Pardubická nemocnice zefektivňuje péči o pacienty s tepenným onemocněním

27.11.

Pardubická nemocnice zefektivňuje péči o pacienty s tepenným onemocněním

S prodlužujícím se věkem populace a vlivem nezdravého způsobu života každoročně přibývá pacientů s tepenným onemocněním. Potřeba postarat se komplexně a efektivně o tyto nemocné si v letošním roce vyžádala vznik Vaskulárního centra Pardubické krajské nemocnice, a.s.


„Aby byla léčba opravdu efektivní, je nutné tyto pacienty koncentrovat na jednom místě. Proto vzniklo toto centrum, které je jediným pracovištěm v Pardubickém kraji. V pavilonu naší Chirurgické kliniky jsme obsadili celé jedno patro,“ uvedl Tomáš Daněk, primář oddělení cévní a plastické chirurgie Chirurgické kliniky a zároveň vedoucí lékař Vaskulárního centra Pardubické krajské nemocnice, a.s.


Vaskulární centrum je spolu s kardiocentrem nedílnou součástí Komplexního kardiovaskulárního centra prvního stupně Pardubické krajské nemocnice, a.s. ve spolupráci s FN Hradec Králové a KC Agel a.s.

Vaskulární centrum se stará o léčbu všech tepenných onemocnění?
Zabývá se specializovanou diagnostikou, léčbou a sledováním nemocných s chronickým i akutním onemocněním tepenného nebo žilního systému (včetně úrazů) celého těla s výjimkou postižení tepen srdce a vzestupné aorty. Jsou to pacienti, kteří jsou indikováni k radiologickým intervenčním výkonům, což jsou zejména balónkové angioplastiky a zavádění stentů. Další skupinou jsou nemocní, kteří jdou k elektivním nebo k akutním tepenným rekonstrukčním operacím. Především se jedná o pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin, tzn. s chronickým tepenným uzávěrem. Souhrnně řečeno - všechny tepny vyjma operací na srdci a hrudní aortě jsou v rámci Pardubického kraje směřovány do našeho Vaskulárního centra.

Narůstá počet pacientů s tepenným onemocněním?
Počet pacientů roste. Velkou skupinou jsou třeba diabetici s trofickými defekty, kde hrozí vysoká amputace dolních končetin. Dále nemocní po mozkových příhodách nebo se zúžením mozkových tepen, které mohou vést k cévní mozkové příhodě. Jsou u nás pacienti s výdutí v břišní aortě, jímž v případě ruptury hrozí bezprostřední ohrožení života.

Vaskulární centrum Pardubické krajské nemocnice, a.s. je jediným specializovaným pracovištěm tohoto druhu v Pardubickém kraji. Zajišťujete tedy péči o nemocné z celého regionu?
Zajišťujeme dostupnost cévního chirurga po celých 24 hodin sedm dnů v týdnu pro spád Pardubického kraje. V jiných nemocnicích v regionu jsou angiologické poradny nebo jsou pacienti vyšetřováni na všeobecných chirurgických ambulancích. V Chrudimi a v Ústí nad Orlicí mají po jednom lékaři s atestací z cévní chirurgie, ale pochopitelně nemohou sloužit 24 hodin denně. Proto pacienti, kteří jsou indikováni k náročnějším operacím, jako je výduť břišní aorty nebo karotidy, jsou transportováni k nám do Vaskulárního centra. Každopádně spolupráce s nemocnicemi v Pardubickém kraji je velmi dobrá. Vyjíždíme do nich, máme tam cévní poradny. S tamními lékaři úzce spolupracujeme. Vědí, že se na nás mohou obrátit o pomoc ve kteroukoliv denní i noční hodinu.

Taková spolupráce je určitě velice pozitivní pro nemocné. A dalším pozitivem je koncentrace pacientů do jednoho centra, že?
Pacienti nemusí přebíhat z jedné poradny do druhé, ale rovnou jsou vyšetřeni a indikováni a následně i pooperačně sledováni na jednom místě. Zvyšuje to efektivitu péče o nemocné, kteří se dostávají mnohem rychleji k ošetření či vyšetření. Sami pak už vědí, kde vyhledat pomoc třeba v případě akutního uzávěru tepenné rekonstrukce.

Dá se zjednodušit, že Vaskulární centrum = oddělení cévní a plastické chirurgie?
Vaskulární centrum není pouze cévní chirurgie. Velice úzce spolupracujeme zejména s intervenční radiologií, kde se provádí nejen velká část diagnostických vyšetření, ale i léčba, pokud jsou pacienti indikováni k balónkové angioplastice nebo zavedení stentu. Spolupráce probíhá denně v rámci mezioborových indikačních seminářů, na nichž na základě vyšetření rozhodujeme o další léčbě pacienta. Spolupracujeme rovněž s angiologickou poradnou interního oddělení, s Neurologickou klinikou, s kardiologickým oddělením, s kožním oddělením nebo centrem rehabilitace, kam jdou pacienti třeba po cévních mozkových příhodách a po operacích na tepnách zásobujících krví mozek. Je to prostě mezioborová spolupráce.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

15.6.

Primář očního oddělení předvedl ukázkové operace ve slovenském Martině

Oční oddělení Pardubické nemocnice mělo své zastoupení na 1. Martinské Live 3D Surgery. Primář Jan Novák patřil mezi osmičku vybraných operatérů, kteří v rámci této významné mezinárodní odborné akce oftalmolchirurgů ve slovenském Martině předvedli ukázkové operace.

Zdraví celý článek
13.2.

Tisková zpráva k vystoupení Pavla Severy v Poslanecké sněmovně

Včera schválený návrh změny zákona o veřejném zdravotním pojištění, který mění nynější rozsah regulačních poplatků.

Zdraví celý článek
28.8.

Léčebna dlouhodobě nemocných v Rybitví bude bezpečnější

Ještě letos vše prověří Hasičský záchranný sbor a dojde ke kolaudaci této části projektu,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek.

Zdraví celý článek
25.6.

Záchranná služba v Litomyšli bude mít lékaře po celý den

O ledna letošního roku tu působila v odpoledních a nočních hodinách pouze vyškolená záchranářská posádka. Přesto rozumím úsilí města o posílení služeb lékaři, což se nyní podařilo,“ konstatoval 1. náměstek hejtmana Roman Línek. Ten se problematikou záchranné služby i nemocnice v Litomyšli systematicky dlouhodobě zabývá a vdubnu na toto téma diskutoval i na jednání zastupitelstva města.

Zdraví celý článek
24.6.

Nové přístroje zvýší kvalitu kardiologické péče

Zlepšení diagnostických možností zajistí i nový bed side echokardiograf. Jedná se o přenosný a vysoce kvalitní ultrazvukový přístroj, který mohou lékaři použít k vyšetření nemocných přímo na nemocničním lůžku. Není nutné je tak převážet na vyšetřovnu. „Zejména v případě pacientů v těžkém stavu, kteří jsou imobilní a nejsou schopni transportu, to bude znamenat plus. A je možné s tímto přístrojem vyšetřit pacienty i na jiném oddělení mimo kardiologii,“ řekl primář Vojtíšek.

Zdraví celý článek
23.6.

Úspěch studentů Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v soutěži Česká dopravní stavba/technologie/inovace roku 2013.

Komise z řad odborníků zhodnotila předložené přihlášené práce se závěrem, který je pro naší dopravní fakultu jistě velkým úspěchem a to díky prvnímu místu v kategorii bakaláři a třetímu místu v kategorii magistři mezi všemi vysokými školami, které provozují vzdělání související s dopravou. Práce Bc. Holečka pojednávala o aktuální problematice týkající se železničních staveb a zlepšení parametrů traťového úseku Golčův Jeníkov.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting