Pardubická nemocnice v úterý 10. listopadu 2015 spustila traumatologický plán

12.11.

Pardubická nemocnice v úterý 10. listopadu 2015 spustila traumatologický plán

Naštěstí jen v rámci cvičení při fiktivní nehodě autobusu.

S úderem desáté hodiny na recepci Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice zazvonil telefon. „Jsme u hromadné havárie autobusu, máme tady 35 zraněných osob,“ nahlásila Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. V krátké době byl spuštěn traumatologický plán a očekával se příjezd pacientů. Naštěstí fiktivních…
V Pardubické nemocnici v průběhu dopoledne 10. listopadu proběhlo takticko-prověřovací cvičení, jehož cílem bylo zjistit připravenost na možnost hromadného neštěstí s větším počtem zraněných. Uskutečnilo se za běžného provozu nemocnice. „Vyzkoušeli jsme si nový traumatologický plán nemocnice. Procvičili jsme si jeho funkčnost a možnosti našeho personálu v součinnosti se záchrankou, abychom byli připraveni na podobné události,“ uvedl Josef Vamberský, krizový manažer nemocnice.


Jednalo se o fiktivní nehodu autobusu. Jakmile byla tato událost nahlášena do Pardubické nemocnice, okamžitě začaly přípravy na příjezd pacientů. „Byli informováni primáři zainteresovaných oddělení, byl aktivován personál. Zřídili jsme příjmová pracoviště pro nejtěžší, středně těžké a lehké pacienty, byla zjištěna lůžková kapacita na jednotlivých odděleních a možnost volných operačních sálů,“ popsal spuštění traumatologického plánu Martin Carda, primář oddělení úrazové chirurgie Chirurgické kliniky a zároveň vedoucí lékařského zásahového týmu.


Za necelou půlhodinu po nahlášení této události již byli postupně vozem rychlé záchranné pomoci přiváženi první pacienti na Emergency Chirurgické kliniky. V rolích zraněných vystupovali studenti druhého ročníku oboru všeobecná sestra katedry ošetřovatelství FZS Univerzity Pardubice, kteří byli nalíčení podle předem stanovených poranění. „Třídící jednotka hned u vchodu Emergency pacienty po převzetí od záchranky přijímala a distribuovala je podle pravidel a zdravotního stavu dále po nemocnici, kde se jich ujímaly jednotlivé týmy. Byli vyšetřeni a bylo rozhodnuto o jejich další péči,“ uvedl primář Carda.


V průběhu zhruba 75 minut bylo na Emergency postupně přivezeno 15 pacientů. Původně se jednalo o šest středně zraněných a čtyři těžce zraněné. „Při příjmu jsme ještě dva překlasifikovali na těžce zraněné,“ uvedl primář Carda a dodal: „Dva těžce zranění pacienti byli okamžitě převezeni na operační sál a další dva na jednotku intenzivní péče s tím, že budou operování hned po uvolnění kapacity sálu. Další dva bylo uloženi na ARO a JIP.“


Jakmile byl „ošetřen“ poslední patnáctý zraněný, bylo zhruba dvouhodinové cvičení funkčnosti traumatologického plánu ukončeno. „Proběhlo podle plánu, neodhalili jsme žádné zásadní nedostatky. Potvrdilo se, že tento počet zraněných je Chirurgická klinika se všemi obory umístěnými v této budově schopna dobře zvládnout. Samozřejmě při větším počtu zraněných by bylo nutné aktivovat i další oddělení nemocnice,“ pronesl primář Carda. „Chtěl bych všem zúčastněným poděkovat za hladký průběh. Poděkování patří i veřejnosti, protože cvičení probíhalo za běžného provozu. Ukázalo se, že jsme na podobnou událost připraveni, ale samozřejmě budeme v nácviku pokračovat i dál,“ dodal krizový manažer Vamberský.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

15.2.

Naši pomoc je vhodné vyhledat včas, radí klinický psycholog Bažant

Nemusí se vždy jednat jen o situace týkající se jedince. Čerstvým příkladem je zřícení střechy nové sportovní haly v České Třebové při mládežnickém florbalovém turnaji. Oddělení klinické psychologie operativně provedlo krizovou intervenci mezi účastníky této události.

Zdraví celý článek
25.9.

Pardubický krajský úřad má defibrilátor

Kraji defibrilátor na dobu pěti let zapůjčilo občanské sdružení Rescue Pardubice.

Zdraví celý článek
19.5.

Setkání Makulárního klubu zpestřil živý videopřenos operací

Účastníci setkání Makulárního klubu mohli shlédnout dvě operace – sloupnutí epiretinální membrány a poté léčbu makulární díry. Prováděl je doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D. V konferenčním sále je komentářem doprovázela MUDr. Hana Adámková, zástupkyně primáře očního oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.

Zdraví celý článek
11.7.

Radní ocenil diplomovou práci zdravotní sestřičky

Studentky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice zakončily slavnostně studium promocí. Ta se uskutečnila 8. července v Aule Arnošta z Pardubic. Radost z diplomu měla i Monika Pokorná, která obdržela Cenu Pardubického kraje za vynikající úroveň diplomové práce. Pamětní list a finanční odměnu obdržela od radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra.

Zdraví celý článek
4.1.

Novou vedoucí úseku farmacie se stala PharmDr. Zdeňka Vondráčková

„Paní doktorce Šťastné patří naše velké poděkování za dlouholetou kvalitní práci v čele úseku farmacie, který má i její zásluhou vynikající výsledky.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting