Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví se stala Kvalitní a bezpečnou nemocnicí 2019

17.10.

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví se stala Kvalitní a bezpečnou nemocnicí 2019

Pardubice - Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví pro následnou péči získala ocenění Kvalitní a bezpečná nemocnice 2019, Absolutní vítěz projektu, kterou každoročně uděluje Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví. Ta ocenila hodnotnou a spolehlivou péči pacientům a klientům v harmonickém a udržovaném prostředí.
„Úsilí, které každodenně při péči o pacienty vynakládá personál léčebny v čele s paní ředitelkou Tomšů, bylo nyní ohodnoceno také nezávislými odborníky. Práce s nemocnými, hůře pohyblivými lidmi je fyzicky i psychicky velmi náročná, ocenění je tak další odměnou za intenzivní péči o ně,“ řekl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Kromě léčebné a komplexní ošetřovatelské péče se zde věnují každodenní rehabilitaci pacientů, při které využívají široký výběr rehabilitačních pomůcek. Kognitivní rehabilitace je zaměřena na udržování a obnovování poznávacích funkcí a pomáhá pacientům s projevy demence. Oblíbené jsou zde muzikoterapie, společenské hry a četba knih. Pacientům a klientům je poskytována kvalitní a vyvážená strava.
V zařízení je provozována edukační ambulance, sociální poradna a od letošního dubna Institut spánkové medicíny, akreditované ventilační centrum pro osoby se spánkovými poruchami. To je jediné zařízení v kraji, které je schopno léčit veškeré poruchy dýchání ve spánku.
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví má kapacitu 105 lůžek soustředěných do 3 oddělení a 17 pobytových sociálních lůžek. Jejich cílem je poskytnout dočasné zázemí v klidném a bezpečném prostředí osobám, které jsou odkázány na pomoc druhých při každodenních činnostech a nelze ji zajistit v domácím prostředí.
Zdroj: pardubickykraj.cz

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

2.8.

Rada provedla změny v představenstvech nemocnic

Podle něj bude představenstvo v průběhu podzimu doplněno tak, aby se posílila schopnost vyjednávání se zdravotními pojišťovnami o zvýšení úhrad za některé výkony.

Zdraví celý článek
19.12.

Geriatrická ambulance ve Vysokém Mýtě

Geriatrie (neboli klinická gerontologie) je obor zdravotních služeb zabývající se problematikou zdravotního a funkčního stavu ve stáří, zvláštnostmi chorob, jejich diagnostikováním a léčením u starých lidí.

Zdraví celý článek
24.6.

Pardubická nemocnice má dvě nová pracoviště

Pacientům Pardubické nemocnice již slouží dvě nová pracoviště - magnetická rezonance 3T a ergodiagnostické centrum ve zmodernizované budově č. 10.

Zdraví celý článek
21.4.

Ve foniatrické ambulanci bylo plno. Světový den hlasu se těšil velkému zájmu

„Je potěšitelné, že na vyšetření přišlo tolik lidí,“ pronesl přednosta kliniky Jan Vodička a dodal: „Hlas je základním prostředkem dorozumívání, pro řadu lidí je také pracovním nástrojem. Proto je nesmírně důležité o hlas náležitě pečovat a v případě obtíží vyhledat vyšetření u specialisty. Stačí si jen uvědomit, jak bychom žili, kdybychom o hlas přišli.“

Zdraví celý článek
7.3.

Centrum pracovního lékařství má znovu povolení k uznávání nemocí z povolání

Žádost Pardubické krajské nemocnice o povolení uznávat nemoci z povolání na dosavadním území byla ministerskou komisí vyhodnocena kladně.

Zdraví celý článek
31.8.

Šance pro Vaše srdce

Skoro 76 procent z 2.475 respondentů tvrdí, že se řídí zásadami zdravého životního stylu.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting