V boji proti dekubitům je klíčová prevence, říká primář Bureš

25.11.

V boji proti dekubitům je klíčová prevence, říká primář Bureš


Stačí jen pár hodin a léčba nemocného se může nejen výrazně prodloužit, ale rovněž se zvýší i riziko úmrtí. Na vině jsou dekubity neboli proleženiny. Představují významný problém, s nímž se potýkají zdravotníci na celém světě. Výjimkou není ani Pardubická krajská nemocnice, a.s. Tuto hrozbu připomněl Světový den STOP dekubitům, který byl letos vyhlášen na 20. listopadu.


„V naší nemocnici se pochopitelně maximálně snažíme a pracujeme na tom, aby dekubity nebyly. Ale není to jednoduchý boj, objevují se velmi rychle v řádu několika hodin. Navíc se stárnutím populace se riziko zvyšuje, protože se vyskytují zejména u starších lidí. Tím pádem se i zvedá počet dekubitů,“řekl Ivo Bureš, primář Geriatrického centra Pardubické krajské nemocnice, a.s. a předseda České společnosti pro léčbu rány.


Dekubit je poškození kůže nebo tkání kůže, které je způsobeno přímým tlakem nebo třecími silami. Může být v rozsahu od trvalého začervenání až po odumřelou tkáň postihující svaly, šlachy a kosti. Jedná se o zásadní problém, neboť se proleženiny špatně hojí.


„Dekubity s sebou přinášejí i riziko vzniku lokální či celkové infekce. Léčba pacienta se tak komplikuje, je bolestivější, finančně nákladnější a pochopitelně infekce může ohrozit i zdravotní personál,“ uvedl primář Bureš.


Proleženiny se mohou objevit u každého pacienta. Nejrizikovější je nejstarší generace. 50 procent všech dekubitů postihuje nemocné starší 70 let. „Dle studií dvě třetiny dekubitů, které se u ležících pacientů objeví, vznikají v prvních dvou týdnech jejich imobility. To je nejkritičtější období,“ upozornil primář Bureš. „S výskytem proleženin stoupá i riziko úmrtí. Je čtyřnásobně vyšší než u pacientů, kteří jsou stejně staří, ale netrpí dekubity.“


Na tuto hrozbu již několik let upozorňuje Světový den STOP dekubitům. V rámci této kampaně se v Praze uskutečnila i tisková konference, která se věnovala problematice prevence a léčby dekubitů v České republice. Vystoupila na ní například hlavní sestra České republiky Alena Šmídová nebo právě primář Ivo Bureš, patronem této akce se stal herec Jan Potměšil. „Je nutné zvýšit informovat veřejnosti o této problematice, protože dekubity se netýkají pouze hospitalizovaných pacientů. Je to i záležitost domácí péče,“ připomněl primář Bureš.


Proleženiny poměrně často vznikají již doma a pacienti jsou mnohdy do zdravotnického zařízení přivezeni v komplikovaném stavu. Podle statistických údajů je více než 30 procent nemocných hospitalizováno již s proleženinami. „Boj s tímto zdravotním problémem není vůbec snadný, a až vůbec ne v domácím prostředí. Proto nabízíme poradenství v této oblasti, lidé se na nás mohou obrátit o radu,“ řekl primář Bureš.


Pravidelné polohování, co nejlepší hygiena, výměna lůžkovin a použití antidekubitálních lůžek u rizikových pacientů – to jsou prostředky ke snížení hrozby výskytu proleženin. „Prevence je zcela zásadní v boji proti dekubitům. Je mnohonásobně levnější než samotná léčba. Proto je nesmírně důležité, aby o této problematice hovořilo a aby byla veřejnost informována. Vzhledem ke zvyšujícímu se věku populace se dekubity budou stávat stále aktuálnějším problémem,“ pronesl primář Bureš.

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

7.6.

Orlickoústecká nemocnice má nakročeno. Vznikne zde urgentní příjem

Podle radního Ladislava Valtra vnímá zdejší veřejnost Orlickoústeckou nemocnici velmi dobře. „Orlickoústecká nemocnice byla a díky své spádovosti stále je jedním z pilířů akutní lůžkové péče v kraji. Je jednou z nejkomplexnějších co se týká portfolia zastoupených oborů a má své opodstatnění, což se odráží jak v novém Programu rozvoje NPK, tak i v plánu výstavby urgentního příjmu, který je nyní ve fázi přípravy projektu.“

Zdraví celý článek
26.11.

Nábor dárců krvetvorných buněk

Zájemcům o vstup do registru bude odebrán malý vzorek krve, k čemuž může dojít přímo při odběru plné krve, a poskytnou kontaktní údaje pro databázi registru.

Zdraví celý článek
14.1.

Pardubický kraj pomůže Chrudimské nemocnici

Současná situace se v žádném případě nedotkne akutní lékařské péče a potvrzuje současnou nutnost provést fúzi nemocnic z důvodu jejich stabilizace.

Zdraví celý článek
5.8.

Přibývá dětí se zdravotním postižením?

Před rokem 1989 byly děti se zdravotním postižením převážně osvobozovány od povinné školní docházky.

Zdraví celý článek
7.2.

Radon ve školách už není, potvrdit to mají kontrolní měření

Poté, co se na podzim 2010 ve školách zjistil výskyt radonu, Pardubice se rozhodly prověřit budovy všech mateřských, základních i středních škol ve městě.

Zdraví celý článek
4.10.

Nemocnice už pracují společně ve čtyřech oblastech

V každé oblasti je sestaven řešitelský tým a určen jeho vedoucí, který předkládá představenstvu návrhy na konkrétní opatření.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting