V biochemické laboratoři Pardubické nemocnice byl slavnostně představen špičkový analytický systém

12.4.

V biochemické laboratoři Pardubické nemocnice byl slavnostně představen špičkový analytický systém


Díky špičkovému technickému vybavení se proces analýzy krve nemocných v Pardubické
nemocnici výrazně urychlil. Oddělení klinické biochemie a diagnostiky začalo využívat nový
automatický a robotický systém pro kompletní rutinní a speciální analýzy, díky němuž
lékaři obdrží výsledky rozboru během krátké doby. Moderní linka byla dnes slavnostně
představena za účasti náměstkyně ministra zdravotnictví Lenky Teska Arnoštové, ředitele
Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka, prvního náměstka hejtmana
Pardubického kraje Romana Línka a náměstka pardubického primátora Jakuba
Rychteckého.


„Je to další krok, kterým se nemocnice v našem kraji posunuje mezi špičková pracoviště,“ řekl 1.
náměstek hejtmana Roman Línek a pokračoval: „Přeji tedy lékařům, aby jim to pomohlo k rychlejšímu
stanovení diagnózy a správnému rozhodování o dalším postupu léčby a pacientům, aby díky tomu mohli
strávit v nemocničním zařízení co nejkratší dobu.“


„Moderní technologie nahradila dosud používaný systém, který již nedostačoval požadavkům na
prováděné analýzy. Byl už morálně zastaralý a poruchový,“ řekl generální ředitel Nemocnice
Pardubického kraje Tomáš Gottvald. „Výrazně se urychlila práce biochemické laboratoře a zároveň se
zkvalitnil celý analytický proces. Zvýší se i kapacita, což je spolu s větší rychlostí velkým pozitivem
zejména při ranní špičce, kdy se po celé nemocnici provádí velké množství odběrů krve,“ dodal
náměstek generálního ředitele pro zdravotní péči Vladimír Ninger.


Díky tomu, že nemocnice získala statut vysoce specializované onkologické péče pro dospělé, se jí
otevřela cesta k získání dotace určené na vybavení právě pro tato špičková pracoviště. Nákup
technologie pro biochemickou laboratoř v hodnotě více než 30 milionů korun byl financován z
Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci obměny přístrojového
vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Pardubického kraje - Pardubické nemocnice.
„V rámci tohoto projektu byl do Pardubické nemocnice zakoupen ještě systém pro navigované
endoskopické operační výkony na ORL kliniku, laparoskopicko-endoskopická sestava pro urologii a
hematologická linka.

Toto nové přístrojové vybavení přinese další zkvalitnění péče o onkologicky
nemocné,“ řekl generální ředitel Gottvald. „V naší nemocnici v průběhu loňského roku nastal výrazný
posun díky rozsáhlé přístrojové obměně a modernizaci vybavení. Nejen v rámci Komplexního
onkologického centra. Řada oddělení získala špičkové technologie, které jsou předpokladem k
poskytování zdravotní péče na úrovni dnešní doby. Naši pacienti i personál si to zaslouží,“ dodala
ředitelka Pardubické nemocnice Ivana Urešová.


Automatický a robotický systém pro kompletní rutinní a speciální analýzy tvoří preanalytická linka, která
zrychlí a zkvalitní zpracování krevních vzorků před vlastní analýzou. Zajistí kvalitní a rychlou centrifugaci
a zkumavky přepraví na automatickém dopravníku k biochemickým analyzátorům.


„Vše je plně automatizované,“ uvedl primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky Jiří Skalický a
dodal: „Největší posun oproti předchozímu systému nastal právě v rychlosti. Po předání krevního vzorku
na náš příjem jsme schopni do jedné hodiny vydat výsledky. Zejména v ranní špičce, kdy se zpracovává
třeba 250 vzorků, to dříve bylo velmi složité.“


Rychlejší analýza je velkým pozitivem pro nemocné a pro práci lékařů. „Zejména to platí pro jednotky
intenzivní péče a akutní ambulantní příjmy. V obou případech lékaři čekají na výsledky, aby se mohli
rozhodovat o další léčbě. Čím rychleji je obdrží, tím dříve mohou nastavit léčbu. Pro ně a pochopitelně
i pro pacienty je rychlost zcela zásadní,“ upozornil primář Skalický.


Rychlosti analytického procesu pomáhá i kvalitnější vybavení nového systému, které umožní najednou
zpracovat více krevních vzorků. Starší přístroj měl pouze jednu centrifugu, nový má už dvě. „Pokud je
potřeba statim rozbor, do dvou minut je krev v centrifuze. U rutinních analýz do pěti minut,“ řekl primář
Skalický.


Součástí systému jsou dva biochemické analyzátory, z nichž jeden byl pořízen nově v rámci této
přístrojové obnovy. Výrazně zvýší kapacitu analyzovaných krevních vzorků. „Dosud používaný
analyzátor Vista 500 už kapacitně nestačil, potřebovali jsme mít dva silnější přístroje. Nyní jsme získali
druhý analyzátor typu Vista 1500 a můžeme zpracovat více krevních vzorků,“ uvedl primář Skalický s
tím, že přístrojovou obměnu biochemické laboratoře ještě doplňuje nová linka na zpracování močových
vzorků se dvěma analyzátory.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

18.6.

Trochu se chlubíme českými prasaty

Ze zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o výskytu salmonel vyplývá, že ČR je na tom poměrně dobře.

Zdraví celý článek
8.8.

Pardubická krajská nemocnice směřuje ke Kardiologickému centru

Další přidanou hodnotou smluv je zajištění odborného vzdělávání lékařů a ostatního zdravotnického personálu.

Zdraví celý článek
15.2.

Naši pomoc je vhodné vyhledat včas, radí klinický psycholog Bažant

Nemusí se vždy jednat jen o situace týkající se jedince. Čerstvým příkladem je zřícení střechy nové sportovní haly v České Třebové při mládežnickém florbalovém turnaji. Oddělení klinické psychologie operativně provedlo krizovou intervenci mezi účastníky této události.

Zdraví celý článek
30.4.

Světový den hygieny rukou v Pardubické krajské nemocnici

Světový den hygieny rukou je součástí mnoha iniciativ Světové zdravotnické organizace, která se tak snaží podporovat zdravotníky i veřejnost v praktikování dostatečné hygieny rukou ve zdravotnických zařízeních a tím i snížení rizika přenosu infekce.

Zdraví celý článek
6.8.

Ptačí chřipka… klid?

Nezjistí-li se na Orlickoústecku nic, mohla by zde skončit mimořádná veterinární opatření do konce srpna.

Zdraví celý článek
13.10.

Na zdravotnické konferenci zazněly zkušenosti s tvorbou plánu rozvoje krajských nemocnic

Cílem konference INMED byla mimo jiné prezentace nástrojů efektivního zdravotnictví. Radní Valtr proto účastníkům kromě nových poznatků popřál, aby odjížděli i s pocitem efektivně stráveného času.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting