Radní Šilar má jasno. Spalovnu? Ano!

10.9.

Radní Šilar má jasno. Spalovnu? Ano!

Radní Šilar má jasno. Spalovnu? Ano!

Přestože se kolem modernizace semtínské spalovny vedou permanentní spory, podepisují petice a probíhají často bouřlivá jednání, jeden ze zastánců projektu, radní Pardubického kraje Petr Šilar, má už delší dobu jasno: „Spalovna nebezpečných odpadů je v našem regionu potřeba.“ Radní Šilar řadí spalovny tohoto typu do kategorie „zdravějších továren“ a je přesvědčen, že mezi lidmi vzniká naprosto zbytečná hysterie spíše z neznalosti celé problematiky. Argumentuje tím, že technologická zařízení spaloven jsou vybavena filtry na jedovaté karcinogenní dioxiny, navíc při vlastním spalování se kontinuálně měří objem a složení emisí, které odcházejí komínem do okolního prostředí, takže procesy je možné regulovat nebo kdykoliv zastavit. Jak uvádí nedělní Pardubický deník: „Žádné jiné elektrárny či fabriky toto nemají. V porovnáním s ostatními je spalovna v znečištování ovzduší drobeček,“ tvrdí krajský radní Šilar. Své tvrzení rovněž opírá o praktické zkušenosti ze zemí jako je Švýcarsko či Rakousko, kde jsou prý spalovny umístěny i uvnitř zástavby. Obyvatelé spalovnou „ohrožených“ částí města, tedy Srnojed, Svítkova, Popkovic, Rosic, Semtína a okolí, však „zdraví neškodnému provozu“ stále nevěří. Problémem číslo jedna tak podle radního není technologie spalování a s ní spojená ekologická stránka, nýbrž cena. „Dnes je finančně mnohem výhodnější odpady skládkovat, a tak si raději dál vytváříme časované bomby,“ poznamenal Petr Šilar.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

20.2.

Právní poradnu již navštívily stovky občanů

Obyvatelé Pardubického kraje tuto službu využívají celkem pravidelně, v průměru poradnu navštíví více jak 10 lidí každý úřední den. „Odezva veřejnosti na bezplatnou právní pomoc je velmi pozitivní. Průměrná návštěvnost se pohybuje kolem deseti lidí, zaznamenali jsme však i dvacet návštěvníků za týden,“ informuje Vítězslav Paděra, advokát pověřený Českou advokátní komorou koordinací projektu pro region Pardubice.

Zdraví celý článek
25.1.

Ženám v porodnici Pardubické nemocnice ke zvýšení pohodlí a k uvolnění v průběhu porodu nově slouží zařízení Multitrac na porodním sále.

„Ženy využívají toto zařízení zejména v první době porodní,“ uvedla staniční sestra porodních sálů Porodnicko-gynekologické kliniky Kateřina Pohorelcová.

Zdraví celý článek
17.10.

Za pardubickými chirurgy přijel prof. Zdeněk Kala, nedávno zvolený nový předseda výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP.

Nezůstalo však jen u setkání a pracovního jednání s pardubickými kolegy z výboru této odborné společnosti. Nový předseda České chirurgické společnosti se pochopitelně zajímal i o provoz pracoviště.

Zdraví celý článek
9.8.

Centrum pracovního lékařství nabízí novou chladící vodní lázeň

yšetření ve vodní lázni, která má teplotu 10 stupňů, se využívá při poskytování pracovně-lékařských služeb u osob zařazených v riziku vibrací přenášených na ruce. Je rovněž doporučeno při diagnostice nemocí z povolání a v diferenciální diagnostice různých neprofesních onemocnění z oboru neurologie, angiologie, revmatologie, dermatologie apod. „Vyšetření se provádí po předchozím objednání. Jeho součástí je písemné vyhodnocení výsledku vodního chladového testu a pletysmografie cév prstů rukou,“ poznamenala primářka Eichlerová.

Zdraví celý článek
19.7.

Moderní psychiatrie v Pardubické nemocnici získá podporu z evropských fondů

„Po stavbě moderního pavilonu ve Svitavách přichází na řadu Pardubice, což považuji za velký úspěch, protože se i naše krajská nemocnice dočká moderního psychiatrického pavilonu, který si zaslouží. Díky kvalitně podanému projektu bude rozpočet kraje touto investicí zatížen pouze deseti procenty z celkové částky, což řádově odpovídá 20 milionům korun,“ dodal Netolický.

Zdraví celý článek
7.6.

Rada kraje schválila scénář změn ve zdravotnictví

Rada na svém předchozím jednání 16. května uložila 1. náměstku hejtmana Romanu Línkovi projednat návrh scénáře se zástupci měst, ve kterých nemocnice sídlí, s odbornými společnosti a s odboráři.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting