Pardubická krajská nemocnice směřuje ke Kardiologickému centru

8.8.

Valná hromada Pardubické krajské nemocnice schválila nové smlouvy, které řeší spolupráci pro zajišťování kardiovaskulární péče v Pardubickém kraji. „Nové smluvní podmínky narovnávají předchozí nevýhodný stav, pro Pardubickou krajskou nemocnici jsou ekonomicky a provozně výhodnější. Do rozpočtu nemocnice to ročně přinese tři milióny korun navíc,“ uvedla Markéta Tauberová, radní Pardubického kraje pro zdravotnictví. Tato dohoda pěti subjektů, Pardubické krajské nemocnice, Pardubického kraje, Fakultní nemocnice Hradec Králové a provozovatelů části kardiologické péče společností Artura Koblitze, s.r.o. a Kardio-Trollu, s.r.o., umožní poskytovat úplnou kardiovaskulární péči občanům Pardubického kraje v Pardubické krajské nemocnici. „Smlouvami splňujeme kritéria daná Ministerstvem zdravotnictví pro získání statutu Komplexního kardiovaskulárního centra. Je to významný krok k tomu, abychom mohli poskytovat péči zahrnující například i obory jako je cévní chirurgie, invazivní kardiologie, invazivní arytmologie či angiologie,“ dodala radní Tauberová. Další přidanou hodnotou smluv je zajištění odborného vzdělávání lékařů a ostatního zdravotnického personálu. „Nový statut nám také umožní získávat prostředky z fondů EU na další přístrojové vybavení kardiologie. Mezi Pardubickou krajskou nemocnicí a oběma provozovateli kardiologie byla navíc uzavřena dohoda, že po skončení platnosti smluv předají veškerou činnost Pardubické krajské nemocnici včetně vyškoleného personálu a smluv s pojišťovnami,“ uzavřela Tauberová.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

11.3.

Reakce: Chudák Julínek, politujme ho

Exministru Julínkovi prý křivdíme, protože za problémy traumacentra a onkocentra v pardubické nemocnici nemůže

Zdraví celý článek
10.5.

Na Pardubicku provedli hygienici v souvislosti s protikuřáckým zákonem 400 kontrol. Pokuty zatím neudělovali.

Na Pardubicku provedli hygienici v souvislosti s protikuřáckým zákonem 400 kontrol. Pokuty zatím neudělovali.

Zdraví celý článek
25.9.

Dubinská škola žloutenku nemá

Během letošního léta byly v Pardubicích zachyceny dva případy hepatitidy typu A u školáků z Pardubic.

Zdraví celý článek
23.3.

Neplavali by, jen kdyby neprosekali ledy

Dočasný návrat zimy přijala velká část lidí s nevolí. Někteří se z něj ale radovali. Pardubičtí otužilci.

Zdraví celý článek
17.10.

Za pardubickými chirurgy přijel prof. Zdeněk Kala, nedávno zvolený nový předseda výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP.

Nezůstalo však jen u setkání a pracovního jednání s pardubickými kolegy z výboru této odborné společnosti. Nový předseda České chirurgické společnosti se pochopitelně zajímal i o provoz pracoviště.

Zdraví celý článek
26.9.

Ústeckoorlická nemocnice uvedla do provozu nové prostory v pavilonu H

Tato léčebná činnost je určena pro tělesně, duševně nebo smyslově hendikepované osoby. Služby poskytované hospitalizovaným pacientům se zaměřují především na časnou rehabilitaci po mozkových příhodách, infarktech, demyelinizačních onemocněních, nervových parézách, úrazech, na nácvik sebeobsluhy a chůze, kondiční a dechová cvičení zaměřená na prevenci pooperačních komplikací a nácvik chůze po amputacích končetin.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting