Nábor dárců krvetvorných buněk

26.11.

Nábor dárců krvetvorných buněk

Transfuzní oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. rozšířilo svou činnost a navázalo spolupráci s Českým registrem dárců krvetvorných buněk. Nábor těchto dárců se koná každou první středu v měsíci při odpoledních odběrech krve mezi 14.00 až 17.00 hodin.


„Jediným způsobem léčby pacientů s poruchou krvetvorby, například s leukémií či jinou závažnou chorobou, je v některých případech transplantace krvetvorných buněk od zdravého dárce. Nemocnému je nutné transplantovat krvetvorné buňky co nejshodnějšího dárce. K tomu je potřeba mít možnost výběru z co největšího počtu potenciálních dárců. A právě k tomuto účelu slouží tento registr,“ uvedla Jitka Horská, primářka transfuzního oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.


Podmínkou pro vstup do registru je věk od 18 do 35 let. Registrovaní dárci zůstávají v evidenci až do svých 60 let nebo do okamžiku, kdy by nastaly okolnosti bránící případnému darování krvetvorných buněk.


„Další důležitou podmínkou je dobrý zdravotní stav,“ připomněla primářka Horská. „Zájemce o vstup do registru nesmí mít žádné závažné onemocnění srdce, cév, dýchacích a zažívacích orgánů nebo nádorové onemocnění. Také nesmí mít prodělanou nebo v současné době trpět nějakou závažnou infekční chorobou, jako je např. žloutenka typu B, C, AIDS, tuberkulóza, Creutzfeld-Jakobova choroba atd.“ dodala.


Zájemcům o vstup do registru bude odebrán malý vzorek krve, k čemuž může dojít přímo při odběru plné krve, a poskytnou kontaktní údaje pro databázi registru. „Prvodárci mohou přijít bez objednání, pravidelné dárce bychom požádali o objednání,“ poznamenala primářka Horská. 
Český registr dárců kostní dřeně, dnes Český registr dárců krvetvorných buněk, vznikl v roce 1991 v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a je zapojen do sítě více než 60 registrů po celém světě. Je v nich evidováno přes 20 milionů lidí.


Registr eviduje a vyhledává potenciální dárce pro české i zahraniční pacienty na základě testů známých jako „typizace HLA“. Human Leukocyte Antigen (HLA) je systém dědičných znaků na bílých krvinkách, který je velmi různorodý a zásadně ovlivňuje vzájemnou snášenlivost transplantovaných buněk a organismu nemocného. Najít pro nepříbuzenskou transplantaci shodného dárce proto vyžaduje, aby bylo k dispozici široké spektrum možných kombinací HLA znaků, tudíž dostatečné množství různých dárců.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

24.9.

Příjem rodiček v Pardubické nemocnici bude od 30. 9. od 24.00 hodin do 1. 10. do 15.00 hodin zastaven z důvodu rekonstrukce porodních sálů.

Na porodnicko-gynekologické klinice Pardubice bude od 1. října do 1. prosince 2018 probíhat rekonstrukce porodních sálů. Bude zahrnovat vybudování nového sociálního zařízení a instalaci porodní vany.

Zdraví celý článek
17.10.

Za pardubickými chirurgy přijel prof. Zdeněk Kala, nedávno zvolený nový předseda výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP.

Nezůstalo však jen u setkání a pracovního jednání s pardubickými kolegy z výboru této odborné společnosti. Nový předseda České chirurgické společnosti se pochopitelně zajímal i o provoz pracoviště.

Zdraví celý článek
9.11.

Čisté tlapky. Školáci poznávali, že není jednoduché si správně umýt ruce

Nezůstalo však jen u teorie. Školáci si vyzkoušeli i praxi. Reálně si vyzkoušeli situace, kdy neumytýma rukama sahají na předměty kolem sebe.

Zdraví celý článek
8.2.

Chřipková epidemie vypukla 26. ledna 2007

Nadprůměrné denní teploty jsou dobrým živným médiem pro množení chřipkových virů.

Zdraví celý článek
8.5.

Pardubice bez rakoviny (www.bezrakoviny.cz)

Roadshow jsou informačními a osvětovými akcemi, které pomáhají zvýšit povědomí veřejnosti o prevenci rakoviny. Za účasti významných lokálních osobností a odborníků z řad lékařů nabízí osvětový program, který všem přítomným poskytne informace o možnostech prevence vybraných nádorových onemocnění a návštěvě screeningových programů. Odborníci jsou po celou dobu roadshow k dispozici všem příchozím, kteří s nimi mohou konzultovat své individuální dotazy.

Zdraví celý článek
1.7.

Chytali potkana na toaletě

Jak samotní hasiči nakonec přiznali, jednalo se o vůbec první zásah tohoto typu.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting