Mezinárodní konference o borátových a fosfátových sklech na Univerzitě Pardubice.

26.6.

Mezinárodní konference o borátových a fosfátových sklech na Univerzitě Pardubice.


Ve dnech 30. června až 4. července se uskuteční v prostorách Fakulty chemicko-technologické hned dvě na sebe navazující mezinárodní odborná setkání pod názvem BORATE-PHOSPHATE 2014 - 8. Mezinárodní konference o borátových sklech, krystalech a taveninách a Mezinárodní konference o fosfátových sklech.


Konference Borate-Phosphate 2014 je pořádána Českou sklářskou společností (ČSS) ve spolupráci s britskou Society of Glass Technology (SGT) a americkou keramickou společností (ACerS). Jde o světové setkání odborníků zabývajících se zejména speciálními skly na bázi oxidu boritého a oxidu fosforečného, která nacházejí aplikace zejména v optoelektrotechnice, laserové technice, v lékařství jako biomateriály nebo v energetice.


Předsedou celého setkání je prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. z Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Předsedou borátové části konference je Dr. Alex Hannon z Rutherford-Appletonovy laboratoře (Didcot, Anglie) a předsedou fosfátové části konference je prof. Richard K. Brow z Missouri University for Science and Technology (Rolla, USA).


Hlavním tématem odborného programu jsou zejména borátová a fosfátová skla, jejich struktura, vlastnosti a aplikace. Odborné setkání umožní též navázání pracovních kontaktů mezi účastníky a společenský večer na pardubickém zámku jim přiblíží krásu renesanční chlouby města Pardubic.


„Na obě části konference je zaregistrováno 153 odborníků z 22 zemí, z toho jen 7 z České republiky. Během pěti dnů konání konference bude předneseno 89 referátů, z nichž je 16 vyzvaných. Kromě toho bude prezentováno 73 vývěskových sdělení (posterů),“ říká prof. Koudelka, předseda konference Borate-Phosphate 2014 a místopředseda České sklářské společnosti.


Mezinárodní konference o borátových sklech, krystalech a taveninách se koná posledních patnáct let každé tři roky (UK, Bulharsko, USA, Itálie, Japonsko, Kanada) a navazuje na první konferenci v Alfredu v USA v roce 1977.
„Myšlenka uskutečnit toto světové setkání odborníků letos v Pardubicích vyplynulo z dlouholetých odborných kontaktů pracovníků katedry obecné a anorganické chemie pardubické fakulty chemicko-technologické, kteří se zabývají fosfátovými a borofosfátovými skly a kteří se pravidelně těchto mezinárodních konferencí v průběhu posledních 15 let účastnili“, doplnil prof. Ladislav Koudelka z pořádající Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

6.8.

Ptačí chřipka… klid?

Nezjistí-li se na Orlickoústecku nic, mohla by zde skončit mimořádná veterinární opatření do konce srpna.

Zdraví celý článek
16.2.

Dárcovská základna se rozšířila o šest desítek nových dárců

  „Letos jsem se poprvé dokázal vžít do kůže prvodárců. S manželkou jsme si Valentýnské odběry krve i přes naše počáteční obavy vyzkoušeli na vlastní kůži a na vlastní žíly,“ řekl první náměstek hejtmana Roman Línek, který byl patronem Valentýnských odběrů v Pardubicích a ve Svitavách. Spolu s manželkou se do akce zapojil o týden dříve, když oba poprvé darovali krev na pardubickém transfuzním oddělení. „Musím říct, že jsou tady velmi šikovné sestřičky a ve skutečnosti je to mnohem snadnější, než si člověk představuje. Proto jsem rád, že podobné pocity má i mnoho nových a také mladších dvojic, než jsme my dva, a že se mnozí z nás mohou stát i pravidelnými dárci krve,“ řekl Línek.

Zdraví celý článek
16.11.

Evropský antibiotický den připomíná nutnost zodpovědného užívání antibiotik

Na 18. listopadu je již tradičně vyhlášen Evropský antibiotický den. Informační kampaň v oblasti veřejného zdraví od roku 2008 koordinuje Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí a podporuje ji Světová zdravotnická organizace. Opět se k ní připojuje rovněž Antibiotické středisko Pardubické nemocnice.

Zdraví celý článek
24.9.

Záchranářům v Přeloučí slouží nové středisko

V pátek 21. září bylo v Přelouči otevřeno nové výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.

Zdraví celý článek
26.5.

X. Pardubické zdravotnické dny se blíží

Registrace účastníků začne v 8.00 hodin. Konference se koná pod záštitou primátora Statutárního města Pardubice Martina Charváta. Slavnostně bude zahájena v 9.00 hodin za účasti ředitelky Pardubické nemocnice Ivany Urešové a ředitelky ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje Lucie Mlatečkové. Poté již bude probíhat odborný program, který bude zakončen v 16.00 hodin.

Zdraví celý článek
20.11.

K rozhlasovému mikrofonu usedli lékaři Pardubické krajské nemocnice

Dalším tématem bylo stárnutí a péče o starší generaci. O tom promluvil primář Geriatrického centra MUDr. Ivo Bureš, jenž nedávno obdržel Cenu za mimořádný přínos v oboru gerontologie.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting