úspěšně zabývá již několik let výzkumem a tréninkem kognitivních schopností, díky čemuž je neurolaboratoř známá i po světě,“ komentoval hejtman Martin Netolický, proč je důležité spolupráci podporovat. „Jsem velmi rád, že se na tomto projektu podílejí studenti Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích,“ dodal hejtman.

O české know-how je zájem i v zahraničí
To, že české neurolaboratoře nejsou s trendy týkajícími se tréninku mozku nikterak pozadu, dokládá na jedné straně stále rostoucí poptávka klientů po nových tréninkových aktivitách a na straně druhé zájem zahraničních institucí a kapacit o know-how z českého prostředí. Počet neurolaboratoří na trénink mozku neustále roste. V České republice se nacházejí pouze dvě neurolaboratoře, a to v Hradci Králové a Třebíči, kde zatím můžou pacienti trénovat zlepšení kognitivních schopností a koncentrace.
Vedle dvou zmíněných neurolaboratoří v České republice vznikly dvě na Slovensku a jedna v Číně. Další neurolaboratoře s českým know-how se v letošním roce chystají v USA, kde Tomáš Zdechovský na téma tréninku mozku přednášel, dále v Albánii, Maďarsku, Rakousku nebo Rusku.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

26.6.

Mezinárodní konference o borátových a fosfátových sklech na Univerzitě Pardubice.

„Na obě části konference je zaregistrováno 153 odborníků z 22 zemí, z toho jen 7 z České republiky. Během pěti dnů konání konference bude předneseno 89 referátů, z nichž je 16 vyzvaných. Kromě toho bude prezentováno 73 vývěskových sdělení (posterů),“ říká prof. Koudelka, předseda konference Borate-Phosphate 2014 a místopředseda České sklářské společnosti.

Zdraví celý článek
26.11.

Nábor dárců krvetvorných buněk

Zájemcům o vstup do registru bude odebrán malý vzorek krve, k čemuž může dojít přímo při odběru plné krve, a poskytnou kontaktní údaje pro databázi registru.

Zdraví celý článek
14.5.

Mezinárodní ocenění interního oddělení Pardubické krajské nemocnice

Bakterie Clostridium difficile velmi komplikuje standardní nemocniční péči a představuje celosvětový problém. Proto vznikla zmíněná studie, do níž je zapojeno i pardubické pracoviště.

Zdraví celý článek
12.4.

V biochemické laboratoři Pardubické nemocnice byl slavnostně představen špičkový analytický systém

Automatický a robotický systém pro kompletní rutinní a speciální analýzy tvoří preanalytická linka, která zrychlí a zkvalitní zpracování krevních vzorků před vlastní analýzou. Zajistí kvalitní a rychlou centrifugaci a zkumavky přepraví na automatickém dopravníku k biochemickým analyzátorům.

Zdraví celý článek
10.5.

Chirurgická klinika Pardubické nemocnice spolupořádá česko-slovenský kongres mladých chirurgů, který se koná 9. a 10. června v Seči.

Právě Chirurgická klinika Pardubické nemocnice stála u zrodu tohoto kongresu před šestnácti lety. Zejména zásluhou tehdejšího přednosty kliniky doc. Havlíčka a jeho nástupce doc. Šillera byla myšlenka na pořádání této akce i zrealizována.

Zdraví celý článek
23.11.

Začala distribuce vakcín proti prasečí chřipce

Očkování vybrané skupiny obyvatel je dobrovolné a bezplatné.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting