Mezinárodní konference o borátových a fosfátových sklech na Univerzitě Pardubice.

26.6.

Mezinárodní konference o borátových a fosfátových sklech na Univerzitě Pardubice.


Ve dnech 30. června až 4. července se uskuteční v prostorách Fakulty chemicko-technologické hned dvě na sebe navazující mezinárodní odborná setkání pod názvem BORATE-PHOSPHATE 2014 - 8. Mezinárodní konference o borátových sklech, krystalech a taveninách a Mezinárodní konference o fosfátových sklech.


Konference Borate-Phosphate 2014 je pořádána Českou sklářskou společností (ČSS) ve spolupráci s britskou Society of Glass Technology (SGT) a americkou keramickou společností (ACerS). Jde o světové setkání odborníků zabývajících se zejména speciálními skly na bázi oxidu boritého a oxidu fosforečného, která nacházejí aplikace zejména v optoelektrotechnice, laserové technice, v lékařství jako biomateriály nebo v energetice.


Předsedou celého setkání je prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. z Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Předsedou borátové části konference je Dr. Alex Hannon z Rutherford-Appletonovy laboratoře (Didcot, Anglie) a předsedou fosfátové části konference je prof. Richard K. Brow z Missouri University for Science and Technology (Rolla, USA).


Hlavním tématem odborného programu jsou zejména borátová a fosfátová skla, jejich struktura, vlastnosti a aplikace. Odborné setkání umožní též navázání pracovních kontaktů mezi účastníky a společenský večer na pardubickém zámku jim přiblíží krásu renesanční chlouby města Pardubic.


„Na obě části konference je zaregistrováno 153 odborníků z 22 zemí, z toho jen 7 z České republiky. Během pěti dnů konání konference bude předneseno 89 referátů, z nichž je 16 vyzvaných. Kromě toho bude prezentováno 73 vývěskových sdělení (posterů),“ říká prof. Koudelka, předseda konference Borate-Phosphate 2014 a místopředseda České sklářské společnosti.


Mezinárodní konference o borátových sklech, krystalech a taveninách se koná posledních patnáct let každé tři roky (UK, Bulharsko, USA, Itálie, Japonsko, Kanada) a navazuje na první konferenci v Alfredu v USA v roce 1977.
„Myšlenka uskutečnit toto světové setkání odborníků letos v Pardubicích vyplynulo z dlouholetých odborných kontaktů pracovníků katedry obecné a anorganické chemie pardubické fakulty chemicko-technologické, kteří se zabývají fosfátovými a borofosfátovými skly a kteří se pravidelně těchto mezinárodních konferencí v průběhu posledních 15 let účastnili“, doplnil prof. Ladislav Koudelka z pořádající Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

4.11.

Anesteziologická konference „Křivánkovy dny“ se koná poosmé

Nadcházející Křivánkovy dny jsou rozděleny do dvou sekcí – lékařské a sesterské. V obou sekcích zazní celkem 56 přednášek, s nimiž vystoupí nejen čeští odborníci, ale také hosté ze Slovenska a Rakouska. „Na konferenci je k dnešnímu dni přihlášeno 250 účastníků,“ uvedla primářka Fořtová.

Zdraví celý článek
12.10.

Ortopedické oddělení Pardubické nemocnice pořádalo 17. pracovní schůzi sekce dětské ortopedie při České společnosti pro ortopedii a traumatologii.

Velkému zájmu a hojné účasti se těšila 17. pracovní schůze sekce dětské ortopedie při České společnosti pro ortopedii a traumatologii. Tradiční podzimní odborné setkání v letošním roce pořádalo ortopedické oddělení Pardubické nemocnice. Konalo se 5. a 6. října v kongresovém centru Golf & Spa Resortu Kunětická Hora v Dřítči. Dominantním tématem byla problematika onemocnění kyčelního kloubu v dětském věku.

Zdraví celý článek
7.6.

Rada kraje schválila scénář změn ve zdravotnictví

Rada na svém předchozím jednání 16. května uložila 1. náměstku hejtmana Romanu Línkovi projednat návrh scénáře se zástupci měst, ve kterých nemocnice sídlí, s odbornými společnosti a s odboráři.

Zdraví celý článek
30.4.

Světový den hygieny rukou v Pardubické krajské nemocnici

Světový den hygieny rukou je součástí mnoha iniciativ Světové zdravotnické organizace, která se tak snaží podporovat zdravotníky i veřejnost v praktikování dostatečné hygieny rukou ve zdravotnických zařízeních a tím i snížení rizika přenosu infekce.

Zdraví celý článek
16.4.

U příležitosti Světového dne hlasu je možné 16. dubna absolvovat preventivní vyšetření hlasivek na ORL klinice Pardubické nemocnice.

Akce se uskuteční 16. dubna od 10.00 do 13.00 hodin. Vyšetření budou probíhat ve foniatrické ambulanci ušního, nosního, krčního (ORL) oddělení, která je umístěna v přízemí budovy č. 6. Přijít může každý zájemce starší 10 let, jehož trápí obtíže s hlasem či hlasivkami.

Zdraví celý článek
4.11.

Pojišťovny neplatí tak, jak by měly

Zdravotnická záchranná služba patří ke klíčovým zařízením Pardubického kraje. Pohybuje se dlouhodobě ve ztrátě.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting