Univerzita Pardubice pomáhá zdravotníkům v boji s koronavirem

17.3.

Univerzita Pardubice pomáhá zdravotníkům v boji s koronavirem

Studenti Fakulty zdravotnických studií a Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice aktivně pomohou místním zdravotníkům. Studenti-zdravotníci se zapojí do provozu v krajských nemocnicích a v dalších zařízení, kde budou pomáhat s péčí o pacienty. Fakulta chemicko-technologická pošle do nemocnic ochranné pomůcky. 
Aktuálně se nástup vysokoškoláků do nemocnic týká celkem 87 studentů posledních ročníků oborů Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář. Do sociálních zařízení nastoupí podle nařízení vlády také 59 studentů ze všech ročníků oboru Zdravotně-sociální pracovník. „Nemocnice Pardubického kraje momentálně řeší zařazení vysokoškoláků na jednotlivá oddělení podle aktuální potřeby,“ uvedla doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. 
Děkanka už v minulém týdnu apelovala na studenty, aby se přihlásili k práci v nemocnicích a nemocnicím v Pardubickém kraji nabídla zprostředkování pomoci studentů zdravotnických oborů. Kvůli situaci kolem koronaviru se zaměstnanci nemocnic ocitli v osobní karanténě nebo byli nuceni zůstat doma s dětmi. Studenti na výzvu reagovali velice rychle a vstřícně. Fakulta zdravotnických studií také pomůže s programem pro menší skupiny dětí zaměstnanců nemocnici v době uzavření školských zařízení. Už nyní se do této formy pomoci zapojilo také šest akademiků. Společně se studenty pomohou i v call centru, které nemocnice zřizuje pro veřejnost. 
Pomoc do zdravotnictví chystá i Fakulta chemicko-technologická. „Ze svých zásob shromažďujeme ochranné pomůcky jako brýle a štíty, které v nejbližších dnech předáme právě Nemocnici Pardubického kraje,“ říká děkan fakulty prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. Na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice mohou zájemci získat také informace kolem dezinfekce. Pro Pardubický kraj ji vyrábí a distribuuje s fakultou spřízněná Střední průmyslová škola chemická, která o víkendu získala potřebnou certifikaci od Ministerstva průmyslu a obchodu.
Usnesení o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu ze dne 13. 3. 2020 ukládá pracovní povinnost studentům sociálních oborů, na FZS konkrétně oboru Zdravotně-sociální pracovník. Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu přijala vláda 15. 3. 2020, týká se zmiňovaných oborů Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář. Studenti jsou povinni se zaevidovat na stanoveném místě, obsah, rozsah a místo práce stanoví pracovním příkazem hejtman Pardubického kraje.  

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

23.3.

Na ORL klinice Pardubické nemocnice již využívají tři nové přístroje, který zvýší kvalitu péče o onkologicky nemocné a léčbu spánkových obtíží.

Nejvýraznější technologickou novinkou na ORL klinice je pořízení CO2 laseru, jehož využití je moderním trendem v chirurgii hrtanu. Nemocným nabízí výrazně šetrnější operační postup při léčbě určité části nádorů, kdy není nutné provádět zevní řez na krku.

Zdraví celý článek
22.12.

Se společným memorandem proti ministerstvu zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek vyvracel obavy, že některá centra zruší.

Zdraví celý článek
14.12.

Orlickoústecká nemocnice se dočkala obnovy operačních sálů

Orlickoústecká nemocnice po rekonstrukci disponuje šesti centrálními operačními sály, které zajišťují operativu především pro obory: chirurgie a traumatologie, gynekologie-porodnictví, urologie a ORL. Ročně se zde uskuteční přibližně 5 300 operací. Z toho 1200 laparoskopických a 1000 traumatologických.

Zdraví celý článek
12.1.

Nové oddělení v nových prostorách: Rozvoj nemocnic pokračuje

Těší ho, že se daří krůček po krůčku zlepšovat prostředí i vybavení nemocnice, kterou pacienti považují za nejlepší v kraji.

Zdraví celý článek
12.4.

V biochemické laboratoři Pardubické nemocnice byl slavnostně představen špičkový analytický systém

Automatický a robotický systém pro kompletní rutinní a speciální analýzy tvoří preanalytická linka, která zrychlí a zkvalitní zpracování krevních vzorků před vlastní analýzou. Zajistí kvalitní a rychlou centrifugaci a zkumavky přepraví na automatickém dopravníku k biochemickým analyzátorům.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting