Svitavská nemocnice dostane významné ocenění

7.1.

Svitavská nemocnice dostane významné ocenění

 Dobrou zprávu obdržela Svitavská nemocnice od vyhlašovatelů a organizátorů celostátní soutěže Bezpečná nemocnice, od pracovníků odboru zdravotnictví Kraje Vysočina.„S projektem Kvalita v péči o oslabeného pacienta v kontextu psychosociálních faktorůaneb Vzdělávání pro posílení respektu k lidské důstojnosti jsme získali 2. místo,“sdělila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Svitavské nemocnice Markéta Nemšovská. Ve stejné sekci získala nemocnice ještě 4. místo za projekt Prevence rizik nemocničních nákaz při uplatňování bariérových ošetřovacích režimů v praxi.
     Projekt Kvalita v péči o oslabeného pacienta v kontextu psychosociálních faktorů tvořil tým Markéty Nemšovské s vědomím toho, že oslabení pacienti mají v dnešním procesu poskytovaných zdravotních služeb naplněny základní potřeby, ale mnohdy strádají v potřebě sociální důstojnosti, pocitu bezpečí, respektu a mezilidských vztahů, které jsou rovnocennou prioritou v poskytované péči. „Není tajemstvím, že se v praxi setkáváme s mnohými prohřešky proti slušnému chování a neobstojí výmluva, že se jedná o odraz dnešního běžného chování a jednání. Jsme k sobě občas prostě nezdvořilí,” uvedla. „Pracovali jsme na projektu s  cílem pomoci vytvořit prostředí, které umožní větší účast zaměstnanců na této problematice. Myslíme si, že důstojnost pacienta lze zachovat za všech okolností, i když pracujete pod časovým tlakem nebo s omezenými prostředky. Vždy si musíte ponechat určité povědomí a empatii,“ dodala Markéta Nemšovská.
     Při práci na tomto projektu jí nechyběl nadhled. Neřesti, kterých se sestry a ošetřovatelé občas nevědomě dopouštějí, ztvárnila Markéta Nemšovská do brožury – pracovního sešitu, který obsahuje 10 konfliktních situací vyjádřených kreslenými vtipy. Jedná se o deset nejčastějších „neřestí“ ve vztahu k pacientovi. „Hlavním požadavkem bylo, aby materiál byl inspirativní, přijatelný a nepůsobil „mravokárně“, což se nám podařilo.“ Se sešitem začínají pracovat sestry v týmech na jednotlivých odděleních nemocnice a slouží k takzvané intervizi. „Jde o metodu, jejímž cílem je zřetelně formulovat pracovní problém, kterým jsme osobně zaujati a jehož řešení se nám nedaří dosáhnout, a prostřednictvím řízené komunikace dojít ve spolupráci členů skupiny a moderátora k nejlepšímu možnému řešení,“ vysvětlila Markéta Nemšovská. Pracovní skupinu nad tématy tvoří týmy zdravotníků jednotlivých oddělení nemocnice, kteří s pomocí podkladů odkrývají hranice mezi pracovníkovým profesionálním a osobním já. „Chceme posílit profesionálně pečující v jejich nelehké práci a podpořit pozitivní změnu ve vztahu pacient a zdravotník“.
     Soutěže Bezpečná nemocnice se Svitavská nemocnice účastní již od roku 2009, kdy získala 1. místo, v roce 2010 3. místo, v roce 2011 2.  místo, 12. a 9. místo v roce 2012 a v soutěžním ročníku 2013 to je 2. a 4. místo.
     Zdenka Hanyšová Celá

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

20.5.

Výbor Radiologické společnosti zasedal v Pardubické nemocnici

„Právě radiodiagnostické přístroje jsou teď jednou z našich investičních priorit,“ uvedl Roman Línek. S nejvyššími náklady se počítá při digitalizaci pracoviště v Pardubicích, ale nové přístroje dostanou také nemocnice v Ústí nad Orlicí, Litomyšli a ve Svitavách.

Zdraví celý článek
4.11.

Anesteziologická konference „Křivánkovy dny“ se koná poosmé

Nadcházející Křivánkovy dny jsou rozděleny do dvou sekcí – lékařské a sesterské. V obou sekcích zazní celkem 56 přednášek, s nimiž vystoupí nejen čeští odborníci, ale také hosté ze Slovenska a Rakouska. „Na konferenci je k dnešnímu dni přihlášeno 250 účastníků,“ uvedla primářka Fořtová.

Zdraví celý článek
31.8.

Šance pro Vaše srdce

Skoro 76 procent z 2.475 respondentů tvrdí, že se řídí zásadami zdravého životního stylu.

Zdraví celý článek
18.6.

Trochu se chlubíme českými prasaty

Ze zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o výskytu salmonel vyplývá, že ČR je na tom poměrně dobře.

Zdraví celý článek
28.8.

Fakultní nemocnice v Hradci Králové oslavila 20. výročí transplantace kostní dřeně

Léčebné výsledky jsou ve všech parametrech plně srovnatelné s nejlepšími pracovišti západní Evropy sdružené v „European Blood and Marrow Transplantation Group". Dnes transplantační centrum zajišťuje péči pro pacienty především Královéhradeckého a Pardubického kraje a částečně okresu Havlíčkův Brod a Semily.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting