Vyjádření vedení Nemocnice Pardubického kraje, a. s. k nepravdivým informacím uvedeným 1. místopředsedou hnutí ANO Faltýnkem.

4.10.

Vyjádření vedení Nemocnice Pardubického kraje, a. s. k nepravdivým informacím uvedeným 1. místopředsedou hnutí ANO Faltýnkem.

FTV Prima odvysílala 2. 10. 2016 pořad Partie, jehož hostem byl mimo jiných i první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, který uvedl, že kumulovaná ztráta akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje je ve výši 186 milionů korun českých.
Proti tomuto výroku se kategoricky ohrazujeme, protože se jedná o zcela nepravdivé a zároveň ani ničím nepodložené tvrzení. Kumulovaná ztráta společnosti, která vznikla historicky v minulých letech, je 15 milionů korun českých, což je při ročním obratu 3,3 miliardy korun méně než půl procenta. Takové nařčení je zarážející o to více, když veškeré informace jsou veřejně dostupné z obchodního rejstříku a NPK, a.s. je auditovanou a plně transparentní obchodní korporací.
Dále se kategoricky ohrazujeme proti dalšímu výroku pana Faltýnka, a sice že NPK, a.s. vypsala výběrové řízení ve výši 25 milionů korun na poradenskou službu, která měla vedení společnosti poradit a stanovit, jak společnost vyvést ze ztráty. Taková veřejná zakázka nebyla nikdy realizována. Také tento výrok pana Faltýnka je zcela nepravdivý Společnost řídí management, tým odborníků, který zajišťuje fungování společnosti na vysoké úrovni a takovouto poradenskou službu nepotřebuje a nevyužívá. Zdůrazňujeme, že hospodaření společnosti je vyrovnané, společnost platí své závazky včas, disponuje dostatečnými finančními prostředky na vlastní investice a provoz všech pěti nemocnic je bez potřeby bankovních úvěrů. Mzdové nárůsty zdravotnického personálu ve společnosti dosáhly od roku 2015 postupné navýšení o 10%. Investice společnosti v roce 2015 s mírným přesahem do roku 2016 dosáhly výše 800 milionů korun (z různých zdrojů např. ROP, Ministerstvo zdravotnictví, Pardubický kraj, vlastní). Společnost aktuálně splácí půjčku Pardubickému kraji, která je standardně úročena a aktuálně se uvažuje o jednorázovém doplacení. Pardubický kraj, který je zřizovatelem akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje, nedotuje provoz společnosti. Hospodaření společnosti skončilo v roce 2015 ziskem, v roce 2016 hospodaří společnost podle finančního plánu.
Na základě výše uvedeného bude společnost požadovat po prvním místopředsedovi hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi veřejnou omluvu za bezprecedentní zásah do dobrého jména společnosti. 
Zakladatelem a vlastníkem akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje je Pardubický kraj. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. vznikla k 31. prosinci 2014 sloučením pěti nemocnic akutní lůžkové péče, jejichž vlastníkem je Pardubický kraj. K tomuto datu z důvodu fúze s Pardubickou krajskou nemocnicí, a. s., byly z obchodního rejstříku vymazány Chrudimská nemocnice, a. s., Litomyšlská nemocnice, a. s., Orlickoústecká nemocnice, a. s., a Svitavská nemocnice, a. s., a veškeré závazky, jmění, práva a povinnosti přešly na nástupnickou společnost Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Společnost tvoří pět pracovišť Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice. Nemocnice Pardubického kraje, a. s. se s ročním obratem více než 3,3 miliardy korun a se zhruba 4500 zaměstnanci řadí mezi desítku největších nemocnic v zemi.
Záznam pořadu Partie s nepravdivými informacemi uvedenými Jaroslavem Faltýnkem

Další zprávy z kategorie "Zdraví"

29.10.

MUDr. Roman Michálek z ORL kliniky Pardubické nemocnice byl opět pozvaným lektorem kurzu Plastiky boltců ve Svitavské nemocnici.

Kurz, na který se opět sjelo několik desítek odborníků z celé republiky, se věnoval rozdílným technikám operace odstátých ušních boltců. Operace byly přenášeny formou videokonference do přednáškového sálu, kde měli účastníci možnost on line diskutovat přímo s operatéry na sále.

Zdraví celý článek
25.7.

Geriatrické centrum si drží vysoký standard, obhájilo akreditaci pro vzdělávání lékařů

Pardubická nemocnice může nadále postgraduálně v plném rozsahu vzdělávat lékaře zařazené do specializace geriatrie. Na základě rozhodnutí akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR obhájila akreditaci pro tento obor a jako jedna ze dvou nefakultních nemocnic je zařazena do skupiny pro II. typ, tedy nejvyšší stupeň vzdělávání.

Zdraví celý článek
7.1.

Dva těžké úrazy pod Bukovou horou

Zlomeninu ve stehně u devítiletého lyžaře a zlomeninu paže osmatřicetileté ženy řešili dnes kolem poledne krátce po sobě členové HS ze stanice Čenkovice.

Zdraví celý článek
25.11.

Bílá sobota – aneb komu sluchadla nestačí

Zájemci v průběhu této akce absolvují konzultaci s lékařem a audiologické vyšetření. Na základě výsledků dostanou podrobné informace o závěsných nebo zvukovodových sluchadlech, sluchadlech systému Baha a v případě totální ztráty sluchu o kochleárních implantátech.

Zdraví celý článek
30.9.

Oddělení klinické hematologie Pardubické nemocnice si nadále drží vysokou kvalitu, splnilo všechny podmínky Dozorového auditu NASKL.

Podmínky Auditu II NASKL splnilo toto pracoviště v roce 2010. Předloni úspěšně absolvovalo Dozorový audit A a nyní si vše zopakovalo při Dozorovém auditu B, který posuzoval zavedení systému řízení kvality dle nového vydání normy ISO 15189.

Zdraví celý článek
16.7.

Není nutné se bát exotických ptáků

Považujeme za vhodné upozornit na to, že vypouštět do volné přírody exotické ptactvo není vhodné.

Zdraví celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting