Mezinárodní konference o borátových a fosfátových sklech na Univerzitě Pardubice.

26.6.

Mezinárodní konference o borátových a fosfátových sklech na Univerzitě Pardubice.


Ve dnech 30. června až 4. července se uskuteční v prostorách Fakulty chemicko-technologické hned dvě na sebe navazující mezinárodní odborná setkání pod názvem BORATE-PHOSPHATE 2014 - 8. Mezinárodní konference o borátových sklech, krystalech a taveninách a Mezinárodní konference o fosfátových sklech.


Konference Borate-Phosphate 2014 je pořádána Českou sklářskou společností (ČSS) ve spolupráci s britskou Society of Glass Technology (SGT) a americkou keramickou společností (ACerS). Jde o světové setkání odborníků zabývajících se zejména speciálními skly na bázi oxidu boritého a oxidu fosforečného, která nacházejí aplikace zejména v optoelektrotechnice, laserové technice, v lékařství jako biomateriály nebo v energetice.


Předsedou celého setkání je prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. z Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Předsedou borátové části konference je Dr. Alex Hannon z Rutherford-Appletonovy laboratoře (Didcot, Anglie) a předsedou fosfátové části konference je prof. Richard K. Brow z Missouri University for Science and Technology (Rolla, USA).


Hlavním tématem odborného programu jsou zejména borátová a fosfátová skla, jejich struktura, vlastnosti a aplikace. Odborné setkání umožní též navázání pracovních kontaktů mezi účastníky a společenský večer na pardubickém zámku jim přiblíží krásu renesanční chlouby města Pardubic.


„Na obě části konference je zaregistrováno 153 odborníků z 22 zemí, z toho jen 7 z České republiky. Během pěti dnů konání konference bude předneseno 89 referátů, z nichž je 16 vyzvaných. Kromě toho bude prezentováno 73 vývěskových sdělení (posterů),“ říká prof. Koudelka, předseda konference Borate-Phosphate 2014 a místopředseda České sklářské společnosti.


Mezinárodní konference o borátových sklech, krystalech a taveninách se koná posledních patnáct let každé tři roky (UK, Bulharsko, USA, Itálie, Japonsko, Kanada) a navazuje na první konferenci v Alfredu v USA v roce 1977.
„Myšlenka uskutečnit toto světové setkání odborníků letos v Pardubicích vyplynulo z dlouholetých odborných kontaktů pracovníků katedry obecné a anorganické chemie pardubické fakulty chemicko-technologické, kteří se zabývají fosfátovými a borofosfátovými skly a kteří se pravidelně těchto mezinárodních konferencí v průběhu posledních 15 let účastnili“, doplnil prof. Ladislav Koudelka z pořádající Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

9.10.

Zveme vás do Chrudimské nemocnice na Den zdraví a Běh naděje

V areálu Chrudimské nemocnice se v rámci bohatého doprovodného programu mohou návštěvníci těšit na STK pro chlapy, neziskovou organizaci českého olympionika Petra Koukala, kontrolu kožních znamének, anonymní testy na HIV a mnoho dalšího. Záštitu nad akcí převzal radní Pardubického kraje Ladislav Valtr a starosta města Chrudimi Petr Řezníček.

Zdraví celý článek
24.6.

Pardubická nemocnice má dvě nová pracoviště

Pacientům Pardubické nemocnice již slouží dvě nová pracoviště - magnetická rezonance 3T a ergodiagnostické centrum ve zmodernizované budově č. 10.

Zdraví celý článek
25.6.

Ministr se omluvil a předal nového papouška

V Tisové u Vysokého Mýta byla v pátek v souvislosti se zjištěnou ptačí chřipkou zahájena likvidace domácí drůbeže.

Zdraví celý článek
9.9.

Jak se nestát pacientem?

„Zdraví je schopnost zvládat problémy každodenního života. Pokud má člověk vůli je zvládat, je zdravý. Když mu vůle začne docházet, je mu ne-volno. Když už je zvládat ne-může, je nemocný,“ tvrdí Jan Hnízdil.

Zdraví celý článek
28.8.

Fakultní nemocnice v Hradci Králové oslavila 20. výročí transplantace kostní dřeně

Léčebné výsledky jsou ve všech parametrech plně srovnatelné s nejlepšími pracovišti západní Evropy sdružené v „European Blood and Marrow Transplantation Group". Dnes transplantační centrum zajišťuje péči pro pacienty především Královéhradeckého a Pardubického kraje a částečně okresu Havlíčkův Brod a Semily.

Zdraví celý článek
23.12.

Vybírejte logo pro biovýrobky

Které podle Vašeho názoru nejlépe vyjadřuje bio charakter výrobku a jeho původ z ekologického zemědělství?

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting