Perinatologické centrum obhájilo zařazení do celostátní sítě

4.4.

Perinatologické centrum obhájilo zařazení do celostátní sítě


Pardubická krajská nemocnice, a.s. obhájila statut perinatologického centra intermediární péče. Uspěla v hodnocení komise složené ze zástupců České neonatologické společnosti ČLS JEP a Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a nadále je zařazena do celostátní sítě pracovišť pečujících o předčasné porody a nedonošené novorozence.


„O statut žádalo dvacet center intermediární péče, ale pouze jedenáct z nich ho získalo. Skoro polovina z nich neuspěla,“ upozornil docent Milan Košťál, přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické krajské nemocnice, a.s. „Je to velký společný úspěch naší kliniky a dětského oddělení. Svědčí i o tom, že naše práce má dobré výsledky.“


Perinatologická péče (porodnická i neonatologická) je rozdělena do tří stupňů. Tím nejvyšším jsou centra intenzivní a resuscitační péče. Jedno z nich je ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Středním typem jsou centra intermediární péče, mezi něž patří právě Pardubická krajská nemocnice, a.s. jako jediné pracoviště v Pardubickém kraji. Nejnižší stupeň tvoří základní péče.


„Medicína, zejména neonatologická, za posledních patnáct dvacet let pokročila. Umíme se o děti lépe postarat. Centra intenzivní péče jsou zavedená, nyní se víc klade důraz na pracoviště intermediární péče. Je snaha posunout je na vyšší úroveň,“ řekl Marian Šenkeřík, primář dětského oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. „Současně s vývojem jednotlivých oborů se zároveň zpřísňují i kritéria pro zařazení do sítě perinatologických center. Je to vidět na počtu žadatelů, kteří nezískali statut centra intermediární péče,“ dodal přednosta Košťál.


Při posuzování žádostí hrála zásadní roli výkonnost oddělení, tj. počet porodů a počet nezralých novorozenců, požadavek na přítomnost minimálně jednoho perinatologického centra v regionu a současná přítomnost pediatrického oddělení ve zdravotnickém zařízení. Dalším důležitým kritériem bylo pochopitelně přístrojové vybavení.
„Třeba novorozenecké oddělení oproti minulosti musí mít povinně ultrazvuk. U nás zase pro každou rodičku musíme mít kardiotokograf a monitor životních funkcí. Zároveň musíme mít dvě technologie na prenatální ověření hypoxie. Dosud stačila jedna. Znamená to velké investice,“ řekl přednosta Košťál. „Další požadavky jsou i na personální obsazení. Vše ale splňujeme, proto jsme statut obhájili.“


Novorozeneckým oddělením projde ročně téměř 1500 dětí, z toho zhruba 250 dětí po porodu má problémy s adaptací po porodu a vyžadují péči v perinatologickém centru intermediální péče. Většina z nich je sem koncentrována již před svým narozením. Maminky jsou hospitalizovány na oddělení rizikového těhotenství nebo jsou ze spádových porodnic transportovány s rozbíhajícím se předčasným porodem. „Porodnost v současné době sice trošku klesá, ale na druhou stranu se zdraví populace obecně zhoršuje. Tím pádem se zvyšuje počet předčasných porodů,“ poznamenal primář Šenkeřík.


Do zdejšího centra intermediární péče se soustředí předčasné porody od začátku 32. týdne (31+1) do začátku 37. týdne (36+1) těhotenství. „Spodní hranice se o týden posunula. Byť se jedná jen o týden, jde se o velmi zásadní změnu. Děti mohou mít podstatně horší podmínky startu do života, požadavky na personál, přístroje i péči jsou výrazně větší,“ uvedl primář Šenkeřík.


Spádově zajišťuje péči o předčasné porody v uvedeném období těhotenství z celého Pardubického kraje. „Chodí k nám ale i ženy z Čáslavska nebo Kutnohorska a především z Královéhradeckého kraje, protože Hradec Králové kapacitně nestačí. Do perinatologického centra intenzivní péče ve Fakultní nemocnici jsou soustředěny předčasné porody od začátku 24. týdne do začátku 32. týdne těhotenství,“ uvedl přednosta Košťál.


Klíčovou roli hraje i zdravotní stav předčasně narozeného dítěte. „Pokud mu selhávají životní funkce, patří do centra intenzivní péče. Když mají závažně ohrožené životní funkce, ale nepotřebují jejich náhradu, zůstávají u nás. Jakmile by došlo k jejich selhání, žádáme o pomoc v Hradci Králové nebo v jiném centru intenzivní péče. Naopak po vyléčení mohou tyto děti přejít k nám. Spolupráce je velice těsná a diferencovaná péče podle závažnosti problémů u dítěte umožňuje plánovaně využívat kapacitu nemocnic,“ uvedl primář Šenkeřík.


Pro případnou přepravu nedonošených novorozenců má perinatologické centrum od začátku února k dispozici významnou novinku. Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje využívá transportní novorozenecký inkubátor. „Jsme jedno ze tří center v republice, které je takto vybaveno,“ upozornil primář Šenkeřík. „V případě potřeby můžeme kdykoli novorozence transportovat na některé superspecializované pracoviště nebo naopak přivézt ho k nám.“


Novinek však perinatologické centrum intermediární péče Pardubické krajské nemocnice, a.s. nabízí nebo v dohledné době bude nabízet víc. V novorozenecké části byl navýšen počet lůžek pro maminky, jejichž děti vyžadují delší hospitalizaci po porodu. Chystá se přestavba porodních sálů, aby rodičky měly v každém boxu k dispozici vlastní sociální zařízení. „Chceme zavést těhotenský tělocvik a v suterénu našeho pavilonu vybudovat tělocvičnu, jak je zvykem v západních porodnicích.

K tlumení bolesti při porodu nabízíme dýchání analgetického plynu, tzv. entonox, připravujeme aromaterapii, již podporujeme poporodní bonding. Přestože splňujeme kritéria po zařazení do celostátní sítě perinatologických center, potřebujeme ještě další přístrojové vybavení,“ uvedl přednosta Košťál. „Společně s pediatry jsme tady udělali velký kus práce. Nadále v tom ale chceme pokračovat, abychom nabízeli co nejkvalitnější péči pro ženy a jejich děti.“

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

5.12.

V Pardubické nemocnici se rozdávala mikulášská nadílka. Návštěvu Mikuláše, čerta a anděla pro děti připravili herci Východočeského divadla Pardubice.

Přestože počasí venku připomínalo během pondělního dopoledne spíše sychravý podzim, na hospitalizované děti v Pardubické nemocnici už dýchla zimní sváteční atmosféra. S předstihem si užily první prosincový svátek spojený s rozdáváním dárků. Pacienty dětského oddělení a oddělení dětské chirurgie navštívil Mikuláš. Samozřejmě po jeho boku nechyběli ani čert s andělem.

Zdraví celý článek
8.1.

Do přístavby pavilonu radiodiagnostiky v Pardubické nemocnici byla včera nastěhována nová, moderní magnetická rezonance.

Přístroj za přibližně 48 milionů korun by měl zkrátit čekací dobu na vyšetření MR přibližně o polovinu. Nejtěžší část zařízení, supravodivý magnet – onen známý prstenec, má váhu osm tun. Nákup byl realizován z projektu IROP.

Zdraví celý článek
19.10.

Nemocnice se zaměří také na návaznou péči

Nemocnice Pardubického kraje mají čtyři centra vysoce specializované péče v Pardubicích (kardiovaskulární, onkologické, perinatologické a iktové) a jedno v Litomyšli (iktové). Dále spolupracují s centry v Hradci Králové, Brně, Olomouci a Praze.

Zdraví celý článek
19.7.

ČHMÚ vyhlásil „signál upozornění“

V nejbližších hodinách je možné, že dojde k výskytu smogové situace a bude tak vyhlášen signál varování pro všechny kraje.

Zdraví celý článek
29.10.

MUDr. Roman Michálek z ORL kliniky Pardubické nemocnice byl opět pozvaným lektorem kurzu Plastiky boltců ve Svitavské nemocnici.

Kurz, na který se opět sjelo několik desítek odborníků z celé republiky, se věnoval rozdílným technikám operace odstátých ušních boltců. Operace byly přenášeny formou videokonference do přednáškového sálu, kde měli účastníci možnost on line diskutovat přímo s operatéry na sále.

Zdraví celý článek
13.3.

Kapka naděje pomáhá novorozencům v Pardubické nemocnici, darovala přístroje na léčbu žloutenky

Novorozenecká žloutenka je častým onemocněním dětí po narození a její závažnější formy se léčí pomocí fototerapie vydávající světlo s namodralým odstínem.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting