Nově vybudované Kardiologické centrum AGEL nabízí pacientům vrcholné možnosti současné medicíny

3.12.

Nově vybudované Kardiologické centrum AGEL nabízí pacientům vrcholné možnosti současné medicíny

Pardubice, 2. prosince 2015: Jedno z nejmodernějších kardiologických pracovišť v republice mají nyní díky rozsáhlé rekonstrukci Kardiologického centra AGEL k dispozici lidé z Pardubického kraje. V areálu Pardubické nemocnice byla v letošním roce postavena nová budova, kde mají zdravotníci a pacienti k dispozici nejmodernější technologie a komfortní prostředí. Celková investice dosáhla 96 miliónů korun.


Stavba zbrusu nové budovy Kardiologického centra AGEL byla zahájena v lednu letošního roku. „Zatímco dosud jsme měli k dispozici omezenou plochu přímo v budově Pardubické nemocnice, kde byl umístěn jeden katetrizační sál a velmi stísněné zázemí pro personál, nyní nám slouží nová prostorná budova. Rozsáhlou rekonstrukcí prošlo i původní oddělení a s novými prostory bylo účelně propojeno spojovacím koridorem,“ popisuje předseda představenstva Kardiologického centra AGEL  Ing. Pavel Fojtík.


Hlavním důvodem pro vybudování nových prostor byl vznik druhého katetrizačního sálu, který bude přínosem především pro pacienty. Dva sály se shodnými angiolinkami totiž zvýší bezpečnost výkonů i provozní spolehlivost pracoviště. Díky novému technickému vybavení se centrum dostává na špičku v celé České republice. „Pacienti u nás mají bez přehánění k dispozici vrchol současně dostupných vyšetřovacích i léčebných technik v koronární medicíně. Jedná se například o moderní rentgenové přístroje s vysokou rozlišovací schopností, vysokofrekvenční ultrazvuk, vybavení umožňující 3D rekonstrukce krevního řečiště atd.“ říká vedoucí lékař Kardiologického centra AGEL MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D.

URYCHLENÍ PŘÍJMU NEMOCNÝCH S INFARKTEM
Nové sály také výrazně usnadňují a zrychlují přijímání nemocných s akutním infarktem myokardu. „Sály jsou prostorově i přístrojově špičkově vybaveny pro ošetření i těch nejtěžších forem akutního infarktu. O tyto pacienty můžeme kvalitně pečovat také díky mezioborové spolupráci s oddělením ARO a kardiologie Pardubické nemocnice,“ říká primář MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D., a doplňuje, že díky geografickému umístění má pardubické centrum odpovědnost nejen za pacienty z Pardubického, ale z významné časti také Středočeského kraje. „Úmrtnost nemocných na akutní infarkt myokardu patří v Pardubickém kraji dlouhodobě k nejnižším v České republice,“ podotkl primář Varvařovský.


Nové pracoviště výrazně zvýší pohodlí samotných pacientů. V nové budově centra vznikl také denní stacionář, který je stavebně oddělen od nemocničních budov a umožňuje třetině nemocných absolvovat katetrizační vyšetření bez nutnosti hospitalizace, navíc v podmínkách hotelového komfortu. „Zatímco dosud museli být i lidé, kteří podstupovali jednodušší zákrok, hospitalizování minimálně na jednu noc v nemocnici, nyní jsou ještě týž den propuštěni do domácího prostředí. Po zákroku jen několik hodin setrvají ve stacionáři na pozorování, a pokud je vše v pořádku, mohou jít domů,“ vysvětluje MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D., s tím, že zvýšením kapacity o další katetrizační sál zároveň odpadne nutnost provádět výkony až do pozdních hodin. Nemocným se tak po přijetí výrazně zkrátí doba čekání na výkon.

ARYTMOLOGICKÁ AMBULANCE
Nový kabát dostala také arytmologická ambulance, která byla přestěhována z původních prostor v budově Pardubické nemocnice do komfortního zázemí nové budovy. „Navíc mohlo dojít i ke zvýšení kapacity a namísto jedné  arytmologické ambulance nyní slouží pacientům dvě. Na nově vzniklém pracovišti se chceme věnovat především telemedicíně, což znamená, že v blízké budoucnosti by již pacienti s implantovaným kardiostimulátorem a defibrilátorem nemuseli na kontroly dojíždět mnohdy několik desítek kilometrů, ale pomocí speciálního softwaru dojde k přenosu dat na dálku,“ prozrazuje plány do budoucna MUDr. Aleš Havlíček z arytmologické ambulance.

VÝUKOVÉ CENTRUM A KOMUNIKAČNÍ MOŽNOSTI
Součástí nové budovy je také výukové centrum pro 30 osob, které je stejně jako katetrizační sál technicky vybaveno pro možnost provádění přímých přenosů z prováděných zákroků, což Kardiologickému centru AGEL umožní zapojit se do vrcholných vzdělávacích akcí v Česku i ve světě. „Technologické vybavení umožňuje i komunikaci se spolupracujícími kardiochirurgickými pracovišti v reálném čase, takže můžeme v případě potřeby u urgentních stavů okamžitě konzultovat a zvolit tak optimální postup,“ uvádí primář Varvařovský.


Celkové náklady na vybudování moderního centra se vyšplhaly na celkem 96 miliónů korun, přičemž ze strukturálních fondů Evropské Unie byla uhrazena jedna ze dvou angiolinek v hodnotě 20 miliónů korun. Jen stavební investice vyšly na 50 miliónů. „Chtěl bych poděkovat pacientům, návštěvníkům i personálu za trpělivost a shovívavost během stavby. Poděkování patří také Pardubickému kraji, bez jehož podpory a porozumění by toto nejmodernější katetrizační a výukové pracoviště nevniklo,“ uvedl na závěr předseda představenstva Kardiologického centra AGEL  Ing. Pavel Fojtík.  

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

23.11.

Ředitel omezil návštěvy v pardubické nemocnici

Epidemiologická situace bude nadále průběžně monitorována a vyhodnocována. Aktuálně budou přijímána odpovídající opatření.

Zdraví celý článek
16.4.

Lentilka dostane novou zahradu, získá ji od Služeb města Pardubic

Změn doznají jak travnaté plochy a prvky zeleně, tak třeba i chodníky, terasy a další pochozí prvky. Stávající vzrostlé stromy přitom budou zachovány.

Zdraví celý článek
12.9.

Pardubičtí lékaři budou nacvičovat artroskopické operace v „kamionu“

„Pro naše lékaře to bude jedinečná vzdělávací akce. Na workshopy tohoto typu se jezdí především do zahraničí, teď budou mít toto speciální pracoviště přímo v Pardubické nemocnici. Nepochybně to bude mít velký přínos pro naše ortopedy a traumatology,“ řekl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Zdraví celý článek
5.5.

Jak se asi žije postiženým na Univerzitě Pardubice

Zážitkový seminář s názvem "Zažij si na vlastní kůži" spolupořádá pardubická univerzita

Zdraví celý článek
7.10.

Kredbova cena pro lékaře Pardubické krajské nemocnice, a.s.

„Je to velký úspěch. A jsem velmi potěšen dobrou spoluprací našich oddělení, kterou chceme dále rozvíjet v oblasti problematiky nozokomiálních infekcí a problematiky antibiotik, zejména jejich racionálního užití,“ pronesl MUDr. Petr Knížek, Ph. D., primář infekčního oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.

Zdraví celý článek
18.12.

Dětské pacienty navštívili pardubičtí basketbalisté

Basketbalisté nejprve zamířili na dětské oddělení a následně na oddělení dětské chirurgie. Kdo mohl, ten si s nimi popovídal a třeba i zahrál v herně.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting