Kredbova cena pro lékaře Pardubické krajské nemocnice, a.s.

7.10.

Kredbova cena pro lékaře Pardubické krajské nemocnice, a.s.

Lékaři oddělení klinické mikrobiologie a infekčního oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. se velice úspěšně prezentovali na Českém kongresu o infekčních nemocech, který se konal v Rozdrojovicích u Brna. Získali Kredbovu cenu za první místo v sekci posterů.


„Je to velký úspěch. A jsem velmi potěšen dobrou spoluprací našich oddělení, kterou chceme dále rozvíjet v oblasti problematiky nozokomiálních infekcí a problematiky antibiotik, zejména jejich racionálního užití,“ pronesl MUDr. Petr Knížek, Ph. D., primář infekčního oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.


Pardubičtí lékaři zvítězili s posterem nazvaným Výsledky sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v letech 2008 - 2012 v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Autory této práce jsou MUDr. Lucie Bareková, prim. MUDr. Mgr. Eva Zálabská, Ph. D. z oddělení klinické mikrobiologie, MUDr. Zuzana Halamíčková a prim. MUDr. Petr Knížek, Ph. D. z infekčního oddělení.


„Prezentovaná práce je výsledkem mezioborové spolupráce lékařů obou oddělení, kteří se věnují této problematice v rámci Týmu pro kontrolu nozokomiálních infekcí,“ uvedla MUDr. Bareková. „Význam sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště je dán jejich závažností. Tyto infekce nejsou sice nejčastější nozokomiální infekcí, jsou to ale infekce klinicky závažné, které s vysokou pravděpodobností vedou k rozvoji sepse. Jsou spojené s vysokou morbiditou, mortalitou, prodloužením doby hospitalizace a tím i s významným zvýšením nákladů na zdravotní péči.“
Tato oceněná dlouholetá práce by mohla pomoci ke snížení výskytu nozokomiálních infekcí krevního řečiště. „Cestou k tomu je dobře fungující systém sledování těchto infekcí. Základem je právě shromažďování dat o výskytu infekcí, jejich analýza a interpretace,“ uvedla MUDr. Bareková. 

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

7.2.

Radon ve školách už není, potvrdit to mají kontrolní měření

Poté, co se na podzim 2010 ve školách zjistil výskyt radonu, Pardubice se rozhodly prověřit budovy všech mateřských, základních i středních škol ve městě.

Zdraví celý článek
19.3.

Záchranka má nového ředitele

V devadesátých letech 20. století sloužil doktor Svoboda jako externí lékař pro záchranku v Pardubicích a Chrudimi.

Zdraví celý článek
2.12.

II. krajský mezioborový mikrobiologicko-infektologický seminář v Pardubické nemocnici upozornil na problematiku infekcí spojených se zdravotní péčí.

Právě na problematiku infekcí spojených se zdravotní péčí byl zaměřen II. krajský mezioborový mikrobiologicko-infektologický seminář. V Pardubické nemocnici ho v tomto týdnu pořádalo oddělení klinické mikrobiologie společně s infekčním oddělením. Semináře se účastnil i vedoucí Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí Vlastimil Jindrák.

Zdraví celý článek
25.11.

Bílá sobota – aneb komu sluchadla nestačí

Zájemci v průběhu této akce absolvují konzultaci s lékařem a audiologické vyšetření. Na základě výsledků dostanou podrobné informace o závěsných nebo zvukovodových sluchadlech, sluchadlech systému Baha a v případě totální ztráty sluchu o kochleárních implantátech.

Zdraví celý článek
25.1.

Ženám v porodnici Pardubické nemocnice ke zvýšení pohodlí a k uvolnění v průběhu porodu nově slouží zařízení Multitrac na porodním sále.

„Ženy využívají toto zařízení zejména v první době porodní,“ uvedla staniční sestra porodních sálů Porodnicko-gynekologické kliniky Kateřina Pohorelcová.

Zdraví celý článek
21.7.

Proti katarální horečce ovcí i v roce 2010

První vakcinace začala v srpnu 2008. Tři roky je minimální období, aby vakcinace měla smysl.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting