Pardubická nemocnice zefektivňuje péči o pacienty s tepenným onemocněním

27.11.

Pardubická nemocnice zefektivňuje péči o pacienty s tepenným onemocněním

S prodlužujícím se věkem populace a vlivem nezdravého způsobu života každoročně přibývá pacientů s tepenným onemocněním. Potřeba postarat se komplexně a efektivně o tyto nemocné si v letošním roce vyžádala vznik Vaskulárního centra Pardubické krajské nemocnice, a.s.


„Aby byla léčba opravdu efektivní, je nutné tyto pacienty koncentrovat na jednom místě. Proto vzniklo toto centrum, které je jediným pracovištěm v Pardubickém kraji. V pavilonu naší Chirurgické kliniky jsme obsadili celé jedno patro,“ uvedl Tomáš Daněk, primář oddělení cévní a plastické chirurgie Chirurgické kliniky a zároveň vedoucí lékař Vaskulárního centra Pardubické krajské nemocnice, a.s.


Vaskulární centrum je spolu s kardiocentrem nedílnou součástí Komplexního kardiovaskulárního centra prvního stupně Pardubické krajské nemocnice, a.s. ve spolupráci s FN Hradec Králové a KC Agel a.s.

Vaskulární centrum se stará o léčbu všech tepenných onemocnění?
Zabývá se specializovanou diagnostikou, léčbou a sledováním nemocných s chronickým i akutním onemocněním tepenného nebo žilního systému (včetně úrazů) celého těla s výjimkou postižení tepen srdce a vzestupné aorty. Jsou to pacienti, kteří jsou indikováni k radiologickým intervenčním výkonům, což jsou zejména balónkové angioplastiky a zavádění stentů. Další skupinou jsou nemocní, kteří jdou k elektivním nebo k akutním tepenným rekonstrukčním operacím. Především se jedná o pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin, tzn. s chronickým tepenným uzávěrem. Souhrnně řečeno - všechny tepny vyjma operací na srdci a hrudní aortě jsou v rámci Pardubického kraje směřovány do našeho Vaskulárního centra.

Narůstá počet pacientů s tepenným onemocněním?
Počet pacientů roste. Velkou skupinou jsou třeba diabetici s trofickými defekty, kde hrozí vysoká amputace dolních končetin. Dále nemocní po mozkových příhodách nebo se zúžením mozkových tepen, které mohou vést k cévní mozkové příhodě. Jsou u nás pacienti s výdutí v břišní aortě, jímž v případě ruptury hrozí bezprostřední ohrožení života.

Vaskulární centrum Pardubické krajské nemocnice, a.s. je jediným specializovaným pracovištěm tohoto druhu v Pardubickém kraji. Zajišťujete tedy péči o nemocné z celého regionu?
Zajišťujeme dostupnost cévního chirurga po celých 24 hodin sedm dnů v týdnu pro spád Pardubického kraje. V jiných nemocnicích v regionu jsou angiologické poradny nebo jsou pacienti vyšetřováni na všeobecných chirurgických ambulancích. V Chrudimi a v Ústí nad Orlicí mají po jednom lékaři s atestací z cévní chirurgie, ale pochopitelně nemohou sloužit 24 hodin denně. Proto pacienti, kteří jsou indikováni k náročnějším operacím, jako je výduť břišní aorty nebo karotidy, jsou transportováni k nám do Vaskulárního centra. Každopádně spolupráce s nemocnicemi v Pardubickém kraji je velmi dobrá. Vyjíždíme do nich, máme tam cévní poradny. S tamními lékaři úzce spolupracujeme. Vědí, že se na nás mohou obrátit o pomoc ve kteroukoliv denní i noční hodinu.

Taková spolupráce je určitě velice pozitivní pro nemocné. A dalším pozitivem je koncentrace pacientů do jednoho centra, že?
Pacienti nemusí přebíhat z jedné poradny do druhé, ale rovnou jsou vyšetřeni a indikováni a následně i pooperačně sledováni na jednom místě. Zvyšuje to efektivitu péče o nemocné, kteří se dostávají mnohem rychleji k ošetření či vyšetření. Sami pak už vědí, kde vyhledat pomoc třeba v případě akutního uzávěru tepenné rekonstrukce.

Dá se zjednodušit, že Vaskulární centrum = oddělení cévní a plastické chirurgie?
Vaskulární centrum není pouze cévní chirurgie. Velice úzce spolupracujeme zejména s intervenční radiologií, kde se provádí nejen velká část diagnostických vyšetření, ale i léčba, pokud jsou pacienti indikováni k balónkové angioplastice nebo zavedení stentu. Spolupráce probíhá denně v rámci mezioborových indikačních seminářů, na nichž na základě vyšetření rozhodujeme o další léčbě pacienta. Spolupracujeme rovněž s angiologickou poradnou interního oddělení, s Neurologickou klinikou, s kardiologickým oddělením, s kožním oddělením nebo centrem rehabilitace, kam jdou pacienti třeba po cévních mozkových příhodách a po operacích na tepnách zásobujících krví mozek. Je to prostě mezioborová spolupráce.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

25.3.

Pacientům Dvora Králové nové „cétéčko“.

Díky novému přístroji za 12 milionů korun se ve spádové oblasti nemocnice výrazně zlepší zdravotní péče.

Zdraví celý článek
23.11.

Pardubice bezodkladně řeší výskyt radonu ve školkách

Takové situace běžně ve školkách nenastávají, proto není důvod k žádné panice z naměřených hodnot.

Zdraví celý článek
5.3.

Pardubická záchranka má dva certifikáty

4. března 2008 převzal ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Marek Obrtel hned dva certifikáty jakosti.

Zdraví celý článek
15.11.

Mlha ve městě

Prognózy hydrometeorologů zatím nejsou příliš příznivé.

Zdraví celý článek
10.1.

Nemocnice Pardubického kraje vyhlásila zákaz návštěv

Toto opatření platí od úterý 10. ledna 2017 a bude v platnosti až do odvolání. Zákaz návštěv se týká všech pracovišť Nemocnice Pardubického kraje, tzn. Pardubické, Chrudimské, Orlickoústecké, Litomyšlské a Svitavské nemocnice.

Zdraví celý článek
10.5.

Chirurgická klinika Pardubické nemocnice spolupořádá česko-slovenský kongres mladých chirurgů, který se koná 9. a 10. června v Seči.

Právě Chirurgická klinika Pardubické nemocnice stála u zrodu tohoto kongresu před šestnácti lety. Zejména zásluhou tehdejšího přednosty kliniky doc. Havlíčka a jeho nástupce doc. Šillera byla myšlenka na pořádání této akce i zrealizována.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting