Pardubická krajská nemocnice směřuje ke Kardiologickému centru

8.8.

Valná hromada Pardubické krajské nemocnice schválila nové smlouvy, které řeší spolupráci pro zajišťování kardiovaskulární péče v Pardubickém kraji. „Nové smluvní podmínky narovnávají předchozí nevýhodný stav, pro Pardubickou krajskou nemocnici jsou ekonomicky a provozně výhodnější. Do rozpočtu nemocnice to ročně přinese tři milióny korun navíc,“ uvedla Markéta Tauberová, radní Pardubického kraje pro zdravotnictví. Tato dohoda pěti subjektů, Pardubické krajské nemocnice, Pardubického kraje, Fakultní nemocnice Hradec Králové a provozovatelů části kardiologické péče společností Artura Koblitze, s.r.o. a Kardio-Trollu, s.r.o., umožní poskytovat úplnou kardiovaskulární péči občanům Pardubického kraje v Pardubické krajské nemocnici. „Smlouvami splňujeme kritéria daná Ministerstvem zdravotnictví pro získání statutu Komplexního kardiovaskulárního centra. Je to významný krok k tomu, abychom mohli poskytovat péči zahrnující například i obory jako je cévní chirurgie, invazivní kardiologie, invazivní arytmologie či angiologie,“ dodala radní Tauberová. Další přidanou hodnotou smluv je zajištění odborného vzdělávání lékařů a ostatního zdravotnického personálu. „Nový statut nám také umožní získávat prostředky z fondů EU na další přístrojové vybavení kardiologie. Mezi Pardubickou krajskou nemocnicí a oběma provozovateli kardiologie byla navíc uzavřena dohoda, že po skončení platnosti smluv předají veškerou činnost Pardubické krajské nemocnici včetně vyškoleného personálu a smluv s pojišťovnami,“ uzavřela Tauberová.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

19.7.

Moderní psychiatrie v Pardubické nemocnici získá podporu z evropských fondů

„Po stavbě moderního pavilonu ve Svitavách přichází na řadu Pardubice, což považuji za velký úspěch, protože se i naše krajská nemocnice dočká moderního psychiatrického pavilonu, který si zaslouží. Díky kvalitně podanému projektu bude rozpočet kraje touto investicí zatížen pouze deseti procenty z celkové částky, což řádově odpovídá 20 milionům korun,“ dodal Netolický.

Zdraví celý článek
20.10.

Svitavská nemocnice získala 10 nových monitorů dechu pro novorozence

Dětské a novorozenecké oddělení využívá monitory dechu už řadu let „V současné době máme na oddělení pro novorozence k dispozici osm vlastních monitorů, ze kterých budeme muset tři již vyřadit.

Zdraví celý článek
28.11.

Fakultní nemocnice Hradec Králové zmodernizovala datové sítě

„Nová datová síť svou strukturou umožňuje datovou komunikaci po více trasách zároveň v paralelním režimu a stává se tak odolnou proti poruchám typu překopnuté vlákno nebo výpadek jedné rozvodny.

Zdraví celý článek
23.12.

Vybírejte logo pro biovýrobky

Které podle Vašeho názoru nejlépe vyjadřuje bio charakter výrobku a jeho původ z ekologického zemědělství?

Zdraví celý článek
9.8.

Centrum pracovního lékařství nabízí novou chladící vodní lázeň

yšetření ve vodní lázni, která má teplotu 10 stupňů, se využívá při poskytování pracovně-lékařských služeb u osob zařazených v riziku vibrací přenášených na ruce. Je rovněž doporučeno při diagnostice nemocí z povolání a v diferenciální diagnostice různých neprofesních onemocnění z oboru neurologie, angiologie, revmatologie, dermatologie apod. „Vyšetření se provádí po předchozím objednání. Jeho součástí je písemné vyhodnocení výsledku vodního chladového testu a pletysmografie cév prstů rukou,“ poznamenala primářka Eichlerová.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting