Úspěch studentů Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v soutěži Česká dopravní stavba/technologie/inovace roku 2013.

23.6.

Úspěch studentů Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v soutěži Česká dopravní stavba/technologie/inovace roku 2013.


Úspěchu dosáhli hned dva studenti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a to Bc. DAVID HOLEČEK, který v soutěži ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/ INOVACE ROKU získal 1. místo v samostatné studentské kategorii O nejlepší bakalářskou práci z oboru doprava a dopravní stavitelství 2013 a Ing. KRISTÝNA JELÍNKOVÁ, která v soutěži obsadila 3. místo v studentské kategorii O nejlepší diplomovou práci z oboru doprava a dopravní stavitelství 2013.


Vítězové 11. ročníku této celostátní soutěže byli slavnostně vyhlášeni v pondělí 16. června v Betlémské kapli. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jejím hlavním cílem je podpořit zájem o studium technických oborů na vysokých školách. Díky podpoře patronů soutěže si vítězové odnesli nejen diplom, ale i šeky se zajímavými finančními odměnami.


Student studijního oboru Dopravní stavitelství na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice Bc. David Holeček obsadil v bakalářské kategorii 1. místo se svoji prací „Zlepšení parametrů traťového úseku Golčův Jeníkov - Třebešice“. Vedoucím práce byl Ing. Filip Ševčík z katedry dopravního stavitelství.
Další ocenění získala studentka oboru Dopravní stavitelství na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice Ing. Kristýna Jelínková, která v soutěži obsadila 3. místo v studentské kategorii o nejlepší diplomovou práci se svojí prací „Rekonstrukce křižovatky silnic I/37 a I/17 v Chrudimi“. Vedoucím práce byl Ing. František Haburaj, Ph.D. z katedry dopravního stavitelství.


„Komise z řad odborníků zhodnotila předložené přihlášené práce se závěrem, který je pro naší dopravní fakultu jistě velkým úspěchem a to díky prvnímu místu v kategorii bakaláři a třetímu místu v kategorii magistři mezi všemi vysokými školami, které provozují vzdělání související s dopravou. Práce Bc. Holečka pojednávala o aktuální problematice týkající se železničních staveb a zlepšení parametrů traťového úseku Golčův Jeníkov.
Další oceněnou byla Ing. Jelínková, která získala 3. místo v kategorii magistři. Byl oceněn projekt křižovatky silnic I/37a I/17 v Chrudimi. Oceněna byla i diplomová práce Ing. Václava Petříčka rektorem Univerzity Pardubice na téma Protismykové vlastnosti povrchů cementových krytů zabývající se problematikou povrchových vlastností cementobetonových krytů a používaných technologií při zhotovování,“ dodává k ocenění doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc., člen hodnotící komise soutěže Česká dopravní stavby/technologie/inovace, pedagog z Katedry dopravního stavitelství Dopravní fakulty Jana Pernera.


Diplomy a šeky v bakalářské i inženýrské kategorii předali oceněným předseda poroty Pavel Švagr a zástupci patronů soutěže. Předána byla rovněž ocenění jednotlivých vysokých škol - ČVUT v Praze, VŠB TU Ostrava, Univerzity Pardubice, VUT v Brně, TU v Liberci. Cenu rektora Univerzity Pardubice předávala prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., statutární zástupkyně rektora, prorektorka pro vnitřní záležitosti.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

22.7.

Horko je zákeřné i pro domácí zvířata

Chovaná zvířata mají mít zejména nyní snadný přístup ke zdravotně nezávadné vodě!

Zdraví celý článek
19.10.

Nemocnice se zaměří také na návaznou péči

Nemocnice Pardubického kraje mají čtyři centra vysoce specializované péče v Pardubicích (kardiovaskulární, onkologické, perinatologické a iktové) a jedno v Litomyšli (iktové). Dále spolupracují s centry v Hradci Králové, Brně, Olomouci a Praze.

Zdraví celý článek
14.11.

Evropský antibiotický den bojuje za zachování účinnosti antibiotik

Z dat vyplývá, že v posledních letech každoročně v Evropě zemře v důsledku rezistentních infekcí až 25 000 lidí a jejich počet neustále roste. Náklady na léčbu těchto infekcí pak ročně přesahují 1,5 miliardy eur.

Zdraví celý článek
3.12.

Nově vybudované Kardiologické centrum AGEL nabízí pacientům vrcholné možnosti současné medicíny

Díky novému technickému vybavení se centrum dostává na špičku v celé České republice. „Pacienti u nás mají bez přehánění k dispozici vrchol současně dostupných vyšetřovacích i léčebných technik v koronární medicíně.

Zdraví celý článek
14.6.

Chcete se dozvědět více o stavu svého srdce?

Poradna na Pernštýnském náměstí nabídne bezplatně své služby všem, kteří se chtějí dozvědět více o stavu svého srdce.

Zdraví celý článek
19.2.

Opravárenské učiliště v Králíkách čekají investice do budov a přesun učeben

V minulých letech kraj do areálu školu investoval okolo dvaceti milionů korun. V letech 2014 až 2016 byly provedeny úpravy domova mládeže za necelé tři miliony korun.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting