V boji proti dekubitům je klíčová prevence, říká primář Bureš

25.11.

V boji proti dekubitům je klíčová prevence, říká primář Bureš


Stačí jen pár hodin a léčba nemocného se může nejen výrazně prodloužit, ale rovněž se zvýší i riziko úmrtí. Na vině jsou dekubity neboli proleženiny. Představují významný problém, s nímž se potýkají zdravotníci na celém světě. Výjimkou není ani Pardubická krajská nemocnice, a.s. Tuto hrozbu připomněl Světový den STOP dekubitům, který byl letos vyhlášen na 20. listopadu.


„V naší nemocnici se pochopitelně maximálně snažíme a pracujeme na tom, aby dekubity nebyly. Ale není to jednoduchý boj, objevují se velmi rychle v řádu několika hodin. Navíc se stárnutím populace se riziko zvyšuje, protože se vyskytují zejména u starších lidí. Tím pádem se i zvedá počet dekubitů,“řekl Ivo Bureš, primář Geriatrického centra Pardubické krajské nemocnice, a.s. a předseda České společnosti pro léčbu rány.


Dekubit je poškození kůže nebo tkání kůže, které je způsobeno přímým tlakem nebo třecími silami. Může být v rozsahu od trvalého začervenání až po odumřelou tkáň postihující svaly, šlachy a kosti. Jedná se o zásadní problém, neboť se proleženiny špatně hojí.


„Dekubity s sebou přinášejí i riziko vzniku lokální či celkové infekce. Léčba pacienta se tak komplikuje, je bolestivější, finančně nákladnější a pochopitelně infekce může ohrozit i zdravotní personál,“ uvedl primář Bureš.


Proleženiny se mohou objevit u každého pacienta. Nejrizikovější je nejstarší generace. 50 procent všech dekubitů postihuje nemocné starší 70 let. „Dle studií dvě třetiny dekubitů, které se u ležících pacientů objeví, vznikají v prvních dvou týdnech jejich imobility. To je nejkritičtější období,“ upozornil primář Bureš. „S výskytem proleženin stoupá i riziko úmrtí. Je čtyřnásobně vyšší než u pacientů, kteří jsou stejně staří, ale netrpí dekubity.“


Na tuto hrozbu již několik let upozorňuje Světový den STOP dekubitům. V rámci této kampaně se v Praze uskutečnila i tisková konference, která se věnovala problematice prevence a léčby dekubitů v České republice. Vystoupila na ní například hlavní sestra České republiky Alena Šmídová nebo právě primář Ivo Bureš, patronem této akce se stal herec Jan Potměšil. „Je nutné zvýšit informovat veřejnosti o této problematice, protože dekubity se netýkají pouze hospitalizovaných pacientů. Je to i záležitost domácí péče,“ připomněl primář Bureš.


Proleženiny poměrně často vznikají již doma a pacienti jsou mnohdy do zdravotnického zařízení přivezeni v komplikovaném stavu. Podle statistických údajů je více než 30 procent nemocných hospitalizováno již s proleženinami. „Boj s tímto zdravotním problémem není vůbec snadný, a až vůbec ne v domácím prostředí. Proto nabízíme poradenství v této oblasti, lidé se na nás mohou obrátit o radu,“ řekl primář Bureš.


Pravidelné polohování, co nejlepší hygiena, výměna lůžkovin a použití antidekubitálních lůžek u rizikových pacientů – to jsou prostředky ke snížení hrozby výskytu proleženin. „Prevence je zcela zásadní v boji proti dekubitům. Je mnohonásobně levnější než samotná léčba. Proto je nesmírně důležité, aby o této problematice hovořilo a aby byla veřejnost informována. Vzhledem ke zvyšujícímu se věku populace se dekubity budou stávat stále aktuálnějším problémem,“ pronesl primář Bureš.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

13.12.

V geriatrickém centru Pardubické nemocnice bylo 12. prosince veselo. Pacientům přišly zazpívat dívky z pardubického souboru Radost.

Kromě výzdoby a folklorních písniček umocnila vánoční atmosféru i vůně cukroví, které na tuto akci věnovala pacientům pekárna Golem Pardubice.

Zdraví celý článek
12.1.

Rok fungování projektu Nekuřácká nemocnice: Šance přestat kouřit se s pomocí poradny plicní kliniky ve FN HK zdesetinásobuje

Od listopadu 2015 poskytuje podporu pro odvykání kouření rovněž poradna plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, jejíž ambulance se nachází v prvním patře. Za třináct měsíců existence jí využilo 86 pacientů, z nichž 10 byli zaměstnanci nemocnice. Z počtů léčených přímo v protikuřácké poradně FN HK, jich 46,3 % zanechalo kouření trvale a 10,5 % snížilo kouření o více než 50 %. Vedle poradenství a motivace se klientům dostává také medikamentózní podpory v podobě nikotinové náhradní terapie a vareniklinu. Poradna se provozuje ve středu od 7 do 15 hodin.

Zdraví celý článek
9.9.

Pardubická krajská nemocnice navázala spolupráci s nadací Lidé sobě

Pardubická krajská nemocnice, a.s. navázala smluvní spolupráci s Nadačním fondem LIDÉ SOBĚ za účelem zvyšování úrovně zdravotní péče o pacienty, zejména v oblasti rozšíření možností použití zdravotnických prostředků vysoké kvality, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Zdraví celý článek
13.8.

Problém: TUBERKULÓZA ve Foxconnu!

Podle dostupných informací pocházejí všichni nemocní zaměstnanci z Mongolska.

Zdraví celý článek
19.4.

Dobrý den, čápe, kukačko….

Platí povinnost hlásit krajské veterinární správě podezřelé změny zdravotního stavu chované drůbeže.

Zdraví celý článek
18.6.

Chirurgická klinika zavedla novinku při operacích nádorů

O své zkušenosti a poznatky se pardubičtí chirurgové podělili se svými kolegy z jiných nemocnic z celé České republiky na specializovaném odborném semináři, který byl věnován problematice specifických zákroků v kolorektální chirurgii.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting